Comeniuse projektid

Projektid:

 • EnvironMentally Educated Tourist
 • Europe without prejudices

EnvironMentally Educated Tourist

Ulatus: Välismaine
Algus: 01.10.2008
Lõpp: 31.05.2010

Lühikirjeldus:

Projekti “EnvironMentally Educated Tourist” eesmärgiks on harida uut põlvkonda keskkonnasäästlikkuse suunas. Kõik projektis osalevad institutsioonid pakuvad turismisuunalisi kursuseid, seega on tegemist antud sektori professionaalsete ja vastutustundlike esindajatega.

Turism aitab kaasa riigi majandusarengule, kuid võib olla puuduliku keskkonnaalase teadlikkuse tõttu ka probleemide allikaks. Jätkusuutlik turism võib kaasa aidata keskkonnahoiule, kui see on rajatud keskkonnahoidlikele strateegiatele ja meetmetele.

Iga partner määrab töögrupi õpilastest ja õpetajatest, kes loovad õppereisibüroo, mille raames koostatakse “rohelise turismi” äriplaan ning luuakse ühine kaubamärk ja turundusstrateegia “öko-märgi” turustamiseks ning ideaalse öko-reisbüroo rajamiseks.

Projekti eesmärk:

 1. luua “rohelise turismi” reisibüroo äriplaan;
 2. planeerida ja luua ühine veebikursus rohelise t turismi alal, mis oleks turismi õppekava osa;
 3. luua virtuaalne reisibüroo, mis müüb rohelise turismi teenuseid.

Tegevused:

 1. äriplaani koostamine;
 2. juhtumite analüüs õppijate poolt, diskussioonid Moodle’is;
 3. iga riigi juhtumi koostamine ja kaasajastamine.

Tulemused:

 1. ühine veebikursus;
 2. projekti tulemuste ja materjalide levitamine kohalikes turismiasutustes.

Kellele taotlus esitatakse: SA Archimedes Hariduskoostöö keskus
Juhtpartner: Ammatiopisto Lappia
Projektijuht/Tartu kontaktisik: Aime Jaagus

 

Comeniuse logo


Europe without prejudices

Ulatus: Välismaine
Algus: 01.08.2010
Lõpp: 31.07.2012

Lühikirjeldus:

Seitsme erineva riigi kooli koostööprojekt, mille raames püütakse tõsta erinevate riikide õpilaste tolerantsi, rassismi ja kultuuride vaheliste erinevuste vallas.

Projekti eesmärk:

 1. Arendada personali ja õpilaste õpioskusi.
 2. Arendada koolidevahelist koostööd.
 3. Julgustada võõrkeelte õpet ja kasutust.
 4. Parandada pedagoogilisi töövõtteid.
 5. Parandada õpilaste keele- ja suhtlemisoskust.
 6. Laiendada teadmisi võõrastest kultuuridest ja kommetest.
 7. Kohtuda uute inimestega teistest kultuuridest.
 8. Motiveerida õpilasi õppima.

Tegevused:

Iga osalev kool:

 • loob oma albumi kohalikest traditsioonidest, kokandusest, religioonist ja kunstist.
 • viib läbi kohtumise.
 • kogub luuletusi rahu ja tolerantsi kohta.
 • arutleb ökoloogia teemadel.
 • tõlgib rahvuslike muinasjutte ja jutukesi.

Tulemused:

 1. Loodud partnerkoolide vaheline koostöövõrgustik.
 2. Koostatud fotode, rahvustoitude, rahvuskunstide, loodusteemade, usundite, ajaloo kogumikud osalevate riikide kohta.
 3. Loodud projekti kodulehekülg.
 4. Toimunud on õpilasvahetused.

Pärast projekti toimumist planeeritakse läbi viia kolleegidele sisekoolitus, mille raamesse kuuluvad ka töötoad. Jagatakse kolleegidega oma kogemusi.

Kellele taotlus esitatakse: Türgi Comeniuse keskus
Juhtpartner: Bafra Ticaret Meslek Lisesi (Türgi)
Projektijuht/Tartu kontaktisik: Berit Tafenau

Comeniuse logo

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Esmaspäevast algab uute õpilaste kevadvastuvõtt

  Loe edasi »

 • Tartlased tõid kokakunsti võistlustelt koju kaks hõbemedalit

  Loe edasi »

 • GOOD FRANCE toob kutsehariduskeskuse õpperestorani Prantsuse road

  Loe edasi »

 • Narva õpilased keelekümblevad Tartus

  Loe edasi »

 • Selgusid “Aasta Tegija 2018” võistluste võitjad

  Loe edasi »

fraktal