Grundtvig projektid

Projektid:

 • Foreign Language Acquisition Made Easier (FLAME)

Foreign Language Acquisition Made Easier (FLAME)

Ulatus: Välismaine
Algus: 01.08.2009
Lõpp: 31.07.2011

Lühikirjeldus:

Projekti viib ellu TKHK täiskasvanute koolituse osakond.

Tänapäeva ühiskonnas on vajalik osata vähemalt ühte võõrkeelt. Kinnipeetavate hulgas on inimesi, kes ei oska ühtegi võõrkeelt või kellele võõrkeele õppimine on mingil põhjusel raskendatud. Enamik kinnipeetavaid on madala haridustasemega ning madala õpivõimega. Seetõttu on võõrkeelte õpe tavameetoditega nende jaoks liiga raske.

Projekti eesmärk:

 1. Hõlbustada võõrkeele õppimist vangla koolides ja ka kinnipeetavate seas, kes mingil põhjusel koolis käia ei saa.
 2. Suurendada teadmisi erinevatest kultuuridest kinnipeetavate seas.
 3. Edendada rahvusvahelist suhtlust ja koostööd projekti parneritega.
 4. Suurendada õppimisvõimalusi erinevates sotsiaalsetes gruppides.
 5. Luua suhteid erinevate riikide võõrkeele õpetajate seas, et edendada koostööd.
 6. Luua, arendada ja välja töötada kalender ning sinna juurde käiv harjutuste vihik koostatud arvestades kinnipeetavate vajadusi.
 7. Välja töötada iseõppimise materjale kinnipeetavatele, kes mingil põhjusel kooli minna ei saa.

Tegevused:

 1. Vanglate külastused (Rootsi, Eesti, Türgi, Hispaania, Poola).
 2. Praktikate ja ideede vahetamine.
 3. Kalendri ja harjutuste vihiku koostamine.
 4. Tulemuste levitamine.
 5. Projekti lõpparuande koostamine ja esitamine.

Tulemused:

Projekti tulemiks on protsess, mille käigus tehakse võõrkeele õppimine kinnipeetavatele lihtsamaks.
Peamiseks tulemiks on kalender koos harjutusmaterjalidega, mida saab kasutada nii tunnis kui ka iga kinnipeetav iseseisvaks õppimiseks. Lisaks sellele iga projekti partner koostab materjale vastavalt nende piirkonna vajadustele.

Kellele taotlus esitatakse: SA Archimedes Hariduskoostöö keskus
Juhtpartner: Zakład Karny w Płocku – Zespół Szkół nr 4 (Poola)
Projektijuht/Tartu kontaktisik: Kätlin Virgo

Grundtvig logo

 • Esmaspäevast algab uute õpilaste kevadvastuvõtt

  Loe edasi »

 • Tartlased tõid kokakunsti võistlustelt koju kaks hõbemedalit

  Loe edasi »

 • GOOD FRANCE toob kutsehariduskeskuse õpperestorani Prantsuse road

  Loe edasi »

 • Narva õpilased keelekümblevad Tartus

  Loe edasi »

 • Selgusid “Aasta Tegija 2018” võistluste võitjad

  Loe edasi »

fraktal