Haridus- ja Teadusministeeriumi projektid

Projektid:

 • Kutsehariduse korralduse ja õppekavade reform

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kutsehariduse korralduse ja õppekavade reform

Ulatus: Kodumaine

Algus: 01.07.2013

Lõpp: 31.08.2014

Lühikirjeldus:

Riigikogus menetlemisel olevas kutseõppeasutuse seaduse eelnõus kavandatud uuenduste kiireks rakendamiseks kutseõppeasutustes on vaja ellu viia kutsehariduse korralduse ja õppekavade reform.

Projekti eesmärk:

Reformi peamisteks eesmärkideks on tagada kutseõppeasutuste valmisolek uuest kutseõppeasutuse seadusest tuleneva õppekavade süsteemi rakendamine, laialdane õppekavade käivitamine, õppekasvatustöö ja õppekorralduse uuendamine ning praktilise õppe ja praktika kvaliteedi parandamine.

Tegevused:

1. Kooli õppekavade uuendamine.
2. Uute Eesti kvalifikatsiooniraamistiku 2.-5. taseme kooli õppekavade koostamine.
3. Praktilise õppe ja praktika kvaliteedi parandamine.
4. Õpetajate stažeerimine ja külalisõpetajate kaasamine.
5. Lõimitud üldharidusliku ja erialaõppe rakendamise ettevalmistamine.

Tulemused:

1. Õppekavad on uuendatud.
2. Uued õppekavad on välja töötatud ja juurutatud.
3. Parandatud on praktiline õpe ja praktika kvaliteet.
4. Õpetajad on läbinud stažeerimise ettevõttes või asutuses. Külalisõpetajaid on kaasatud kooli õppetöösse.
5. KHK on kavandanud tegevused lõimitud üldharidusliku ja erialaõppe rakendamiseks.

Kellele taotlus esitatakse: Haridus- ja Teadusministeerium

Juhtpartner: SA Innove

Projektijuht/Tartu kontaktisik: Margus Pekk

 • Esmaspäevast algab uute õpilaste kevadvastuvõtt

  Loe edasi »

 • Tartlased tõid kokakunsti võistlustelt koju kaks hõbemedalit

  Loe edasi »

 • GOOD FRANCE toob kutsehariduskeskuse õpperestorani Prantsuse road

  Loe edasi »

 • Narva õpilased keelekümblevad Tartus

  Loe edasi »

 • Selgusid “Aasta Tegija 2018” võistluste võitjad

  Loe edasi »

fraktal