Leonardo da Vinci koostööprojektid

Projektid:

 • Peer Review
 • Nordic/Baltic Red Meat VET Forum – Transparency and Quality Assurance of Mobility

Peer Review – Fachübergreifend die Beobachtung und Auswertung von Unterricht fokussieren und verbessen

Ulatus: Välismaine
Algus: 01.08.2009
Lõpp: 31.07.2011

Lühikirjeldus:

Õpetajale sama eriala õpetajal/spetsialisti poolt tagasiside andmine tema pedagoogiliste oskuste kohta, kasutades kindlaksmääratud vormi.

Välja on töötatud vastav vorm, mida tunnivaatlusel kasutatakse. Pärast tundi toimub arutelu vaatleja ja vaadeldava vahel.

Iga projekti partneri juures toimub 2 tunnikülastuse perioodi perioodil veebruar 2010-mai 2011.

Projekti eesmärk:

Projekti eesmärk on õpetajal saada tagasisidet sõltumatult eksperdilt (sama eriala õpetaja/spetsialist) oma pedagoogiliste oskuste kohta ning koostada partneritele sobiv ja arusaadav tunnivaatlusvorm.

Tegevused:

 1. Ettevalmistav kohtumine, tunnivaatlusvormi katsetamine Peer Review pilootprojekti raames Tartus veebruaris 2009.
 2. Taotluse koostamine ja esitamine.
 3. Tunnikülastuse perioodid: Portugalis oktoobris 2009 ja mais 2010, Saksamaal veebruaris ja detsembris 2010, Eestis juunis ja oktoobris 2010.

Tulemused:

Tunnivaatluse vormi ja põhimõtete väljatöötamine ning katsetamine.

Kellele taotlus esitatakse: SA Archimedes
Juhtpartner: Staatliches Berufsbildendes Schulzentrum Jena-Göschwitz (Saksamaa)
Projektijuht/Tartu kontaktisik: Signe Vedler
Kodulehekülg: http://peerreview.edicypages.com/

Leonardo Da Vinci Education and Culture Lifelong learning programme

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nordic/Baltic Red Meat VET Forum – Transparency and Quality Assurance of Mobility

Ulatus: Välismaine
Algus: 01.08.2011
Lõpp: 31.07.2013

Lühikirjeldus:

Projekti eesmärk on luua tugev, paremini struktureeritud, tihedam ja läbipaistvam koostöö kutsehariduses – Baltimaade ja Skandinaavia lihatööstuses, luues sellega tugevam ühisplatvorm tulevastele õpilaste õpirännetele.

Projekti eesmärk:

 1. Detailselt tutvuda partnerriikide õppeprogrammidega lihatöötlemise valdkonnas;
 2. Määratleda õppeprogrammide sisu, mis tagavad parema õpilasvahetuse integreerimise olemasolevatesse õppekavadesse ja loovad kvaliteedi tagamise väljundi;
 3. Suurendada partnerite vahel õpilasvahetuste taotluste arv perioodiks 2013-2014;
 4. Luua hea dialoog ja platvorm, tulevikus jagada oskusteavet ning õppevahendeid;
 5. Aktiivselt kaasata protsessi sidusrühma esindajad.

Tegevused:

Projekt viiakse läbi kombineeritult – individuaalsed kohtumised koordineeritava ja osaleva partneri vahel ning lisaks toimuvad 2 seminari.

Seminaride eesmärk on selgitada välja haridusprogrammide sisude üksikasjad igas partnerriigis, teha võrdlusi ning uurida ja määratleda valdkondi tulevasteks õpilasvahetus koostöödeks.

Tulemused:

Kool saab kindlaid koostööpartnereid õpilaspraktika korraldamiseks lihatöötlemise valdkonnas Taanis, Rootsis, Norras, Lätis ja Leedus.

Koostöös valmivad ühised praktika õppekavad ja hindamiskriteeriumid.

Juhtpartner: Uddannelsescentre i Roskilde (The Danish Meat Trade College)
Kellele taotlus esitatakse: SA Archimedes
Projektijuht/Tartu kontaktisik: Andrei Atškasov

 

 

 

 • Esmaspäevast algab uute õpilaste kevadvastuvõtt

  Loe edasi »

 • Tartlased tõid kokakunsti võistlustelt koju kaks hõbemedalit

  Loe edasi »

 • GOOD FRANCE toob kutsehariduskeskuse õpperestorani Prantsuse road

  Loe edasi »

 • Narva õpilased keelekümblevad Tartus

  Loe edasi »

 • Selgusid “Aasta Tegija 2018” võistluste võitjad

  Loe edasi »

fraktal