MISA projektid

Projektid:

 • Eesti keele täiendav õpe Tartu Kutsehariduskeskuse, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse ja Valgamaa
  Kutseõppekeskuse erinevate erialade eesti keelest erineva emakeelega õpilastele
 • Eesti keele täiendav õpe Tartu Kutsehariduskeskuse ja Valgamaa Kutseõppekeskuse erinevate erialade eesti keelest erineva emakeelega õpilastele

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Eesti keele täiendav õpe Tartu Kutsehariduskeskuse, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse ja Valgamaa Kutseõppekeskuse erinevate erialade eesti keelest erineva emakeelega õpilastele

Algus: 01.10.2014

Lõpp: 30.11.2014

Lühikirjeldus:

Täiendava eesti keele õppe korraldamise eesmärk on aidata eesti keelest erineva emakeelega õppuritel toime tulla nii igapäevastes kui ka tööalastes toimingutes ja situatsioonides, aga ka orienteeruda Eesti kultuuriruumis, aidata kursuslastel praktiseerida eesti keeles kõnelemist, saada teadlikuks oma erinevate uskumuste soodustavast või piiravast toimest,  samuti saada tuge oma isiklikele arusaamadele ja  identiteedile.

Projekti eesmärk:

Täiendava eesti keele õppe (edaspidi keeleõpe) korraldamise eesmärk:
1.1 töötada välja erinevate erialade õpilastele sobiv lõimitud keele- ja erialaõppe kursus, koostada selle läbiviimiseks õppematerjalid, töötada välja vastav õppekava ning nende alusel viia läbi õppetöö;
1.2 luua aktiviseeriv ja arendav õpikeskkond, mis:
 annab osalejale võimaluse kogeda aktiivset ja iseseisvat mõtlemist ergutavaid õppemeetodeid ning tutvuda õpilaste õppimist iseloomustavate seaduspärasustega;
 suunab osalejat rakendama oma teadmisi ja keelelisi oskusi igapäevaelus ning õpingutes, arutlema saadud kogemuste üle ning kavandama sellest lähtuvalt oma edasisist tegevust.
1.3 pakkuda õpilastele intensiivset keeleõpet aktiivõppe meetodeid kasutades ning Eesti kultuuri tutvustavaid programme, millega kaasnevad õppereisid erinevatesse Eesti maakondadesse ning mis hõlmavad muuhulgas võõras keele- ja kultuuriruumis toimetulekupädevuste kujundamist ning eesti kultuuri mõistmist teise kultuuri läbi.

Tegevused:

Õppemeetodid:
1. Psühhodraama on isiksuse ja grupi arendamise meetod, mille abil osalejad analüüsivad draamas kasutatavate võtete abil (nt situatsioonide läbimängimine) üksikisikute, gruppide, süsteemide ja organisatsioonide probleeme, unistusi, püüdlusi ja suhteid. Osalejad saavad võtta erinevaid rolle.
Psühhodraama on uus kogemus. Meetod võimaldab keelt õppida läbi tegutsemise, annab julguse olla spontaanne. Võtmeteguriks on ühise keele leidmine. Esimene tähtis asi koostöös on praktilisus, oma keel ning veendumus, et inimesed tahavad tegutseda ja on valmis alustama kohe. Ei ole vaja suurt, tunde kestvat soojendust või teoreetilist arutelu. Kasutades keeleõppes psühhodraama meetodit, on õpilased aktiivsed, neil on põnev, erutav, naljakas ja õppimine ei meenuta millegagi tüütut koolitundi. Keele õppimine toimub läbi uue õppevahendi – improvisatsiooni. Võime improviseerida on universaalne ja kõik, kes ennast suudavad keeleliselt väljendada, saavad seda teha ka kehaliselt ja hääleliselt. Improvisatsioon on süsteemne ja õpitav intuitiivne mõtlemine. Õppides keelt psühhodraama meetodil, lisandub areng isiksuslikul tasandil.
2.Muuseum kui uus õppemeetod keeleõppes. Õppekäigud toimuvad koos eesti emakeelega õppuritega. Kogemus on näidanud, et eesti keelest erineva emakeelega õppurid kardavad eesti keeles rääkida ja sõprade leidmine uues koolis on raskendatud. Õppekäikude eesmärgiks on õppuritele tugiisikute leidmine ja integratsiooni ning koolisulatumise protsessi kiirendamine, samuti Eesti kultuuriruumi tutvustamine ja kogemusõppe abil uute teadmiste lisandumine ja keelepädevuse areng.

Tulemused:

Korraldada eesti keele õpe, mis vastab Tartu Kutsehariduskeskuse, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse ja Valgamaa Kutseõppekeskuse õppurite vajadustele 2014/2015. õppeaastal ning saavutada õpilaste pädev keele- ja toimetulekuoskus 2015. aasta lõpuks.

Kellele taotlus esitatakse: Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed

Juhtpartner: Tartu Kutsehariduskeskus

Projektijuht/Tartu kontaktisik: Tartu KHK kutseõpetaja Ellen Aunin

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Eesti keele täiendav õpe Tartu Kutsehariduskeskuse ja Valgamaa Kutseõppekeskuse erinevate erialade eesti keelest erineva emakeelega õpilastele

Algus: 21.04.2014

Lõpp: 30.06.2014

Lühikirjeldus:

Ühiste õppereiside Tartu Kutsehariduskeskuse, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse ja Valgamaa Kutseõppekeskuse eesti keelest erineva emakeelega ning eesti emakeelega õpilastele eesmärk on Eesti kultuuriruumi tutvustamine ja uute teadmiste omandamine ning keelepädevuse areng.

Projekti eesmärk:

Täiendava eesti keele õppe (edaspidi keeleõpe) korraldamise eesmärk:
1.1 töötada välja erinevate erialade õpilastele sobiv lõimitud keele- ja erialaõppe kursus, koostada selle läbiviimiseks õppematerjalid, töötada välja vastav õppekava ning nende alusel viia läbi õppetöö;
1.2 luua aktiviseeriv ja arendav õpikeskkond, mis:
 annab osalejale võimaluse kogeda aktiivset ja iseseisvat mõtlemist ergutavaid õppemeetodeid ning tutvuda õpilaste õppimist iseloomustavate seaduspärasustega;
 suunab osalejat rakendama oma teadmisi ja keelelisi oskusi igapäevaelus ning õpingutes, arutlema saadud kogemuste üle ning kavandama sellest lähtuvalt oma edasisist tegevust.
1.3 pakkuda õpilastele intensiivset keeleõpet aktiivõppe meetodeid kasutades ning Eesti kultuuri tutvustavaid programme, millega kaasnevad õppereisid erinevatesse Eesti maakondadesse ning mis hõlmavad muuhulgas võõras keele- ja kultuuriruumis toimetulekupädevuste kujundamist ning eesti kultuuri mõistmist teise kultuuri läbi.

Tegevused:

Õppemeetodid:
1. Psühhodraama on isiksuse ja grupi arendamise meetod, mille abil osalejad analüüsivad draamas kasutatavate võtete abil (nt situatsioonide läbimängimine) üksikisikute, gruppide, süsteemide ja organisatsioonide probleeme, unistusi, püüdlusi ja suhteid. Osalejad saavad võtta erinevaid rolle.
Psühhodraama on uus kogemus. Meetod võimaldab keelt õppida läbi tegutsemise, annab julguse olla spontaanne. Võtmeteguriks on ühise keele leidmine. Esimene tähtis asi koostöös on praktilisus, oma keel ning veendumus, et inimesed tahavad tegutseda ja on valmis alustama kohe. Ei ole vaja suurt, tunde kestvat soojendust või teoreetilist arutelu. Kasutades keeleõppes psühhodraama meetodit, on õpilased aktiivsed, neil on põnev, erutav, naljakas ja õppimine ei meenuta millegagi tüütut koolitundi. Keele õppimine toimub läbi uue õppevahendi – improvisatsiooni. Võime improviseerida on universaalne ja kõik, kes ennast suudavad keeleliselt väljendada, saavad seda teha ka kehaliselt ja hääleliselt. Improvisatsioon on süsteemne ja õpitav intuitiivne mõtlemine. Õppides keelt psühhodraama meetodil, lisandub areng isiksuslikul tasandil.
2.Muuseum kui uus õppemeetod keeleõppes. Õppekäigud toimuvad koos eesti emakeelega õppuritega. Kogemus on näidanud, et eesti keelest erineva emakeelega õppurid kardavad eesti keeles rääkida ja sõprade leidmine uues koolis on raskendatud. Õppekäikude eesmärgiks on õppuritele tugiisikute leidmine ja integratsiooni ning koolisulatumise protsessi kiirendamine, samuti Eesti kultuuriruumi tutvustamine ja kogemusõppe abil uute teadmiste lisandumine ja keelepädevuse areng.

Tulemused:

Korraldada eesti keele õpe, mis vastab Tartu Kutsehariduskeskuse, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse ja Valgamaa Kutseõppekeskuse õppurite vajadustele 2014/2015. õppeaastal ning saavutada õpilaste pädev keele- ja toimetulekuoskus 2015. aasta lõpuks.

Kellele taotlus esitatakse: Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed

Juhtpartner: Tartu Kutsehariduskeskus

Projektijuht/Tartu kontaktisik: Tartu KHK kutseõpetaja Ellen Aunin

 • Esmaspäevast algab uute õpilaste kevadvastuvõtt

  Loe edasi »

 • Tartlased tõid kokakunsti võistlustelt koju kaks hõbemedalit

  Loe edasi »

 • GOOD FRANCE toob kutsehariduskeskuse õpperestorani Prantsuse road

  Loe edasi »

 • Narva õpilased keelekümblevad Tartus

  Loe edasi »

 • Selgusid “Aasta Tegija 2018” võistluste võitjad

  Loe edasi »

fraktal