Tartumaa Arendusseltsi projektid

Projektid:

 • Tööle kandideerimine kui takistuse rada? Protsessdraama töötoad Tartumaa gümnaasiumilõpetajatele
 • Valin.Vastutan.Väärtustan – foorumteatri töötoad Tartumaa põhikoolide lõpetajatele

Tööle kandideerimine kui takistuse rada? Protsessdraama töötoad Tartumaa gümnaasiumilõpetajatele

Ulatus: Kodumaine
Algus: 01.03.2011
Lõpp: 31.12.2011

Lühikirjeldus:

Projekti eesmärgiks on pakkuda Tartumaa gümnaasiumilõpetajatele (11.-12. klass) head arenguvõimalust, mis valmistab neid ette tööeluks ja tõstatab küsimusi töötamise võimalustest oma kogukonnas.

Selleks viiakse kuues Tartumaa koolis läbi protsessdraama töötoad, kus noored proovivad läbi erinevaid olukordi ntöö otsimise ja tööle kandideerimise protsessis, mistõttu tõuseb nende valmisolek tööturul toime tulla. Noored analüüsivad, mida nad oma kogukonna elus väärtustavad ja mida saavad parandada.

Projekti eesmärk:

Projekti eesmärgiks on pakkuda Tartumaa gümnaasiumilõpetajatele (11.-12. klass) head arenguvõimalust, mis valmistab neid ette tööeluks ja tõstatab küsimusi töötamise võimalustest oma kogukonnas, mis valmistab neid ette tööeluks ja tõestab küsimusi töötamise võimalustest oma kogukonnas.

Tegevused:

Tartumaa kuues koolis viiakse läbi protsessdraama töötoad, mis keskenduvad noorte jaoks olulisele töökoha leidmise teemale.

Töötubades mängivad noored (kokku hinnanguliselt 170 noort) läbi erinevaid olukordi töö otsimise ja tööle kandideerimise protsessis, mistõttu tõuseb nende valmisolek tööturul toime tulla. Töötubades osaledes on noored läbi mõtestanud, mida nad oma kogukonna elus väärtustavad ja mida saaksid paremaks muuta. Seeläbi väheneb väljarände ja töötuse oht kohalike noorte seas.

Tulemused:

Väljundid: Projektis viiakse läbi 6 töötuba, milles osalevad hinnanguliselt 170 Tartumaa noort.

Projekti tulemusel on osalenud noored teadlikud tööle kandideerimise protsessist ja millised valikud on neil oma kodukohas edaspidise tööelu kujundamiseks.

Projektist väljatöötatud töötoad toimuvad maakonna koolides ka peale projekti lõppu, seega ei ole tegemist ühekordse üritusega. Noorte ideed ja väljakutsed salvestatakse ning edastatakse nii noortele kui ka poliitikakujundajatele inspiratsiooni saamiseks kasutades Tartu KHK, MTÜ PAL ja Eesti Noorteühenduste Liidu laiaulatuslikku võrgustikku.

Kellele taotlus esitatakse: Tartumaa Arendusselts
Juhtpartner: MTÜ Partnership for Active Learning
Projektijuht/Tartu kontaktisik: Ele Linder

Leader Eesti logo


Valin.Vastutan.Väärtustan – foorumteatri töötoad Tartumaa põhikoolide lõpetajatele

Ulatus: Kodumaine
Algus: 01.02.2011
Lõpp: 31.12.2011

Lühikirjeldus:

Projekti eesmärgiks on Tartumaa noorte toetamine oma elutee (karjääri) planeerimisel pöördelisel ajal (põhikooli lõpp) suunates neid teadlike valikute tegemisele ning vastutuse võtmisele oma elu eest.

Eesmägi saavutamiseks viiakse koolides läbi töötoad teemal “Valikud ja vastutus” ja koolidega koostöös esseede kirjutamine samal teemal.

Töötubade põhjal koostatakse teistele Tartumaa noortele inspireeriv virtuaalne õppematerjal.

Projekti sihtgrupiks on 8.-9. klasside õpilased.

Projekti eesmärk:

Projekti eesmärgiks on Tartumaa noorte toetamine oma elutee (karjääri) planeerimisel pöördelisel ajal (põhikooli lõpp) suunates neid teadlike valikute tegemisele ning vastutuse võtmisele oma elu eest.

Tegevused:

Projekti vältel toimub 6 töötuba, millest võtavad osa hinnanguliselt 180 noort. Projekti tulemusel valmib õppematerjal “Kuidas teevad valikuid Tartumaa noored?”, mis on interneti teel kättesaadavad kõigile Tartumaa noortele.

Tulemused:

Projekti olulisemad tulemused – osalenud noored on läbi mõtestanud ja mänginud oma võimalikud karjäärivalikud ning võimalused oma kodukoha elu mõjutadaning seeläbi on nad teadlikumad oma valikutest.

Osalenud noored on teadlikud vastutuse võtmise olulisusest oma elutee kujundamisel – valminud on õppematerjalid (lühianimatsioon õpilaste ideedest ja arvamustest), mis aitavad töötubadest mitte-osalenud noortel samuti oma karjäärivalikuid teha.

Väljundid: Läbi on viidud 6 töötuba, milles osaleb hinnanguliselt 180 noort. Valminud on virtuaalne õppematerjal noorte seas levitamiseks.

Kellele taotlus esitatakse: Tartumaa Arendusselts
Juhtpartner: MTÜ Partnership for Active Learning
Projektijuht/Tartu kontaktisik: Ele Linder

Leader Eesti logo

 • Esmaspäevast algab uute õpilaste kevadvastuvõtt

  Loe edasi »

 • Tartlased tõid kokakunsti võistlustelt koju kaks hõbemedalit

  Loe edasi »

 • GOOD FRANCE toob kutsehariduskeskuse õpperestorani Prantsuse road

  Loe edasi »

 • Narva õpilased keelekümblevad Tartus

  Loe edasi »

 • Selgusid “Aasta Tegija 2018” võistluste võitjad

  Loe edasi »

fraktal