Leonardo da Vinci õpirändeprojektid

Projektid:

 • Valuable Experiences from Europe (VEE)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Valuable Experiences from Europe (VEE)

Ulatus: Välismaine

Algus: 01.07.2013

Lõpp: 31.05.2015

Lühikirjeldus:

Tartu Kutsehariduskeskuse erinevate erialade (autotehnik, autoplekksepp, müüja, puhastusteenindaja, üldehitaja, siseviimistleja, mehhatroonik, pagar-kondiiter, toiduainete töötleja, turismikorraldaja, loodusturism, rekreatsioonikorraldaja, kokk, toitlustusteenindaja, ärikorraldaja, multimeedia, müügikorraldaja, juuksur, õmbleja, keskkonnalukksepp, keevitaja, tisler, metallitöö, laomajandus, spa- teenindaja, hotelliteenindaja, majutusteenindaja, tarkvara ja andmebaasid, arvuti ja arvutivõrgud, kodumajandus, laomajandus, elektrik) õpilaste välispraktika  Soomes, Taanis, Hispaanias, Suurbritannias, Sloveenias, Tšehhis, Saksamaal, Türgis, Lätis, Ungaris, Norras ja Rootsis.

Projekti eesmärk:

1. Tartu Kutsehariduskeskuse erinevate erialade õpilased on saanud võimaluse rakendada koolis omandatud teadmisi ja oskusi rahvusvahelises töökeskkonnas
2. Õpilased on saanud juurde tulevaseks tööeluks vajalikke oskusi – oskust ennast tutvustada, kohanemisvõimet, enesekehtestamise oskust, suhtlemisoskust, meeskonnatööoskust jne ning harjutanud iseseisvalt toime tulema
3. Õpilased on saanud võimaluse praktiseerida erialast võõrkeelt ning tutvuda kultuuridevaheliste erinevustega
4. Õpilased täiendavad välispraktika käigus koolis omandatud erialaseid baasteadmisi ning Eestis praktika käigus omandatud oskusi uute, teistsuguste traditsioonidega riikides omandatud oskustega

Tegevused:

1. Leonardo da Vinci programmi võimaluste ning tingimuste tutvustamine koolis, projektiideede kogumine, partnerite leidmine, taotluse koostamine ning rahastajale esitamine.
2. Projekti tegevuste koordineerimine, administreerimine, osapoolte teavitamine projekti tegevustest, suhtlemine vastuvõtvate partneritega.
3. Õpirännete aja- ja tegevuskava ning sisu koostamine, õpilaste valik, teavitamine, ettevalmistamine välispraktikaks.
4. Õpirännete korraldamine (praktikantide transport, majutus, kindlustus, stipendiumid, praktikalepingud).
5. Praktikantide toetamine, juhendamine ja hindamine.
6. Europassi õpirändetunnistuste täitmise koordineerimine.
7. Projekti tulemuste analüüsimine, tulemuste levitamine ning aruandluse koostamine ja esitamine rahastajale.

Tulemused:

1. 255 Tartu KHK õpilast on läbinud välispraktika Soome, Taani, Hispaania, Suurbritannia, Sloveenia, Tšehhi, Saksamaa, Türgi, Läti, Ungari, Norra ja Rootsi ettevõtetes ja/või vastuvõtva partneri praktikabaasides;
2. Kõik õpilased on valmis pärast praktika lõppemist demonstreerima uusi oskusi, kirjeldama uuenduslikku tehnoloogiat või töövahendeid;
3. Õpilaste hinnang isiklikule konkurentsivõimele on tõusnud;
4. Õpilaste on omandanud väärtuslikke kogemusi nii erialaselt kui isiksusliku arengu seisukohalt;
5. Õpilaste hinnang oma võõrkeeleoskusele on tõusnud, õpilased on eri kultuuride suhtes tolerantsemad.

Kellele taotlus esitatakse: SA Archimedes

Juhtpartner: Tartu Kutsehariduskeskus

Projektijuht/Tartu kontaktisik: Andrei Atškasov

119454_eu_flag_llp_en-01

 • Esmaspäevast algab uute õpilaste kevadvastuvõtt

  Loe edasi »

 • Tartlased tõid kokakunsti võistlustelt koju kaks hõbemedalit

  Loe edasi »

 • GOOD FRANCE toob kutsehariduskeskuse õpperestorani Prantsuse road

  Loe edasi »

 • Narva õpilased keelekümblevad Tartus

  Loe edasi »

 • Selgusid “Aasta Tegija 2018” võistluste võitjad

  Loe edasi »

fraktal