Kutsevaliku aasta

Tartu Kutsehariduskeskus avab KUTSEVALIKU AASTA programmi noorele (eelistatult kuni 26. aastane), kes:

 • programmiga liitumise hetkel ei õpi ega tööta;
 • ei ole lõpetanud kutsekoolis ühtki õppekava (kuid võib olla selle katkestanud, ka korduvalt);
 • soovib oma haridusteed jätkata kutsekoolis, kuid ei ole kindel, millisel erialal;
 • soovib omandada oskusi, et siseneda tööellu.

Valikuaasta programm alustab tööd oktoobris ja tegevused kestavad igapäevaselt 3 või 6 kuud, sõltuvalt õpilase huvidest, vajadustest ja võimetest. Õppe käigus saab tutvuda jõukohaste erialadega Tartu KHKs ja erinevatest erialadest saab hea ülevaate läbi praktiliste tegevuste. Programmi lõpuks on osalejatel põhjalik ülevaade valikuvõimalustest (õppimisvõimalused ja nende sobivus KHKs ja mujal, tööleasumine).

Lisaks erialadega tutvumisele saab õpilane programmi käigus vajadusel tasandusõpet põhiainetes (eesti keel, inglise keel, matemaatika), arvutiõpetust, suhtlemisõpetust. Lisaks pakume võimalust läbida praktilisi tunde reaalses töökeskkonnas. Vähese eesti keele oskusega õpilased saavad täiendavat keeleõpet.

Õppetööle lisaks pakume programmis osalejatele veel:

 • mitmekülgset nõustamist (sotsiaalpedagoogiline- ja karjäärinõustamine, psühholoogiline nõustamine);
 • võimalust tutvuda huvitava erialaga ettevõttepraktika käigus;
 • tasuta lõunasööki;
 • transpordikompensatsiooni;
 • vajadusel võimalust programmi ajal elada kooli õpilaskodus (tasuta). NB! kohtade arv õpilaskodus on piiratud.

Huvi ja lisaküsimuste korral võta kohe ühendust!

Liine Maasikas, Tartu KHK tugikeskuse juht – karjäärinõustaja
tel 7361 878
liine.maasikas@khk.ee

 • Esmaspäevast algab uute õpilaste kevadvastuvõtt

  Loe edasi »

 • Tartlased tõid kokakunsti võistlustelt koju kaks hõbemedalit

  Loe edasi »

 • GOOD FRANCE toob kutsehariduskeskuse õpperestorani Prantsuse road

  Loe edasi »

 • Narva õpilased keelekümblevad Tartus

  Loe edasi »

 • Selgusid “Aasta Tegija 2018” võistluste võitjad

  Loe edasi »

fraktal