Bürootöö

Õpe:

 • põhihariduse baasil kutsekeskharidus, 3 aastat;
 • statsionaarne õppevorm;
 • esmaõpe, 4. tase.

Vastuvõtu tingimused:

Praktika

Praktikat on õppekava raames 20 õppenädalat, millest:

 • 12 nädalat on bürootöötaja praktika,
 • 8 nädalat arhiivikorrastaja praktika.

Õppimine

Bürootöö erialale oodatakse õppima noori, kellel on hea suhtlemisoskus, lai silmaring ning huvi ühiskonnas toimuva vastu. Lisaks julgus end nii suuliselt kui ka kirjalikult esmasel tasemel korrektses eesti, inglise ja vene keeles väljendada. Erialaõpingute raames arendatakse esinemisoskust, erinevate dokumentide loomist, süstematiseerimist ja säilitamist. Seetõttu tulevad kasuks ka süsteemsus, täpsus, detailidele tähelepanu pööramise oskus, aga ka julgus küsimusi esitada ja vajadusel kiiresti otsustada.

Eriala omandandes arendatakse aja planeerimise oskust ja kriitilist mõtlemist. Süvendatakse teadmisi nii eesti kui ka võõrkeeltes, arvuti kasutamise oskuses ja juhendite lugemises.

Kasuks tuleb hea pingetaluvus ja reibas mõtlemine, kuna tundides rakendatakse saadud teoreetilisi teadmisi praktiliste ülesannete lahendamisel ja tehtud tööde hilisemal analüüsil.

Tulemus

Õpingute käigus omandatakse bürootöö alased teadmised ja oskused:

 • bürootöö korraldamine ja  bürooteenindus;
 • dokumenditöö;
 • dokumentide säilitamine ja kaitse korraldamine;
 • arhiivikirjeldamine ja arhiivikorrastamine.

Võimalused tööturul

Eriala lõpetajal on ettevalmistus töötamiseks bürootöötajana ja/või arhiivikorrastajana.

Bürootöötaja tüüpilisteks töödeks on info edastamine ja telefonisuhtlus, ta koostab dokumente, sisestab andmeid ning korraldab ja teenindab ametikohtumisi.

Arhiivikorrastaja valmistab ette nii paberkandjal kui digitaalsed dokumendid üleandmiseks arhiivi, ta leiab arhiivist vajalikud dokumendid ning vastutab säilikute säilimise eest arhiivis.

Edasiõppimise võimalused

Rakendusliku kõrghariduse tasemel:

 • Esmaspäevast algab uute õpilaste kevadvastuvõtt

  Loe edasi »

 • Tartlased tõid kokakunsti võistlustelt koju kaks hõbemedalit

  Loe edasi »

 • GOOD FRANCE toob kutsehariduskeskuse õpperestorani Prantsuse road

  Loe edasi »

 • Narva õpilased keelekümblevad Tartus

  Loe edasi »

 • Selgusid “Aasta Tegija 2018” võistluste võitjad

  Loe edasi »

fraktal