IT-süsteemide nooremspetsialist

Õpe:

 • põhihariduse baasil  kutsekeskharidus, 3 aastat
 • või keskhariduse baasil kutseõpe 2 aastat;
 • statsionaarne õppevorm;
 • esmaõpe, 4 tase.

Vastuvõtu tingimused:

 • võtmeoskuste test   ja vestlus (põhihariduse baasil õppijatel);
 • test arvutil , vestlus ning matemaatika ja inglise keele hinne  (keskhariduse baasil õppijatel).

Praktika:

 • I kursusel 10 nädalat arvuti riistvara ja võrkude praktikat
 • II kursusel 15 nädalat spetsialiseerumispraktika

Praktikakohtadeks on suuremate ettevõtete IKT osakonnad.

Õppimine

IT-süsteemide spetsialisti erialale on oodatud õpilased, kes on loovad ja motiveeritud omandama erialaseid teadmisi teoreetiliste tundide jooksul ning suudavad saadud teadmisi ka praktilistes tundides  kasutada. Erialaõpingute raames tulevad kasuks loogiline mõtlemine, huvi tehnoloogia uuemate arengute vastu, analüüsivõime ja hea matemaatikaoskus. Lisaks suutlikkus kiiresti kohaneda ülesannete vaheldumisega ning olla seejuures järjepidev ning motiveeritud iseseisvalt saadud teadmisi täiendama.

Eriala omandades tulevad kasuks ka juhendite lugemise ja inglise keele oskus. Õppetöö käigus teevad õpilased palju meeskonnatööd, millega arendatakse üksteisega arvestamise suutlikkust ja informatsiooni kogumise ning rakendamise oskust.

Õppides on vajalik arvestada oma tegevuse kirjeldamise oskusega, kuna tehtud töid tuleb nii suuliselt kui ka kirjalikult (nii inglise kui ka eesti keeles) dokumenteerida ning praktilisi tehtud töid esitleda. Siia alla kuuluvad erinevad õpilasprojektid nagu näiteks ettevõtlus-, riistvara- ja võrguprojektid, aga ka praktika-alane aruandlus ning selle hilisem kaitsmine.

Tulemus

Lõpetaja omab järgmisi IKT alaseid teadmisi ja oskusi:

 • Infotehnoloogilise taristu ülalhoid organisatsioonis
 • IT süsteemide riistvara
 • Arvutivõrgu alused ja võrguseadmed
 • Arvutivõrkude haldus ja võrguteenused
 • Operatsioonisüsteemid sh MAC ja mobiiliseadmete operatsioonisüsteemid
 • Windows operatsioonisüsteemide haldamine
 • Linux/BSD operatsioonisüsteemide haldamine
 • Rakendusserverite haldus
 • Rakendustarkvara (kontoritöö-, arvutigraafika, masinprojekteerimise- ja grupitöö tarkvara)
 • Skriptimisvahendid sh programmeerimise alused.

Õpingute käigus saadakse ettevalmistus, et sooritada IT-süsteemide nooremspetsialisti 4.  taseme kutseeksam.

Valikõpingud

Valikõpingute raames on võimalus omandada süsteemiadministraatori, kasutajatoe spetsialisti või programmeerimise lisaoskused.

Lõpus sooritatakse lõpueksam, mis koosneb teooria osast ( selle asemel võib olla IT-süsteemide nooremspetsialisti kutseeksam) ja erialase töö praktilisest sooritusest, mis on nõuetekohaselt õpilase poolt dokumenteeritud.

Võimalused tööturul

Eriala lõpetajal on ettevalmistus töötamiseks arvutitehnikuna, help-desk tehnikuna, kasutajatoe spetsialistina, võrgutehnikuna, võrguadministraatorina.

Edasiõppimise võimalused

Rakenduskõrghariduse tasemel IT-Kolledžis

 • Esmaspäevast algab uute õpilaste kevadvastuvõtt

  Loe edasi »

 • Tartlased tõid kokakunsti võistlustelt koju kaks hõbemedalit

  Loe edasi »

 • GOOD FRANCE toob kutsehariduskeskuse õpperestorani Prantsuse road

  Loe edasi »

 • Narva õpilased keelekümblevad Tartus

  Loe edasi »

 • Selgusid “Aasta Tegija 2018” võistluste võitjad

  Loe edasi »

fraktal