Noorem tarkvaraarendaja (veebispetsialist) (ka sessioonõpe)

Õpe:

 • keskhariduse baasil 2 aastat;
 • statsionaarne õppevorm;
 • esmaõpe, 4. tase;
 • õppetöö toimib päevases ja sessioonõppes (koolipäevad iga nädal neljapäev ja reede kell 8.30 – 17.15).

Vastuvõtu tingimused:

 • vestlus (osa vestlusest on inglise keelne), kus õpilane tutvustab ennast ja põhjendab oma eriala valikut;
 • test  ja praktilise HTML ülesande lahendamine  arvutil, mille eduka sooritamise eelduseks on läbitud HTML & CSS kursus codecademys.
 • matemaatika ja inglise keele hinne.

Praktika:

 • I kursusel 10 nädalat, mille raames tutvutakse tarkvaraarendaja sh veebispetsialisti töö erinevate tahkudega, tööks vajaliku tarkvaraga ja teostatakse veebilehe loomisega seotud tööülesandeid.
 • II kursusel 10 nädalat spetsialiseerumispraktikat, mille raames õppija osaleb praktikakohas tarkvaraprojektis. Praktika toimub ettevõttes, kus tegeletakse veebiteenuste pakkumisega, e-poodide loomise või infosüsteemide väljatöötamise ja haldusega.

Tulemus

Veebispetsialisti eriala lõpetanu oskab luua veebilehte  ning  projekteerida, luua ja hallata  infosüsteemi.
Noorem tarkvaraarendaja põhiliseks tööks on tarkvara lähtekoodi kirjutamine vastavalt väljatöötatud ja kokkulepitud disainile. Ta osaleb süsteemi võimaliku disaini väljatöötamisel ja pakub erinevaid tehnilisi lahendusi, arvestades süsteemi kui tervikut.

Tema põhilised tööülesanded on:

 • teenustaseme haldus,
 • toote või projekti kavandamine,
 • rakenduse projekteerimine, kavandamine ja väljatöötamine,
 • süsteemide integreerimine, testimine,
 • lahenduse kasutuselevõtt, dokumentatsiooni koostamine,
 • riskide hindamine ja maandamine,
 • protsessi täiustamine ja infoturbe haldamine.

Võimalused tööturul

Eriala lõpetajad võivad asuda tööle noorem tarkvaraarendajana, programmeerijana, veebihaldurina, veebispetsialistina.

Edasiõppimise võimalused

Rakenduskõrghariduse tasemel Mainori Kõrgkoolis,

Kõrghariduse tasemel erinevates IKT haridust pakkuvates ülikoolides.

 • Esmaspäevast algab uute õpilaste kevadvastuvõtt

  Loe edasi »

 • Tartlased tõid kokakunsti võistlustelt koju kaks hõbemedalit

  Loe edasi »

 • GOOD FRANCE toob kutsehariduskeskuse õpperestorani Prantsuse road

  Loe edasi »

 • Narva õpilased keelekümblevad Tartus

  Loe edasi »

 • Selgusid “Aasta Tegija 2018” võistluste võitjad

  Loe edasi »

fraktal