Giid

Õpe:

 • keskhariduse baasil 2 aastat;
 • statsionaarne õppevorm;
 • esmaõpe, 5 tase;

Vastuvõtu tingimused:

 • vestlus  (mille eesmärgiks on selgitada õppija motivatsioon eriala  õppida, hinnata suulist eneseväljendusoskust  sh võõrkeeles ning üldist informeeritust kaasaja ühiskondlikest ja turismivaldkonna teemadest. Vestlusel saab ka oma varasemat õpi- ja töökogemust selgitada ning võimalusel üle kanda);
 • inglise keele oskus vähemalt baastasemel.

Praktika:

Ettevõttepraktikat kokku 15 õppenädalat kahe aasta jooksul (valdkonnas töötavad inimesed saavad praktika sooritada omaettevõttes).

 • I kursusel 7,5 õppenädalat  reisisaatja praktikat.
 • II kursusel 7,5 õppenädalat  giidipraktikat.

Praktikaõppega taotletakse, et õppija omandab ettevõttes teadmisi ning saab kogemusi ja oskusi erinevate turismiettevõtete ja turismiga tegelevate organisatsioonide töö planeerimisest, korraldamisest, töötajatest, klientidest ja töökeskkonnast.
Soovitavad praktikakohad: turismiinfokeskused ja turismiinfopunktid, reisitranspordiettevõtted, sündmus- ja seminarikorraldajad, tegevusturismi korraldajad. Erinevate projektide raames on võimalik ettevõttepraktikat sooritada ka välismaal.

Tulemus

Õpitav annab hea ettevalmistuse piirkondliku atestatsiooni saamiseks ja giidi kutseeksami sooritamiseks. Omandatakse olulised teadmised giiditöö teooriast praktiliste oskusteni. Võimalus spetsialiseeruda ka loodusgiidiks.
Õppija omandab teadmised ja oskused:

 • reisimise, turismi ja vaba aja veetmise valdkonnast;
 • omandab iseseisva töö, kutsealase informatsiooni hankimise, töötlemise ja kasutamise oskusi;
 • töötamiseks avatud tööturul giidi ja reisisaatjana;
 • erinevatest ekskursioonitüüpidest ja töös kasutatavatest tehnilistest vahenditest;majandusest ja ettevõtlusest;
 • kommunikatsioonist ja turundusest;
 • turismimajanduse valdkonnast;
 • suhtlemispsühholoogiast ja klienditeenindusest.

Teooriaõpingud vahelduvad õppereiside ja matkadega Eestimaa erinevatesse regioonidesse.
Võõrkeeleõpingud (inglise, saksa ja soome keel) saavad praktilise kasutuse kooli väliskülalisi võõrustades ja neile giidiks olles nii Tartus kui mujal Eestis.

Võimalused tööturul

Sobivateks töökohtadeks on ka turismiarenduskeskused, turismiinfokeskused ja tegevusturismi korraldajad, turismi- ja puhkekeskused, muuseumid, looduskeskused jne. Pärast õpingute lõpetamist on omandatud oskused, et rajada oma ettevõte ja/või pakkuda giiditeenuseid teistele ettevõtetele.

Töö eeldab vahetut suhtlemist inimestega.

Edasiõppimise võimalused

Rakenduskõrghariduse tasemel:

 • Esmaspäevast algab uute õpilaste kevadvastuvõtt

  Loe edasi »

 • Tartlased tõid kokakunsti võistlustelt koju kaks hõbemedalit

  Loe edasi »

 • GOOD FRANCE toob kutsehariduskeskuse õpperestorani Prantsuse road

  Loe edasi »

 • Narva õpilased keelekümblevad Tartus

  Loe edasi »

 • Selgusid “Aasta Tegija 2018” võistluste võitjad

  Loe edasi »

fraktal