Giid (jätkuõpe)

Õpe:

 • keskhariduse baasil 0,5 aastat;
 • mittestatsionaarne õppevorm;
 • jätkuõpe, 5 tase;
 • õppetöö toimub sessioonidena.

Vastuvõtu tingimused:

 • vestlus (mille eesmärgiks on selgitada õppija motivatsioon eriala õppida, hinnata suulist eneseväljendusoskust sh võõrkeeles ning üldist informeeritust kaasaja ühiskondlikest ja turismivaldkonna teemadest. Vestlusel saab ka oma varasemat õpi- ja töökogemust selgitada ning võimalusel üle kanda);
 • inglise keele oskus vähemalt baastasemel.

Praktika

Ettevõttepraktikat kokku 7 õppenädalat (7 EKAP) poole aasta jooksul (valdkonnas töötavad inimesed saavad praktika sooritada oma ettevõttes);
Soovitavad praktikakohad: turismiinfokeskused ja turismiinfopunktid, reisitranspordiettevõtted, sündmus- ja seminarikorraldajad, tegevusturismi korraldajad, muuseumid ja teemapargid. Erinevate projektide raames on võimalik ettevõttepraktikat sooritada ka välismaal.

Tulemus

Õpitav annab hea ettevalmistuse piirkondliku atestatsiooni saamiseks ja giidi kutseeksami sooritamiseks. Kuivõrd lähiajal on muutumas giidide atesteerimiskord ja nõuded giidikutse saamiseks, siis võtab koolitus arvesse ka muutuvaid nõudeid. Õpingud sobivad nii algajatele kui ka juba erialal töötavatele giididele, kes soovivad oma oskusi täiendada.

Õppija omandab olulised teadmised giiditöö teooriast praktiliste oskusteni.
Õpitavad ained on praktilise väljundiga: näiteks  häälekoolitus õpetab hoidma giidi kõige olulisemat töövahendit – tema häält. Draamaõpe annab hea ettevalmistuse giidirolli sisse elamiseks. Spetsialistide käe all saab muuhulgas vajalikud teadmised nii giiditeksti koostamiseks kui ka tehniliste vahendite kasutamiseks giiditöös. Õppekava katab ka majandusaineid, mille käigus saavad ettevõtlusest huvituvad õppurid selgeks ka äriplaani koostamise. Võõrkeeleõpingud (inglise, saksa ja soome keel) saavad praktilise kasutuse kooli väliskülalisi võõrustades ja neile giidiks olles nii Tartus kui mujal Eestis.
Teooriaõpingud vahelduvad õppereiside ja matkadega Eestimaa erinevatesse regioonidesse.

Turismiosakonna õpetajad on kursis uusimate turismitrendidega kuna õpetamise kõrvalt teevad nad aktiivselt ka erialast tööd. Lisaks sellele täiendavad turismiosakonna kollektiivi ka välislektorid, kes on oma eriala eksperdid.

Võimalused tööturul

Giidid leiavad tööd turismiinfo- ja turismiarenduskeskuste partneritena, tegevusturismi korraldajate, turismi- ja puhkekeskuste, muuseumite, teemaparkide ja looduskeskuste juures.  Õppijatel on oskused, et rajada oma ettevõte ja/või pakkuda giiditeenuseid teistele ettevõtetele.

Töö eeldab vahetut suhtlemist inimestega.

Edasiõppimise võimalused

rakenduskõrghariduse tasemel:

 • Esmaspäevast algab uute õpilaste kevadvastuvõtt

  Loe edasi »

 • Tartlased tõid kokakunsti võistlustelt koju kaks hõbemedalit

  Loe edasi »

 • GOOD FRANCE toob kutsehariduskeskuse õpperestorani Prantsuse road

  Loe edasi »

 • Narva õpilased keelekümblevad Tartus

  Loe edasi »

 • Selgusid “Aasta Tegija 2018” võistluste võitjad

  Loe edasi »

fraktal