Tegevus

7. juuni koosolekul tegime kokkuvõtteid ÕE tegevusest 2015/2016 õppeaastal. Iga ÕE liige hindas oma panust , pakkus välja võimalusi ja ideesid ,kuidas tema panus ÕE liikmena saaks paraneda. Kirjeldasime oma kogemusi ja saavutusi, mida õpilasesinduse liikmena saime. Kõik said ka ülesandeks seletada teistele, miks peaks Tartu KHK õpilane liitume õpilasesindusega. Need, kes koosolekust osaleda ei saanud saavad võimaluse tagasiside kirjalikuks täitmiseks.

13.ja 14.mai kevadkoolituse viisime läbi Veriora Noortekeskuses. Esimesel päeval oli koolitajaks Ülo Vihma Meeskonnakoolitus ja -arendus OÜ-st. Rääkisime hea koostöö alustest ja tingimustest, grupidünaamikast, peamistest koostööoskustest ja nende avaldumisest. Mõtestasime oma igapäevast tegevust, rääkisime eesmärkidest ja nende saavutamise vahenditest. Teisel päeval oli Anneli Rääbise teemaks eesmärkide seadmine ja elluviimine ning Kertriin Paabo pani meid mõtlema motivatsioonist ja meeskonnatööst. Saime uusi ideesid ja mõtteid, kuidas õpilasesinduse tegevust jätkata.  Loomulikult toimusid lisaks koolitusele mitmed aktiivtegevused, mis liitsid meie seltskonda ja tõstsid motivatsiooni. Sai koos grillitud, sauna- ja veemõnusid maitstud, lauamänge mängitud , tantsitud ja loomulikult ka hommikuvõimlemist tehtud.

3. mail teavitati ÕE kevadkoolitusest osalejaid koolituse  päevakava, ajakava  ja  tegevustega. Kevadkoolitus toimub  13. ja 14. mail. Arutasime õpilaslege koolilehe  QVaade võimalikku taaskäivitamist.

5. aprilli koosolekul gruppeerisime õpilaste Osaluskohvikust tulnud ettepanekud ja mõtted  vastavalt koosolekutele, kus need arutelule tulevad.Kursusejuhatajate koosolekul edastab ettepanekud huvijuht, osakonna juhatajate koosolekul esitab ettepanekud ÕE esimees Andri.

29.märtsil tutvustas ÕE esimees  Andri Osaluskohvikust saadud tagasisidet, mis  oli valdavalt positiivne. Valisime koolist lahkunud ÕE juhatuse liikme Ann-Liisi asemele uueks juhatuse liikmeks Siim Lenderi. Otsustasime osaleda Tartu Öölaulupeo rongkäigust. Valisime ÕE kevadkoolituse kohaks Veriora Noortekeskuse ja leppisime kokku  koolituse teemad: grupidünaamika, hea koostöö alus ja tingimused, peamised koostööoskused ja nende avaldumine. Teise päeva teemadeks on eesmärgiseadmine ja motivatsioon.

14. märtsil panime paika Osaluskohviku päevakava ,määrasime  päeva juhi ning tema ülesanded (osalejate tutvustusmängud, vahepeal lõõgastusmängud). Määrasime toimkonnad, kes vastutavad osalejate registreerimise eest, laudade, toolide  tassimise ja paigutamise eest. Tutvustasime Tartu linna Haridusfestivali ideed ja kontseptsiooni. Rääkisime kooli avatud uste päevade plaanidestja õpilasesinduse liikmete ülesannetest sellel päeval.

1.märtsi koosolekul arutlesime missugused probleemid ja teemad võivad kerkida Osaluskohvikus. Rõhutasime laudkondade juhtidele, et  Osaluskohvik ei tohi kujuneda kaeblemise kohaks. Tuleb ärgitada osalejaid välja pakkuma ka probleemidele lahendusi. Alustame iga teema puhul positiivsete näidetega. Osaluskohviku lõpus tutvustavad laudkondade juhid osalejatele kerkinud teemasid.

16. veebruari teemadeks oli sõpruskohtumine Pärnumaa KHK õpilasesindusega ja õpilasesinduse kevadine koolituspäev.

8.veebruari koosolekul kinnitasime  Osaluskohviku ajaks 16.03 kell 12 – 16. Eesmärgiks on tuua ühiste teemade ümber kokku erinevate erialade õpilased, et arutada üheskoos koolielu puudutavaid teemasid. Osaluskohviku teemad on: keskkond ja olme, õppimine ja õpetamine, huvitegevus, suhted õpetajatega, vaba teema. Valisime laudkondade juhid.

 

26. jaanuari koosolekul arutasime II poolaasta tegevusi. Planeerime märtsis läbi viia  õpilastele Osaluskohviku. Põhiline aeg koosolekust kulus Osaluskohviku teemade arutelule.

19.jaanuari  üldkoosolekul valisime uue juhatuse liikme, kuna Kaidi Markna lahkus  koolist. Uueks juhatuse liikmeks sai Linda Juhanson. Samuti valisime uue liikme õpilaskodu toetuskomisjoni, kelleks sai  Siim Lender. Palju õnne neile.

12. jaanuaril 2016.a. tegime kokkuvõtteid jõulupeost. Olime rõõmsad ja õnnelikud, et jõulupeost nii palju õpilasi osales. Tagasiside oli valdavalt positiivne, eriti kiideti õhtujuhte ja õnnestunud bändivalikut. Sellel koosolekul valisime  2 liiget Tartumaa Esinduskogusse : haridustoimkonda Imre ja kultuuritoikonda Edithi. Kuulasime turundusklubi liikmete informatsiooni kavandatavast Flashmobest.

14.detsembri koosolekul kordasime veelkord üle ÕE-liikmete ülesanded jõulupeol.

2. detsembri ja 8.detsembri koosolekute põhiteemaks oli endiselt jõulupeo “Metsik jõulumöll” korraldamine. Tegime ülevaateid piletite müügist ja levitamisest. Panime kirja, kes saavad tasuta pääsmed. Leppisime kokku häälteadustuse ajad ja teksti, mängisime läbi võistlusmängud . Otsustasime, et õpetajad saavad peole tasuta pääsme.

25. novembri koosolekul jagasime jõulupeo korraldamiseks  ülesandeid ning andsime ülevaate jõulupeo sponsoritelt saadud vastustest.

17. novembri koosolekul tutvustasime koolikonverentsi Lahe koolipäev ajakava, sõidugraafikut ja programmi. Arutasime jõulupeoga seonduvaid probleeme, millest põletavaim on hetkel reklaami õigeaegne valmimine ja ürituse reklaamimine.

10. novembri koosolekul arutasime läbi kuidas me võõrustame 24. novembril oma koolis Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õpilasesindust. Tegime tööjaotuse, kes tutvustab kooli, kes meie ÕE tegevusi, kes läheb Pärnakatega kaasa AHHAAsse.
Otsustasime osaleda 27. novembril Võrumaa Kutsehariduskeskuses toimuvast Liivimaa kutsekoolide sügispäevadest. Sügispäevade tarbeks tuleb koduse tööna ette valmistada kooli tutvustus. Päevakorral oli küsimus jõulupeole sponsorite otsimisest- leidmisest.

4. novembri koosoleku peateemaks oli õpilaste jõulupidu. Rühmatööde käigus selgus peo teema, Metsik jõulumöll. Arutati läbi plakatite tekst, reklaamikanalid, ajakava.

29. oktoobril toimus õpilasesinduse liikmetele koolituspäev Räpina Loomemajanduskeskuses.  Koolituse põhiteemaks oli meeskonnatöö. Veetsime Räpinas kasuliku ja töise päeva, mille tulemusena sai meeskond ühtsemaks ja motiveeritumaks.

20.oktoobri juhatuse ja jõulupeo toimkonna koosolekul oli põhiteemaks õpilaste jõuluõhtu klubis Illusioon 16. detsembril.

15. oktoobri juhatuse koosolekul koostati ÕE koolituspäeva ajakava. Koolitajaks valiti  Uku Visnapuu ning otsustati koolituspäev lõpetada kolme õpitoaga:keraamika, klaasimaali ja karpide valmistamise õpitoaga. Osalejad saavad valida ühe õpitoa. Kuulati ära jõulupeo võimalikelt  toimumispaikadelt laekunud hinnapakkumised ning valiti kohaks klubi Illusioon. Lepiti kokku, et juhatuse liikmed võtavad hinnapakkumised bändidele  20. oktoobriks. EÕEL-i üldkoosolekule valiti TKHK ÕE-d esindama Siim Lender. Arutati Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õpilasesinduse delegatsiooni  vastuvõttu Tartus 24. novembril

7. oktoobri juhatuse koosolekul otsustati 29. oktoobril  viia  Räpina Loomemajanduskeskuses läbi õpilasesinduse sügiskoolitus. Lepiti kokku noortekonverentsil “Lahe koolipäev” osalejate ring ning tingimused. Jagati ülesanded jõulupeo toimkonna kokkukutsumiseks.

29.septembri II üldkoosolekul toimus ÕE juhatuse valimine. Kandidaatidel tuli eelnevalt esitada motivatsioonikiri ning koosolekul said nad võimaluse enda tutvustamiseks ja promomiseks. Huvi juhatuse liikmete kogemuste ja eelneva tegevuse vastu oli suur, kõik juhatuse kandidaadid pidid leppima  suure küsimuste tulvaga. Peale juhatuse valimist toimus esimene juhatuse koosolek, kus valiti juhatuse esimees, aseesimees, kommunikatsioonijuht ja toimkondade esindajad.

2015/2016 õppeaasta I üldkoosolek  toimus 22. septembril kell 13. Esimese koosoleku päevakord lepiti kokku vana ÕE juhatuse koosseisuga  2. septembri koosolekul.
Üldkoosolekul võeti ÕE -sse vastu kõik liikmeksastumise avalduse esitanud õpilased.Direktor rääkis, milleks on koolile vaja õpilasesindust. Tagasivaate  õpilasesinduse eelmise õppeaasta tegevusele  tegi Liina Suur, tutvumismägude juhiks ning ühtlasi koosoleku juhatajaks oli Edith Lemsalu ning protokolli vormistas Liisi Kume.

10.juunil lõpetasime õpilaesinduse kevadgrilliga selle hooaja tegevuse. Loodame, et uuel õppeaastal liituvad õpilasesindusega uued tegusad liikmed. Aitäh kõikidele õpilasesinduse liikmetele 2014/2015 õppeaasta ettevõtmiste  eest.

28. aprilli koosolekul demonstreeris juhatuse esimees õpilasesinduse logo ja graafikat, mis sai positiivse vastukaja. Kooli lõpetavad juhatuse liikmed tegid ettepanekuid juhatuse töö edaspidiseks paremaks korraldamiseks.

9.aprillil tegime kokkuvõtteid õpilasesinduse koolituse tagasisidest. Tagasiside oli positiivne, ettepanekuna toodi välja, et järgmisel aastal võiks koolitus olla kahepäevane ning võimalikeks teemadeks pakuti meeskonnatööd, ÕE tegevus ja ülesanded ning koostöö juhatusega. Kahepäevasel koolitusel saaks läbi viia  ka ideeturu. Teise teemana arutasime järgmise õppeaasta kalenderplaani. 

19. märtsil viisime Tartu Loodusmajas läbi õpilasesinduse koolituspäeva. Päev algas loodusmaja ekskursiooniga ning edasi toimus koolitus motivatsiooni teemadel ja projekti kirjutamise teemadel.

26. veebruari koosolekul rääkisime avatud uste päevadest ja moodustasime ürituse abiliste toimkonna. Jagasime ülesanded ÕE koolituseks.

22. ja 28. jaanuari koosolekutel arutasime kevadkoolituse korraldust õpilasesinduse liikmetele.

7. jaanuaril tegime kokkuvõtteid õpilaste  jõulupeost ning arutasime, missugust kaasamisüritust korraldada kaasõpilastele.

4. ja 11. detsembri koosolekul arutasime jõulupeo Winter Glamour korraldust ja kava. Jagasime ülesandeid ja kontrollisime ülesannete täitmist.  Õpilaste jõuluõhtu toimub  16. detsembril. Järgmine koosolek toimub juba uuel 2015. aastal, 8. jaanuaril.

27. novembri koosolekul arutame ÕE tegevuskava.

20. novembri toimus kõikidele õpilasesinduse liikmetele Antoniuse õues koolituspäev. Koolituspäeva lõppes koosolekuga , kus panime paika õpilaste jõuluõhtu  ajakava ja leppisime kokku, kes õpilasesinduse liikmetest hakkab levitama peo pileteid. Peo õnnestumiseks peavad kaasa lööma ka ÕE üldkogu liikmed.

12. novembril osalesid kõik  juhatuse liikmed ja ÕE lihtliige Kaie-Riin õpilaskonverentsist Lahe Koolipäev. Bussisõidu ajal viisime läbi ka lühikese koosoleku.

5. novembri  koosolekul jagasime ülesanded sügiskoolituseks. Esmakordeslt viivad koolituse läbi juhatuse liikmed ise. Koolitajateks on Tõnis ja Martin. Seltskondlikke ja tutvumismänge viivad läbi Edith ja Ann-Liis.  Ruumi rendi kokkulepped sõlmib Martin ja lõunapausi kokkulepped Ann-Liis. Kinnitasime õpilaskonverentsist Lahe Koolipäev osalejate nimekirja.

Oktoobris viisime läbi 4 juhatuse koosolekut. 08.10,15.10, 22.10 ja 29.10 Arutelu põhiteemadeks olid: õpilasesinduse uue ruumi sisustamise ideed/soovid, ÕE sügiskoolituse korraldamine ja õpilaste jõulupeo korraldamine.

30. septembri üldkoosolekul valisime uue ÕE 9 liikmelise juhatuse. Juhatusse kuuluvad Tõnis Vähi, Martin Truupõld, Ann-Liis Arike, Edith Lemsalu, Liina Suur, Markus Pärn, Sigrid Jakobson, Liisi Kume ja Tanel Vetik.

2014/2015 õppeaasta I üldkoosolek toimub 22. septembril 2014 kell 13.00 Esimese koosoleku päevakava ja tegevused lepiti kokku juhatuse koosolekul 9. septembril.

3. juunist kuni 8. juunini korraldas õpilasesinduse õpilaskonna põhikirja elektroonilise hääletamise kooli siseveebis. 6. juunil kogunes häältelugemiskomisjon, kes luges poolt- ja vastuhääled üle ning otsustas vastavalt Tartu Kutsehariduskeskuse põhimäärusele lugeda õpilaskonna põhikirja vastuvõetuks. Põhikiri edastati koos koosoleku protokolliga kooli nõukogule kinnitamiseks. Häältelugemiskomisjoni tööst osalesid Eliise Viilu, Kadri Viil ja Kaie-Riin Jürgenson. Selle koosolekuga tõmmati õpilasesinduse tegevusele 2013/1014 õppeaastal joon alla.

29. aprillil toimus Kopli konverentsisaalis TKHK õpilaskonna põhikirja eelnõu tutvustamise teabepäev . Eelnõu muudatusi tutvustas osalenutele ÕE juhatuse aseesimees Tõnis Vähi. Täiendused põhikirja eelnõusse on oodatud aadressil kristina.kutt@khk.ee kuni 16. maini.  Põhikirja eelnõu täiendatud variant avalikustatakse kooli koduleheküljel 19. mail.

11. aprillil viisime Ülenurmel,  Eesti Põllumajandusmuuseumis läbi õpilasesinduse koosoleku- ja inspiratsioonipäeva. Koosoleku päevakorras oli TKHK õpilaskonna põhikirja muudatuste tegemine. Kuna põhikiri tuleb vastavusse viia kooli põhimäärusega, siis sai muudatuste nimekiri pikk. Põhikirja eelnõu avalikustatakse kooli kodulehekülejel 17. aprillil. Seejärel saavad õpilased teha ühe kuu jooksul põhikirja eelnõusse  kirjalikke ettepanekuid .Eelnõu tutvustamiseks ja selgitamiseks korraldab õpilasesindus  teabepäeva. Pärast põhikirja täiendatud eelnõu avalikustamist korraldab õpilasesindus põhikirja vastuvõtmiseks elektroonilise hääletamise.
Teise teemana oli arutluses õpilasesinduse reklaamiküsimused.

3. aprillil korraldasime Tartu gümnaasiumite õpilasesindustele inspiratsioonipäeva KOM- Koos on moos!, eesmärgiga suurendada omavahelist suhtlust ning muuta meie koostöö läbi toreda päeva tõhusaks.  Koostasime edulugude seina ja osalesime fruktodisaini ja kokteili töötubades. Tartumaa Noortekogu tegevust tutvustas Triin Kingu.

26. märtsi juhatuse koosolekul otsustati , et Kristiina saadab ÕE ja juhtkonna ühiskoosoleku protokolli,kus arutati õpilaste Osaluskohvikus ülestõstetud probleeme ja ettepanekuid, Osaluskohvikus osalenud õpilastele. Kuna õpilasesindusel on kerkinud mitmeid ühist arutelu vajavaid ülesandeid, siis korraldme 11. aprillil Eesti Põllumajandusmuuseumis töökoosoleku ja inspiratsioonipäeva. Loodame, et koolikeskkonnast väljaspool oleme rohkem keskendunud ja  suurema töövõimega. Loodame aktiivset osavõttu.

12. märtsi juhatuse koosolekul valiti Eesti Õpilasesinduste Liidu XXX Üldkoosolekule 4. – 6. aprillini esindama kooli ÕE juhatuse liige Markus Pärn.
Arutasime Tartu linna gümnaasiumite ÕE-dele Inspiratsioonipäeva KOM läbiviimist, jagasime ülesanded ja määrasime tegevuste läbiviijad. Inspiratsioonipäeva korraldamiseks kirjutas linna  noorte omaalgatusprojektidlele taotluse Regina Joosep. Projekti toetab Tartu linn, projektijuht on Regina.

18.veebruari juhatuse koosolekul analüüsiti ja arutati Osaluskohvikust tulnud probleeme ja ettepanekuid laudkondade juhtidega. Juhatuse esimees Kristiina Kütt lepib direktoriga kokku Õe juhatuse ja kooli nõukogu liikmete ümarlaua või ühis-nõupidamise aja, kus edastatakse probleemid ja võimalikud lahenduste variandid. ÕE kavandatavast projektist “Inspiratsioonipäev Tartu linna gümnaasiumide õpilasesinduse liikmetele Tartu KHK-s” andis ülevaate Regina Joosep.

12. veebruaril viisid õpilasesinduse juhatuse liikmed läbi Osaluskohviku “Sinu arvamus loeb”.  Lauas olid järgmised teemad:” Informatsiooni levik”, “Õpilasesindus koolis”, “Õpilasüritustel osalemine (kaasamine)”, “Toitlustamine Põllu õppekorpuses (toitlustamine koolis)”, “Kool (vaba teema). Aitäh kõikidele kaasamõtlejatele ettepanekute ja elava arutelu eest.Päev läks korda. Ettepanekud edastatakse kooli juhtkonnale ja nõukogule. Osaluskohvikust osalejatele saadetakse tagasiside.

13.jaanuari juhatuse koosoleku teemaks oli Osluaskohviku organiseerimine õpilastele. Lepiti kokku ajakava, laudkondade juhid, päeva juht, laudkondade teemad ning reklaami/teavitamise eest vastutajad

12. detsembril toimus õpilasesinduse korraldusel klubis Atlantis TKHK õpilaste jõulupidu “JÕULUROCK”
Külastajaid oli 300 ringis. Aitäh kõikidele organisaatoritele ja kaasalööjatele.

 

2. detsembri juhatuse koosolekul oli aruteluks kooli arengukava 2014 – 2018. Tehti mitmeid keelelisi ja vormistuslikke  parandusi ning ka sisulisi ettepanekuid, mis edastatakse 7. detsembriks kvaliteedijuhile.

2. detsembri jõulupeo toimkond tegi viimased täiendused jõulupeo kavasse ja kokkuvõtteid piletite levitamisest. 3. detsembril käivad õpilasesniduse liikmed klassides pääsmeid müümas ja jõulupeo  täpsustavat infot levitamas.

29. ja 30. novembril tutvustasidõpilasesinduse liikmed kooli ja õppimisvõimalusi messil Teeviit. Täname Vircot, Meelist, Tõnist, Ragnet, Kadrit, Edithit ja Anna-Mari

21. novembril osalesid 4 õpilasesinduse liiget Liivimaa Kutsekoolide sügispäevadest Räpina Aianduskoolis. Kodutööna valmistati kooli tutvustav video ja plakat. Sügispäevad olid toredad. Kahju, et mitmed koolid kasutasid kodutööna õpetajate poolt valmistatud filme või plakateid ja projektide poolt rahastatud filme, mis polnud tehtud sügispäevadeks. Meie võistkond sai aga tänu ülesannete iseseisvale lahendamisele juurde uusi meeskonnatöö oskusi, mis liitis meie meeskonda ja rahulolu tehtud tööst.

20. novembri juhatuse koosolekul võeti seisukohad ÕE liikmetele saabunud kirjade vastamise osas. Kuulati ära Tartu Noortevolikogu koosolekust  ja Osaluskohvikust osalenute   mõtted, ettepanekud. tehti ettepanek, et kooli õpilaste  osalusdemokraatia üritus “Sinu arvamus loeb” võiks sellel õppeaastal korraldada Osaluskohviku meetodil.

20. novembri jõulupeo toimkonna koosolekul koostati esialgne jõulupeo ajakava, täpsustati esinejaid, fotograafe jmt. tehti vahearuanne piletimüügist, valiti talendijahi žürii liikmed. 26. novembril toimuva Talendijahi peakorraldaja on Kristi. Osalejad saavad vaba pääsme jõuluõhtule ja lisaks kooli meene või seikluspargi kinkekaardi. Osalejad registreerib Kristi ja helitehnika eest vastutab Virco.

19. novembril osalesid kõik juhatuse liikmed noortekonverentsist Lahe koolipäev Nokia Kontserdimajas, Tallinnas.

4.novembri  juhatuse koosolekul valiti Liivimaa Koolide Sügispäevade 4- liikmeline meeskond (Kristiina, Tõnis, Regina ja Markus). Meeskonna ülesandeks on sügispäevade tarbeks valmistada kooli tutvustav video ja plakat. Virco sai ülesandeks TKHK ÕE liikmete andmete uuendamise EÕELis, tema esindab meie õpilasesindust ka EÕELi üldkoosolekul. Koostööettepanekute kirjale saadab vastuse Tartu ÕELile Markus. Tartumaa Noortevolikogude osaluskohvikust osalevad Markus ja huvijuht, Tartu Noortevolikogu koosolekust osalevad Eisi ja Markus.  Koosolekute vahepeal sai Eisi ülesandeks Stiilinädala kübarashow juhtimise.

4. novembri jõulupeo toimkonna koosolekul selgus, et on leitud kaks sponsorit:  Tartu Aaardla Peetri Pizza ja Ahhaa 4D kino. Peo reklaami kujundamise ülesande said Virco, Tõnis ja Eve. Huvitavam plakat valitakse välja FB-s. Jagati ära kes õpilastest hakkab tegelema pääsmete levitamisega. Esimene vahearuanne pääsmete levitamisest tehakse 20. novembri koosolekul. Regina sai ülesandeks kirjutada jõulupeost kursuste listidesse.

25.oktoobri jõulupeo toimkonna koosolekul valiti peo tarbeks välja võistlusmänge. Peaesinejaks valiti  ansambel Kruuv, otsustati peo sisustamiseks tööle rakendada fotograafid (pildistamisteenus), kutsuda esinema Kirill Saks, Rocki tantsutüdrukud ja oma kooli talentide kaasamiseks kuulutada välaja TALENDIJAHT. Jagati toimkonna liikmete vahel ülesanded.

16. oktoobril kutsuti kokku õpilaste jõulupeo toimkond. Kultuuritoimkonna esimees Eisi teatas, et jõulupidu toimub 12. detsembril klubis Atlantis. Õhtujuhtideks valiti Tõnis ja Martin. Arutleti, missugune ansambel võiks jõulupeol mängida ja missuguseid esinejaid võiks veel lisaks kutsuda. Jagati ülesandeid, kes missuguse kollektiiviga ühendust võtab. Kõik said ülesandeks otsida jõulumänge ja sponsoreid, mõelda, mis võiks olla jõulupeo nimi. Pääsmetele otsustati kehtestada järgmised hinnas. Eelmüügist 3 ja kohapeal 5 eurot. Ostes kohapeal 2 pääset, tuleb maksta 8 eurot. Järgmine koosolek ja kokkusaamine on 25.oktoobril Loomemajanduskeskuses.

9. oktoobri juhatuse koosolekul valiti esindaja EÕELi üldkoosolekule ning arutati noortekonverentsile Lahe koolipäev osalejate valimist. Otsustati vii õpilasesinduse liikmetele 25. oktoobril läbi Tartu Loomemajanduskeskuses koolituspäev. Lepiti kokku juhatuse liikmete pildistamise päev.

30. septembril toimus  teine üldkoosolek, mille peamiseks teemaks oli õpilasesinduse juhatuse liikmete valimine. Juhatusse kandideeris 13 õpilast. Otsustati valida üheksa liikmeline juhatus. Uude juhatusse said järgmised õpilased: Virco Hermann, Sigrid Jakobson, Regina Joosep, Kelli Koor, Eisi Kõiv, Kristiina Kütt, Markus Pärn, Martin Truupõld ja Tõnis Vähi.

Lisaks jagati ülesandeid õpetajate päeva aktuse korraldamiseks. Tõnis sai ülesandeks tervitada õpetajaid õpilaspere poolt ning teda usaldati ka koos Evega üle andma õpetajatele Sädeinimese tiitlid. Koostati nimekiri õpilastest, kes on huvitatud kooli tutvustamisest messidel ja teistel turundusüritustel.

Üldkoosolekule järgnes juhatuse koosolek, kus toimusid juhatuse esimehe, aseesimehe ja toimkondade juhtide valimised ning ülesannete jagamine juhatuse liikmete vahel.

20. septembril toimus 2013/2014 õppeaasta esimene õpilaste esinduskogu ja õpilasesinduse koosolek. Vastavalt põhikirjale kutsus selle kokku kooli direktor. Kuulati ära õpilasesinduse 2012/2013 õppeaasta tegevuse aruanne. Tutvustati ja kinnitati õpilaskonna põhikiri ja võeti õpilasesindusse vastu uued liikmed. Juhatusse kandideerijad said ülesandeks saata nädala jooksul huvijuhile oma CV ja motivatsioonikiri.

29. mail oli selle õppeaasta viimane üldkoosolek. Töötasime välja statuudi õpilasesinduse rändauhinnale “MEIE PÄRL”. Auhind läks suvekuudeks meie endise juhatuse liikme,nüüdseks juba kooli vilistlase Aiko kätte. Nimelt on Aiko osalenud aktiivselt meie õpilasesinduse töös ka pärast talvist koolilõpetamist.Enne ajateenistusse minemist lubas Aiko auhinna kellelegi edasi pärandada. Arutasime õpilasesinduse teavituskampaaniat.Enne jaanipäeva, uute õpilaste vastuvõtuks peavad esimesed õpilasesindust tutvustavad plakatid Kopli maja seintele saama. Plakatite sõnumid sai kokku lepitud, teostuse osas teevad koostööd Virco ja Eisi. Viimase päevakorra punktina tegime ettepanekuid kooli uue arengukava 2014 – 2018 rakenduskavasse. Ettepanekud edastavad järgmisel arengukava arutelul Julianna, Virco ja Kelli.

24.aprillil toimus õpilasesinduse aruandekoosolek. Kokkuvõtte 2012/2013 õppeaasta tegevusest tegi ÕE juhatuse esimees Julianna Agakerimova. Alustasime ka järgmise õppeaasta tegevuskava koostamist, kuhu sai kirja pandud  koostöö Narva Kutseõppekeskuse ÕE-ga, mõttekoja “Sinu arvamus loeb” jätkamine, osalemine messidest ja õpilaste jõuluõhtu korraldamine jne. ÕE liikmed otsustasid osaleda ERMi suursündmusest 30.aprillil, mis algab rongkäiguga rahvamuuseumi näitusemaja juurest ja lõpeb Raadil ERMi uuele hoonele nurgakivi panemisega. Huvijuht tutvustas kevadiste preemiaekskurssioonide ja -ürituste kavasid , kutseõppeasutuste suvepäevade kava ja ülekoolilise õuesõppe päeva ideed.
Oma liikmete motiveerimiseks otustasime võtta kasutusele rändkarika tegusa  ÕE liikme tunnustustamiseks. Karika “Meie pärl” statuudi töötab välja ÕE juhatus.

1. aprillil kogunesid õpilasesinduse liikmed Tartu Seiklusparki meeskonnavaimu turgutama. Koolitusel vestlesime, millele peaks meeskonnatöös suuremat rõhku panema, mis meid õpilasesinduse töös motiveerib, millal ning kuidas leida ülesse oma tõelised anded. Meeskonnavaim sai turgutust nii batuudisõidul kui seiklusrajal. Motivatsiooniseminari lõpetasime 300 meetrise õhulennuga.
Kuigi koosolekutel oleme viimasel ajal harvemini kohtunud , oleme saanud kiiremad ülesanded ära jagada/lahendada facebookis. Kai Kaljumäe ja Siret Ibrus tutvustasid kooli Valgamaa haridusmessil “Vali nutikalt”, Virco Hermann osales 22.märtsil Eesti Õpilasesinduse Liidu üldkoosoleku eelfoorumist Tartus ja EÕEL-i XXVIII üldkoosolekust Tallinnas.

6.märtsi koosolekul andis tunda, et kevad on lähenemas ja ühisteks aruteludeks jääb aega üha napimaks. Päevakorras oli kutsehariduse suursündmusest Noor Meister 2013 osalemine töötubade läbiviijatena, võistlejatena, kooli tutvustajatena ja  messilava programmis osalejana. Meie ÕE liikmeid jätkub kõikjale, aga loomulikult tuleb leida kõvasti abiväge. Jagasime ülesanded KHK avatud uste päevadeks, mis toimuvad 14.03 ja ÕE juhatus sai ülesandeks  õpilasesinduse liikmetele koolituse organiseerimine aprilli kuus. Aprillis tuleb läbi viia ka õpilasesinduse liikmete värbamise kampaania ning aruande- , valimiskoosolek.

11.veebruari koosolekule olid kutsutud Intellektika meeskonna liikmed ja Valgamaa haridusmessil “Vali nutikalt” kooli esindavad õppijad. Huvijuht instrueeris haridusmessidel osalejaid. Intellektikal esindavad kooli ÕE liikmed Silvia Adov, Sander Sild, Virco Hermann, Kelli Koor, Eisi Kõiv ja Monika Aun. Lisaks viivad messil läbi turismialast mängu ja võistlusi sõudeergomeetril rekreatsioonikorralduse õpilased Oliver Ehte ja Ekke Eller. Tisleri eriala õpilased Ott Soomets ja Kaur Pungas valmistavad spoonist malelauda.
25.veebruaril on kahel õpilasesinduse liikmel, Monikal ja Vircol, võimalus osaleda Tartu linna noortealgatusprojektide  hindamisest. Loodame, et selline võimalus lisab indu ja motivatsiooni esitada  järgmistele noortealgatusprojektide voorudesse ka oma projektid. Tartu linn ootab noortealgatusprojekte, mis aitavad ellu viia olulisi ideid 22.veebruarini.
Õpilasesinduse järgmine üldkoosolek toimub 6. märtsil kell 16

23.jaanuari juhatuse koosolek  õpilasesinduse kasutusse antud uues ruumis  C302 Koosolekul kinnitati ÕE uue ruumi kodukord.Kellel, missugusteks üritusteks, missugustel tingimustel lubatakse ruumi kasutada. Kelle valduses on ruumi võtmed jmt. Seoses kooli  arengukava koostamisega aastateks 2014 – 2018 valisime arengukava koostamise töörühma järgmised õppijad: Julianna Agakerimova, Regina Joosep, Silvia Adov ja Kelli Koor. Töörühma esimene kosoolek toimub 20.02 kell 10:00 – 17:00 konverentsisaalis. Silvia sai ülesandeks organiseerida koduleheküljel ja infokioskis õpilasesinduse liikmete andmete parandamise/muutmise. Virco ülesandeks jäi IT talituse juhatajaga leida võimalus edaspidi informatsiooni kuvamine telerisse.

9. 01.2013 üldkoosolekul andis ÕE juhatuse esimees ülevaate õpilasesinduse liikmete osalemise koosolekutset ajavahemikul 1.09 – 31.12.2012  Otsustati kustutada liikmete nimekirjast õppijad, kes on puudunud järjepidevalt koosolekutest ning pole eelnevalt tevitanud puudumise põhjustest  juhatuse esimeest. Huvijuht andis ülevaate jaanuari, veebruari ja märtsi kuu üritustest. Seoses 2 juhatuse liikme kooli lõpetamisega veebruaris ning ühe juhatuse liikme lahkumisega koolist, valiti uuteks juhatuse liikmeteks Silvia Adov (K211), Monika Aun  (AK12) ja Regina Joosep (AK12). Eritoetuste komisjoni ja õpilaskodu kohamakse doteerimise komisjoni liikmeks valiti Silvia Adov (K211).

19. detsembril toimus õpilasesinduse ja kooli juhtkonna ühine nõupidamine, kus arutati õpilaste mõttekojas esile tõstetud probleeme ja koolielu edendamise parandusettepanekuid. Nõupidamise protokoll, ülevaade teostatud tegevustest ja tulevikuplaanidest on saadetud mõttekojast osalejatele. Näiteks on pikendatud Põllu õppekorpuses riidehoiu lahtioleku aega õppetundide lõpuni. Kopli  C õppekorpuse töötajatele on saadetud märgukiri, et nad pargiksid oma autod tõkkepuude alale, vabastades selliselt õpilastele parkimise kohtasid. Põllu õpilaskodu õpilastele organiseeritakse pesupesemise võimalust kooli pesumajas jne.

13. detsembril toimus õpilasesinduse korraldamisel klubis Illusioon õpilaste jõulupidu “Uues kuues”. Tegevusi ja meelelahutust oli rohkesti. Kuidas pidu välja kukkus, selle jätame osalejate otsustada. Kindel on see, et peole annavad näo osalejad, mistõttu õpilasesinduse liikmed tänavad kõiki osalejaid.

5. detsembril toimunud õpilasesinduse üldkoosolekul moodustasime töögrupi, kes  koondas mõttekojas jagatud mõtted kooli juhtkonnale esitamiseks. Töögruppi kuulusid Virco, Monika, Kelli, Silvia, Aiko ja Julianna. Leppisime kokku, et tagasisidet meie ettepanekutset annab mõttekojas osalenutele Aiko Soe, juhtkonnaga kokkusaamise lepib kokku Julianna Agakerimova. Teise teemana oli päevakorras juba traditsiooniliselt  õpilaste jõuluõhtu ettevalmistused. Kuidas selle aasta jõuluõhtu õnnestub, seda võib igaüks tulla 13. detsembril  klubisse Illusioon oma silmaga uudistama

4.detsembril toimus õpilasesinduse eestvedamisel koolis  mõttekoda “Sinu arvamus loeb”.  Meiega jagas mõtteid kooli- ja osalusdemokraatia teemal EV peaministri nõunik Mihkel Lees. Koos pidasime maha mõttetalgud, kuidas koolielu arendada. Mõtete ja arvamuste avaldamine kujunes väga avameelseks ja elavaks. Üheskoos tõdesime, et õpilastel on vaja aeg ajalt kokku saada nii kursuse, osakonna kui kooli tasandil, et leida vastused küsimustele, mis mõnda aega  vaevanud. Mõttekoda toetas Eesti Õpilasesinduste Liit.

29.novembrist 1.detsembrini tutvustasid ÕE liikmed kooli ja õppimisvõimalusi Tallinnas haridusmessil Teeviit 2012.

22. novembri üldkoosolekul kordasime üle jõulupeoga seonduvad ülesanded, saime ülevaate piletite eelmüügist ja Megazone sponsorlusest, täpsustamist vajavad esinejate soundiproovide ajad. Huvijuht andisTeeviidale sõitjatele ülevaate kooli erialde paljususest ja uutest õppekavadest.
Valisime 4. detsembri mõttekoja “Sinu arvamus loeb” protokollijad ja registreerijad. Kordasime üle, et eelregistreerimist oodatakse kõikidelt osalejatelt.
Järgmine üldkoosolek toimub 5. detsembril ning päevakorras on kokkuvõtete tegemine mõttekojas välja käidud ideedest.

21. novembril osalesid õpilasesinduse liikmed Aiko, Martin, Virco ja  Meelis Kesk-Eesti ja Liivimaa kutsekoolide sügismängudest. Sama meeskond valmistas sügismängude tarbeks ette ka lühifilmi teemal  “Minu unistuste koolipäev” ja kooli tutvustava etteaste. Lisaks võeti  üksteiselt mõõtu viktoriinis, omaloomingus ja spordis.

8. novembri üldkoosolekul koostasime õpilaste jõulupeo kava ja valisime õhtujuhid. Õhtujuhtideks kandideeris 6 õpilast, kellel tuli lahendada erinevaid situatsioone, vastata peo kavandamist ja läbiviimist puudutavatele küsimustele ja  viia läbi  võistlusmänge. Leppisime koku, et Teeviidale sõitjate instrueerimine ja järgmine üldkoosolek toimuvad 22. novembril.

2.novembril toimus õpilasesinduse liikmetele meeskonna arendamise ja motiveeriva organisatsiooni kujundamise teemaline koolitus teaduskeskuses Ahhaa. Koolitajaks oli Ülane Vilumets. Koolituse lõppedes viisime samas läbi ka järjekordse üldkoosoleku, kus leppisime kokku meeskonna, kes hakkab tegema ettevalmistusi Liivimaa kutsekoolide sügismängudeks. Sügismängude meeskonnal tuleb kokku panna 2. minuti pikune originaalne ja infotmatiivne kooli tutvustav programm ja valmistada 5.minutiline film “Minu unistuste koolipäev”. Valisime vabatahtlikud, kes lähevad kooli tutvustama Tallinna haridus-ja infomessile Teeviit 2012 .


23.oktoobri
juhatuse koosoleku põhiteemaks oli koolidemokraatia arendamine. Kirjutasime EÕELile projekti ettepanekuga viia läbi Tartu KHks mõttekoda “Sinu arvamus loeb”. Teiseks päevakorra punktiks oli õpilaste jõulupeo stiil ja nimi. Kuna pidu toimub  uues kohas, siis sai nimeks pandud  UUES KUUES. Leppisime kokku, et juhatuse liikmed hakkavad otsima peo tarbeks sponsoreid.
18. oktoobri üldkoosolekul  pandi kirja ÕE koolitusest osalejad. Juhatuse liikmed andsid ülevaate, missuguseid kokkuleppeid on saadud seoses õpilaste jõuluõhtuga. Ühiselt valiti jõulupeo toimumiskohaks 13. detsembril klubi Illusioon. Tantsuansamblite nimekiri oli pikk, aga nende  soovid tasustamise osas kahjuks kolossaalsed. Liites ja lahutades, vaieldes ja vaagides leppisime kokku, et tantsumuusikat teevad Paha Polly ja Hapud Viinamarjad.
Huvijuht informeeris meid oktoobrikuu üritustest. 24. oktoobril on koolis Doonoripäev ja 29. – oktooberist 2. novembrini Stiilinädal.

10. oktoobril toimus ÕE juhatuse koosolek,
kus jaotati viimasel üldkoosolekul juhatusse valitud liikmete vahel ülesanded. Juhatuse esimehe tööd jätkab Julianna Agakerimova AK11, aseesimeheks valiti Martin KoulenTEP11 Juhatuse liikmete vahel jaotuvad ülesanded järgnevalt:
õigustoimkond – Teele Maria Tuvi KM12, Kristiina Kütt K111, Aiko Soe K209
kultuuritoimkond- Kelli Koor K211, Caroly Saksakulm ILU11, Eisi Kõiv ILU212
teabetoimkond – Taisi Luht RB11 ja Virco Hermann AV12
Lepiti kokku, et 2. novembril korraldatakse õpilasesindusele koolitus teaduskeskuses Ahhaa. Koolitajaks on Ülane Vilumets ja ühiselt arutletekse teemal “Kuidas ehitada ülesse organisatsioon, mis on liikmete jaoks motiveeriv”
Kuna noortekonverentsist Lahe Koolipäev olid huvitatud pea kõik juhatuse liikmed, siis tuli tõmmata konverentsile sõitjate vahel loosi. Konverentsile sõidavad 20.novembril Taisi, Eisi, Kristiina, Martin ja Julianna.
Veel arutleti teemadel koolimissi valimised ja õpilaste jõulupeo kooraldus.

24.septembril kell 15.45 toimub Kopli C-202 selle õppeaasta esimene õpilasesinduse üldkoosolek.
Ootame osalema kõiki uusi ja endisi ÕE liikmeid.

Uute liikmete liitumissoove ootame 21. septembrini aadressile lilia.leiman@khk.ee

17.septembril kell 16.15 Kopli C-202 ÕE juhatuse koosolek.
KAVAS rääkida õpilasesinduse koolitusvajadusest ja 2012/2013 õppeaasta tegevuskavast.

5. juunil  kohtusime kooli nõukogu liikmetega. Arutluse all oli ettevõtlusõpe ja ettevõtlikkuse õpetamine. Koolinõukogu
liikmeid huvitasid meie õpilaste teadlikkus eriala valikul ja samuti õpilaste motiveeritus. Arutasime ka missugust abi saaksid pakkuda ettevõtjad, et õpilased oleksid ettevõtlikumad.

Mais tegime õpilasesinduse juhatuse liikmetega ettevalmistusi kutseõppeasutuste suvepäevadeks.1. – 3. juunil osalesime Valgamaal, Annimatsi kämpingus Kutseõppeastuste IX suvepäevadest. Saavutasime seal I koha mägijalgpallis, II koha maskottide heitluses, II koha võrkpallis ja III koha üldjärjestuses. Samas ei pidanud me tähtsaks mitte saavutatud kohtasid  vaid seda, et meie meeskond oli väga sõbralik ja kokkuhoidev. Vaatamata pidevale vihmasajule ja külmale ilmale ei olnud meie seas virisejaid. Nautisime suvepäevasid täiel rinnal.

23.aprilli juhatuse koosolekul tegime vahekokkuvõtteid hommikusöögi teenuse pakkumise küsimustikust ühiselamu õpilastele. Kuna vastanud oli kolmandik Kopli ühika elanikke, siis otsustasime pikendada küsimustele vastamise võimalust kuu lõpuni. Paneme ühiselamusse  välja  teate ja teeme suulist kihutustööd, et saavutada vähemalt poolte õpilaste vastamine küsimustikule. Mõnevõrra üllatas, et 70 % vastanutest ei olnud teadlik, et Kopli õpilaskohvikus on võimalik süüa hommikuti alates kella 8st putru. Ootuspärased olid hommikusöögi eelistused, milles olid esikohal võileivad, kuumad joogid ja pannkoogid. Kindlasti saavad lõplikud tulemused juhtkonnale edastatud ja ühiselamu facebooki lehel avaldatud.
Kuna aprillis viisid ärikorralduse eriala õppijad läbi koolielu puudutava küsimustiku keskhariduse baasil õppijatele, siis oli ka selle lühianalüüsist üht-teist edaspidiseks kõrva taha panna. Näiteks see, et vastajaid oli oodatust vähem ja nende mõtted ja ettepanekud olid  väga erinevad. Muide ühes asjas olid kõik vastajad samal meelel. See küsimus puudutas suitsetamise eest karistamise vajalikkust. Kõik vastajad leidasi, et tuleb karistada ainult neid, kes suitsetavad selleks mitte ettnähtud kohas. Järelikult on vaja väga täpselt panna paika meie ühised reeglid ja siis ka nendest kinnipidamist nõuda.
Informatiivsete küsimuste all rääkisime õpilaste preemiaeksursioonist, kutsekoolide suvepäevadest osalemisest , kutsest  Liivimaa kutsekoolidele veeta ühine päev Tartus ja huvijuht tutvustas mõningaid momente arutluse all olevas uuest kutseõppeseadusest.
Kuna kevad ja eksamid murravad uksest ja aknast täiel hool sisse, siis jäävad ka meie koosolekud harvemaks. Koguneme vastavalt vajadustele ja võimalustele.

Lühiülevaade ÕE tegevusest 2011/2012 õppeaastal

Õppeaasta jooksul on toimunud kokku 16 koosolekut (9 üldkoosolekku, 6 juhatuse koosolekku,üks koosolek grupivanematele nii Põllus kui Koplis, kus panime kirja õpilaste muresid, probleeme ja ettepanekuid koolielu parendamiseks)
12. mail toimus kohtumine kooli juhtkonnaga .Edastasime  sellel ümarlaual õpilaste probleemid ja ettepanekud juhtkonnale ning arutasime, kuidas koos koolielu veelgi paremaks muuta.
Õppeaasta jooksul on õpilasesinduse liikmed saanud osaleda lausa kolmest koolitusest. Esimene toimus õppeaasta alguses. Koolitajaks oli Merlis Pajustik ja teemaks “Meeskonna loomine, reeglite kehtestamine”. Selle koolituse käigus õppisime üksteist paremini tundma, mis oligi koolituse eesmärgiks. Teisel koolitusel rääkis koolitaja Tõnis-Denis Merkuljev enesejuhtimisest ja eesmärgistamisest. Kolmandast koolitusest said lisaks õpilasesinduse liikmetele osaleda mõned õpilased igast osakonnast. Kuna plaanis on muuta kooli sümboolikat, siis oli see sümboolikateemaline koolitus, mille läbiviijaks oli Merit Karise. Loodetavasti kaasatakse mõned koolitusest osalenud õpilased ka uue sümboolika valimise komisjoni töösse.
ÜRITUSED: Õpilasesindus liikmed valmistasid ette kooli õpetajate päeva üritused: aktuse, Oskarite jagamise õpetajatele ja  libatunni “Eesti Mäng”. Aasta suurimaks õpilasesinduse ürituseks oli jõulupidu “Winter Wonderland” Sadamateatris, millest osales 326 huvilist. ÕE liikmed on tutvustanud kooli messidel Teeviit ja Intellektika ning kaasa aidanud avatud uste päevade  ja Sõbrapäeva organiseerimisele koolis.
Osalesime Tartu Ärinõuandla konkursist  “Ettevõtlik kool”.
Oleme teinud koostööd Liivimaa kutsekoolide õpilasesindustega (osalenud 2 koosolekust ja Liivimaa Kutsekoolide Sügismängudest). Samuti oleme osalenud Eesti Õpilaseinduste Liidu koosolekutest, üritustest ja kutsehariduse töögrupist. Tartu KHK ÕE pikaajalist koostööd märgiti ära  EÕEL-i 10 aastapäeval hõbedase tänukirjaga.Meie esindajad osalesid  Tartu Noortevolikoguavatud koosolekust ning on kutsutud  Tartu noorsootöö kvaliteedi hindamise arutelule.

Loomulikult arutasime ka meie tegevuse parendusvaldkondi, millest jäid kõlama vajadus edaspidi paremini ja rohkem kajastada oma tegevusi nii koduleheküljel kui  õpilaslehes. Samuti vajadus suurendada õpilasesinduse liikmete arvu, kusjuures järgida , et õpilasesinduse tööst osaleksid kõikide valdkondade õpilased. Täiendusi ja muudatusi  tuleb teha ka meie põhikirjas. Otsustasime põhjalikuma põhikirjamuudatuste arutelu päevakorda võtta peale uue kutseõppeasutuste seaduse vastuvõtmist, mis peaks toimuma juba käesoleval suvel.

Informatiivsete küsimuste all olid aruteluks IX Vabariiklikud Kutseõppeasutuste Suvepäevad Annimatsil, ühisürituse korraldamine Liivimaa kutsekoolide õpilasesindustele  ja loomulikult ka meie endi liikmete kevad-suvine üritus. Vastukaja ootab ettepanek osaleda ülevabariigilisest talgupäevast. Eks aeg näitab, missugused ettepanekud ja välja öeldud mõtted teostatud saavad.

Benjamin Franklin on öelnud:” Kes midagi teeb, teeb ka vigu. Kuid ta ei tee kunagi kõige suuremat viga- ei midagi” Selles viimases meie ÕE liikmeid küll õnneks süüdistada ei saa.

Teisipäeval, 10.aprillil kell 16.00 Kopli C-202 aruande-valimiskoosolek.

Päevakorras:
* uute ÕE liikmete vastuvõtt
* kokkuvõte õpilasesinduse 2011/2012 õa tegevusest
* informatiivsed küsimused

 

 • Esmaspäevast algab uute õpilaste kevadvastuvõtt

  Loe edasi »

 • Tartlased tõid kokakunsti võistlustelt koju kaks hõbemedalit

  Loe edasi »

 • GOOD FRANCE toob kutsehariduskeskuse õpperestorani Prantsuse road

  Loe edasi »

 • Narva õpilased keelekümblevad Tartus

  Loe edasi »

 • Selgusid “Aasta Tegija 2018” võistluste võitjad

  Loe edasi »

fraktal