Kutsehariduskeskuses saab kandideerida kahele erialale

Tartu Kutsehariduskeskus ootab ka sel suvel rohkearvuliselt uusi õppijaid kandideerima enam kui 50 erinevale erialale. Selleks, et suvine vastuvõtt oleks täis tarku valikuid,  oleme  uute õpilaste vastuvõtmisel kavandanud mitmeid uuendusi.

Kõige olulisemaks muudatuseks võib pidada seda, et nüüdsest saab soovi korral kandidideerida  kahele erialale, samamoodi nagu ka kõrgkoolides.  Muudatuse eesmärk on anda noortele enam võimalusi  ja vähendada pingeid Tartu Kutsehariduskeskusse sisseastumisel juhuks, kui esmalt valitud erialal konkursisõel liiga tihedaks osutub. Teiseks on lähedaste erialade puhul  noorel tõepoolest raske otsustada, milline see üks ja ainus valik on ning  mitmekülgsete huvide ja oskustega noorel on selle ühe valimine veelgi raskem. “Ma usun, et noored võtavad selle võimaluse hästi vastu, sest varasemalt on sageli soovitud kandideerida korraga enamatele erialadele,” kinnitas karjäärinõustaja Liine Maasikas. “Seega pakub kool suuremat kindlustunnet, et noor saab õppima asuda talle huvipakkuvale erialale.”

Sisseastumisavalduses  nimetab õpilaskandidaat oma esimese valiku ning soovi korral võib märkida ka alternatiivi, juhuks kui ta esimeseks seatud erialale õppima ei pääse. Sisuliselt tähendab see seda, et kandideerida saab korraga kahele erialale. Täita tuleb aga mõlema eriala vastuvõtutingimused ja muuhulgas osaleda ka mõlema eriala vastuvõtutestil ja -vestlusel.  Need 04. – 08. augustini. Seejärel reastab vastuvõtukomisjon kõigepealt esimese valiku kandidaadid ning alles siis, kui kandidaat esimese valiku sõelast läbi ei pääse, asub ta konkureerima teise valiku erialale. Sisuliset tähendab see seda, et kuigi õpilane justkui kandideerib korraga kahele erialale, saab ta õppima asuda ikkagi vaid ühele erialale ja ühele õppekohale korraga.  See aga omakorda tähendab, et esimene valik peab olema väga hästi läbi mõeldud.

Motivatsioonikirja koostamine aitab

Kahe eriala rakendamine ei tähenda juhuslike valikute soosimist, vastupidi – elukutsevalik peab  alati olema kaalutletud ja motiveeritud otsus. Seetõttu soovib kutsehariduskeskus esmakordselt koos vastuvõtudokumentidega  õpilaskandidaadilt ka motivatsioonikirja. “See on sel vastuvõtuperioodil üksnes soovituslik, kuid järgnevatel aastatel ilmselt üks kohuslikest dokumentidest,” selgitas Liivi Raudsepp. Motivatsioonikirja koostamine on noorele enesele vajalik abimees sisseastumise ettevalmistamisel, aidates läbi mõelda ja kaaluda oma erialavalikud ning tulevikuplaanid.

Motivatsioonikirja peamiseks ülesandeks vastata küsimusele “Miks ma sobin valitud erialale õppima”. Kindlasti on sellest abi ka vastuvõtukomisjonile sobiva kandidaadi väljaselgitamisel, seda enam, et just õpimotivatsioon om kutsehariduskeskuse sisseastumisel koolihinnetest sageli olulisem.

Vastavalt uuele kutseõppeasutuse seadusele saavad nüüdsest kutsekeskharidusõppesse  asuda ka ilma põhihariduseta noored, kes on vanemad kui 22 aastat ning võimelised õpinguid jätkama. Vastavate  kompetentside olemasolu üle otsustab kool ning otsustamisel on abiks just vestlus ja motivatsioonikiri

Pakume omalt poolt nõustamist ja koolitusi nii teadlikumate valikute tegemisel kui ka motivastioonikirja koostamisel. Mais ja juunis on kavas mitmeid koolitusi ning lähemat infot saab: http://khk.ee/vastuvott . Lisaks korraldame 21. aprillil algusega kell 18.00 Kopli ja Põllu õppekorpustes avatud ringkäigu, kus saab  infot õppimisvõimaluste kui ka sisseastumise kohta ning osaleda motivatsioonikirja koostamise töötoas.

Dokumentide vastuvõtt  Tartu Kutsehariduskeskusesse algab 25. juunil ja kestab kuni 1. augustini, ja seda saab teha tööpäeviti kella 9.00 – 15.00 aadressil Tartu, Kopli 1 –B114 ning e-vastuvõtu kaudu: http://khk.ee/vastuvott/e-vastuvott

 • Esmaspäevast algab uute õpilaste kevadvastuvõtt

  Loe edasi »

 • Tartlased tõid kokakunsti võistlustelt koju kaks hõbemedalit

  Loe edasi »

 • GOOD FRANCE toob kutsehariduskeskuse õpperestorani Prantsuse road

  Loe edasi »

 • Narva õpilased keelekümblevad Tartus

  Loe edasi »

 • Selgusid “Aasta Tegija 2018” võistluste võitjad

  Loe edasi »

fraktal