Õuesõpe arendas meeskonnavaimu

IT-süsteemide spetsialisti õppekava 1. kursuse õpilased jätsid 4. septembril arvutid ja koolipingid maha ja kogunesid Tartumaa Tervisespordikeskusesse õuesõppe päevale.

Õues õppimise eesmärk oli üksteist tundma õppida  ja meeskonnatöö oskusi arendada, et kutsehariduskeskuses kokku saanud  esmakursuslased kohe kiiresti end ühtse perena tunneksid.

Nii toimusid päeva jooksul erinevad tegevused, mängud ja võistlused. Esmalt õpiti tundma kursusekaaslaste hobisid ning harjumusi. Üle korrati ka  kooli  sisekorraeeskirjad ning arutati ühiselt erinevate väärtuste üle.

Päeva sportlikuma poole sisustasid teatevõistlused. Toimus meeskonnamäng “Inimbingo”, mille raames õpiti, kuidas looduses toime tulla.  Seejärel võttis sõnajärje üle Kaitseliidu Tartu Maleva Elva Üksikkompanii esindaja, kes tutvustas lühidalt kaitseliitu ja selle tegevusi. Tutvust sai teha kaitseliitlase varustusega ning muuhulgas said tiimid  aja peale panna üles ja võtta maha rühmatelgi. Need õpilased, kes on ise kaitseliidus või kellel seljataga kaitsevägi, said oma teadmistega hiilata.

Õuesõppe päev lõppes kombineeritud võistlusega, kus igal rühmal tuli täita 6 erinevat ülesannet: suusatamine meeskonnaga koos ühe paari suuskadega, seiklusraja läbimine aja peale, arvuti klaviatuurile nuppude paigutamine õigesse kohta, arvuti riistvarakomponentide äratundmine, švammiga vee kandmine jõest pudelisse ning viktoriin kooli kohta.

Taavo Vellendi foto

IT_süsteemide esmakursuslased õuesõppe päeval.

Päeva korraldajad ja läbiviijad olid õpetajad Riina Mändla, Kaire Jõgi, Meida Veskus, Maret Männik, Eve Siimus, Pärt Blank, kursusejuhataja Sille Iloste ja osakonnajuhataja Signe Vedler. Õpetaja Tarmo Teekivi jäädvustas ürituse videosse ja see on heaks materjaliks gruppidele edasisteks meeskonnatöö tundideks.

Peale toredate ühiste mälestuste võiks selle päikesepaistelise päeva Elvast, Tartumaa Tervisespordikeskuses kokku võtta selle asukoha motoga „Elujõud ehedast loodusest“.

Signe Vedler,
osakonnajuhataja

 • Esmaspäevast algab uute õpilaste kevadvastuvõtt

  Loe edasi »

 • Tartlased tõid kokakunsti võistlustelt koju kaks hõbemedalit

  Loe edasi »

 • GOOD FRANCE toob kutsehariduskeskuse õpperestorani Prantsuse road

  Loe edasi »

 • Narva õpilased keelekümblevad Tartus

  Loe edasi »

 • Selgusid “Aasta Tegija 2018” võistluste võitjad

  Loe edasi »

fraktal