Dokumendid

Ülddokumendid

 • Kutsehariduskeskuse kirjavahetuse register  (link Tartu linnavalituse kodulehele)
 • Õppekorralduseeskiri (PDF ; 18.08.2017)
 • 2017/2018 õppeaasta akadeemiline kalender (PDF ; 08.06.2017)
 • Tartu Kutsehariduskeskuse arengukava 2014-2018 (PDF ; 30.08.2016)
 • Tartu Kutsehariduskeskuse rahvusvahelistumise strateegia (PDF ; 17.05.2016)
 • Tartu Kutsehariduskeskuse sisehindamise aruanne (PDF )
 • Tartu Kutsehariduskeskuse sisehindamise läbiviimise kord (PDF ; 19.12.2014)
 • Tulekahju korral tegustemise plaan (PDF ; 09.12.2015)
 • Hädaolukorra lahendamise plaan (PDF ; 09.12.2015)

Õppetööga seotud dokumendid

 • VÕTA kord Tartu Kutsehariduskeskuses (PDF ; 18.08.2017)
 • Praktilise töö ja praktika läbiviimise tingimused ning kord Tartu Kutsehariduskeskuses (PDF ; 18.08.2017)
 • Tartu Kutsehariduskeskuse õpilaste sisekorraeeskiri (PDF ; 28.08.2015)
 • Tugiteenuste ja -meetmete rakendamine Tartu Kutsehariduskeskuses (PDF ; 18.08.2017)
 • Tartu Kutsehariduskeskuse õppekoja töökord (PDF ; 29.08.2014)
 • Õpilaste vastuvõtmise kord (PDF ; 07.03.2016)
 • Riikliku koolitustellimuse välisel õppekohal kutseõppe läbimise tingimused
  ja kord (PDF ; 09.09.2014)
 • Õppetöö päeviku täitmise kord Tartu Kutsehariduskeskuses ( PDF  18.08.2017)
 • Kirjalike tööde vormistamise juhend (PDF ; 01.09.2017)
 • Tartu Kutsehariduskeskuse õpilaspileti vormistamise, väljaandmise ja kasutamise kord ( PDF , 06.09.2013)
 • E-õppe läbiviimise kord (PDF ; 28.08.2015)

Toetused õpilastele

 • Õppetoetuse taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord Tartu Kutsehariduskeskuses 2017/2018 õ.a. (PDF ; 31.08.2017)
 • Õppetoetuste fondi jagamise tingimused ja kord (PDF ; 28.08.2015)
 • Eritoetuse taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord (P DF; 28.08.2015)
 • Õpilaskodu koha maksumuse doteerimise tingimused ja kord (PDF ;16.11.2016)
 • Koolilõunatoetuse kasutamise tingimused ja kord (PDF ; 30.08.2011)
 • Õpilaste sõidukulu hüvitamise eeskiri (PDF ; 29.09.2015)
 • Sõidu-ja majutustoetuse taotlemise kord (PDF ; 26.01.2016)
 • Esmaspäevast algab uute õpilaste kevadvastuvõtt

  Loe edasi »

 • Tartlased tõid kokakunsti võistlustelt koju kaks hõbemedalit

  Loe edasi »

 • GOOD FRANCE toob kutsehariduskeskuse õpperestorani Prantsuse road

  Loe edasi »

 • Narva õpilased keelekümblevad Tartus

  Loe edasi »

 • Selgusid “Aasta Tegija 2018” võistluste võitjad

  Loe edasi »

fraktal