Sümboolika

Tartu Kutsehariduskeskuse logo

Logo

Stiiliraamat

Stiiliraamatu saad allalaadida siit

Maskott tigu Teodor

khk_maskott_2014-01

Teopoiss on eelkõige sõnademäng, inspireerituna TKHK tunnuslausest Heade tegude kool „head teod tulevikuks”.

Teodor sümboliseerib meie kooli jaoks järjepidevust ja sihikindlust. Tema koda on pagas, mille noos koolist õpitu ja kogetuna kaasa saab ja mida alati kaasas kannab. Tõukeratas tähistab aga seda, et koolist saadu annab taiplikust kasutada erinevaid abivahendeid ning hoogu edaspidi elus läbilöömiseks.

Tigu kasutatakse elava maskotina messidel ja üritustel.

Koolilaul

Teksti autor Contra, viis Toomas Lunge. Koolilaul valmis 2010.aastal.

Koolisõrmused

Kooli sõrmusel on stiliseeritud kooli logo ja tekst TARTU KHK.

Tartu Kutsehariduskeskuse hõbedast koolisõrmusedTartu Kutsehariduskeskuse kullast koolisõrmused

Diplomid

Tunnuskiri

Tunnuskiri antakse õpilasele väga hea õppeedukuse ja aktiivse osalemise eest koolielus vabariigi aastapäeva eelsel direktori vastuvõtul.

Diplom

Diplomiga  autasustatakse õpilasi auhinnaliste kohtade eest koolisisestel võistlustel (kutsevõistlused, spordivõistlused, konkursid, viktoriinid, aineolümpiaadid).

Tänukiri

Antakse õpilastele aktiivse tegevuse eest kooli- ja klassivälises tegevuses. Õpilasele, kes on osalenud kooli poolt või koostöös kooliga organiseeritud üritusel, kooli eduka esindamise eest messidel ja  maineüritustel.

Hea tegu

Tunnuskirjaga Hea Tegu autasustatakse üksikisikut, rühma või kollektiivi, kes on osalenud heategevusürituse korraldamisel, heategevusprojektides, ja – kampaaniates. Osalenud vabatahtlikuna loodusõnnetuse tagajärgede likvideerimisel või päästetöödes, kaaskodanikele osutatud eriliste teenete eest.

Tänutäht

Antakse isikutele (tööandjatele, praktikutele, üliõpilastele, vilistlastele), kes on andnud panuse koolielu edendamisele või rikastamisele.

Tartu Kutsehariduskeskuse tunnuskiri

Tartu Kutsehariduskeskuse tänukiri Tartu Kutsehariduskeskuse diplom "Hea tegu" Tartu Kutsehariduskeskuse tänutähtTartu Kutsehariduskeskuse diplom

 • Esmaspäevast algab uute õpilaste kevadvastuvõtt

  Loe edasi »

 • Tartlased tõid kokakunsti võistlustelt koju kaks hõbemedalit

  Loe edasi »

 • GOOD FRANCE toob kutsehariduskeskuse õpperestorani Prantsuse road

  Loe edasi »

 • Narva õpilased keelekümblevad Tartus

  Loe edasi »

 • Selgusid “Aasta Tegija 2018” võistluste võitjad

  Loe edasi »

fraktal