1. märtsil toimub metoodikakonverents „Õppijat toetavate süsteemide arendamine“

Konverentsi moderaator Märt Treier

Ajakava Esinejad
9.00 – 10.00 osavõtjate registreerumine, saabumiskohv
10.00 – 10.05 Metoodikakonverentsi avamine
– Andrus Mõttus, Tartu Kutsehariduskeskuse direktor
10.05 – 10.10 Tartu LV haridusosakonna juhataja Riho Raave tervitus
10.10 – 11.00 Eesti kutseharidus Euroopa kontekstis
– Kalle Toom, Haridus- ja Teadusministeeriumi kutse- ja täiskasvanuhariduse osakonna asejuhataja
11.00 – 12.30 Töötoad
12.30 – 13.30 Lõuna
13.30 – 14.30 5Õ- Õppija- Õppimine, Õpetaja- Õpetamine, Õnnelikkus
– Jüri Ennet, Ida- Tallinna Keskhaigla psühhiaater
14.30 – 15.15 Õpingute katkestamise põhjused Tartu Kutsehariduskeskuses
– Rauno Salupere, uuringukeskus Klaster juhataja
15.15 – 16.00 Kokkuvõte projektist ,,Õppijat toetavate süsteemide arendamine“
– Merle Väliste, tugisüsteemide talituse juhataja, projektijuht
16.00 – 16.30 kokkuvõte päevast, projektis osalenute tänamine, „kohtumiseni“- kohv

Täpsem info: Merle Väliste (merle.valiste@khk.ee); telefonil: 7361873.

Üritusest on oodatud osa võtma Tartu Kutsehariduskeskus ja Liivimaa kutsekoolide esindajad.

btn

Metoodikakonverentsi läbiviimist toetab Euroopa Sotsiaalfond

EL_Sotsiaalfond_horisontaal
khk_logo_korras

 

Töötoad

1. Karjäärinõustaja kutsekoolis- kes ja miks?

Karjäärinõustajal on oluline roll kooli sise- ja välisvõrgustiku töös õppija toetamisel. Töötoas leiavad osalejad juhtumianalüüsi kaudu mitu efektiivset lahendust probleemsele olukorrale, lähtudes karjäärinõustaja töö eripärast ja võimalustest.
Töötuba juhib Liine Karafin, Tartu Kutsehariduskeskus karjäärinõustaja.

2.    Individuaalse õppekava koostamine-  kellele ja kuidas?

Töötoas jagatakse Tartu KHK kogemust õpiraskustega õpilaste märkamisel ja individuaalsete õppekavade koostamisel. Osalejad koostavad juhtumipõhiselt individuaalse õppekava.
Töötuba juhivad Reelika Metsa, Tartu Kutsehariduskeskus eripedagoog;   Nele Punnar, Tartu Kutsehariduskeskus õpetaja professionaalse arengu koordinaator.

3.    Võrgustikutöö õppija toetamiseks

Töötoas tutvustatakse toimivat sisevõrgustiku tööd, antakse ülevaade teadaolevatest koolivälistest õppija toetamise võimalustest,  välisvõrgustiku liikmetest, sise- ja välisvõrgustiku koostööst Tartu Kutsehariduskeskuse õppija toetamisel. Töötoas koostatakse reaalne tegevuskava õppija toetamiseks etteantud situatsioonist lähtuvalt.
Töötuba juhivad Kaie Holter, Tartu Kutsehariduskeskus sotsiaalpedagoog; Kati Toobal, Tartu Kutsehariduskeskuse kursusejuhataja- asendusõpetaja.

4.    Andekate õppijate märkamine ja toetamine kutsekoolis

Töötoas antakse ülevaade andekuse teoreetilistest kontseptsioonidest, andekuse eri liikidest ning andekate õppijate eripäradest. Käsitletakse õppe kohandamise viise ja võtteid, mis aitavad kaasa õpilaste annete arengu stimuleerimisele. Ühiselt arutatakse õpilaste motiveerimise teemade üle.
Töötuba juhib Viire Sepp (PhD), TÜ Teaduskooli direktor, Eesti esindaja andekuse- uurijate Euroopa ja ülemaailmses organisatsioonis.

5.    IÜP- individuaalne üleminekuplaan koolielust tööellu

Töötoas osalejad saavad ülevaate individuaalse üleminekuplaani olemusest, koostamise põhimõtetest ning valmimise protsessist Tartu Kutsehariduskeskuse praktika näitel. Töötoas osalejad koostavad juhtumipõhiselt üleminekuplaani näidisversiooni ühele õppijale.
Töötuba juhib Terje Jaakson, Tartu Kutsehariduskeskuse sotsiaaltöötaja

6.    Delikaatsed isikuandmed ja nende töötlemine

Töötoas tutvutakse isikuandmete kaitse seaduse üldpõhimõtetega, saadakse õigusalaseid teadmisi ning praktilisi juhiseid, millest lähtuda isikuandmete töötlemisel. Osalejad saavad teada, kuidas toimub erinevate (tavalised ja delikaatsed) isikuandmete töötlemine ning teadmisi probleemide lahendamiseks.
Töötuba juhib Maarika Nahkur, Tartu Kutsehariduskeskuse õpetaja

7.    Väljalangevuse ennetamine

Töötoas osalejad saavad ülevaate kutsekoolist väljalangevusest, samuti analüüsitakse selle põhjuseid. Osalejad analüüsivad põhjus- tagajärg seoseid kasutades vastastikuste seostedigraafi meetodit. Antud meetod võimaldab välja selgitada juurpõhjuse/d ning sellest lähtuvalt kavandada ennetavaid tegevusi.
Töötuba juhib Eda Anton, Tartu Kutsehariduskeskuse kvaliteedijuht

8.    Kohaliku omavalitsuse roll õppija toetajana

Töötoas analüüsitakse haridus- ja sotsiaalsüsteemi edendamise võimalusi ning jagatakse kogemusi Tartu Vallavalitsuse ja Tartu Kutsehardiuskeskuse näitel. Töötoas osalejad formuleerivad ettepanekud haridus- ja sotsiaalsüsteemi koostöö edendamiseks.
Töötuba juhib Jaana Puur, Tartu Vallavalitsuse sotsiaalnõunik

9.    Praktika roll õppija toetamisel

Praktika on kutseõppe üks lahutamatuid osi. Sageli on see ka tõe kriteerium-kuidas oskan end müüa, et mind praktikale võetakse ning kas oskan rakendada koolis õpitud teadmisi ja oskusi töökeskkonnas. Sotsiodraama vormis püütakse erinevates võrgustikes leida  lahendusi ühe noormehe erinevatele probleemidele, mis vajavad lahendamist praktika eel ja praktika ajal.
Töötuba juhib Signe Vedler, Tartu Kutsehariduskeskus osakonnajuhataja

10.    Kuidas märgata, et õppijal on sõltuvusprobleemid

Töötoas antakse ülevaate uimastitarbimise trendidest Eesti noorte hulgas ning arutatakse koos osalejatega uimastiennetuse ja –kasvatuse võimaluste üle kutsekoolides.  Arutatakse, kuidas õpetaja saab kutsekoolis märgata, et õppijal on sõltuvusprobleemid ning mida sellisel juhul ette võtta.

Töötuba juhivad Tiia Pertel ja Mariliis Tael, Tervise Arengu Instituudi tervise edendamise osakond. Nende üheks töövaldkonnaks on uimastiennetuse ja –kasvatuse arendamine Eestis noorte uimastitarbimise vähendamiseks.

Avaldatud: 24.02.2013

 • Esmaspäevast algab uute õpilaste kevadvastuvõtt

  Loe edasi »

 • Tartlased tõid kokakunsti võistlustelt koju kaks hõbemedalit

  Loe edasi »

 • GOOD FRANCE toob kutsehariduskeskuse õpperestorani Prantsuse road

  Loe edasi »

 • Narva õpilased keelekümblevad Tartus

  Loe edasi »

 • Selgusid “Aasta Tegija 2018” võistluste võitjad

  Loe edasi »

fraktal