Aasta tegu

Alates 2006. aastast selgitab Tartu Kutsehariduskeskus kõigi õpilaste ja töötajate abiga välja sündmuse, mis väärib tiitlit AASTA TEGU. Tunnustuse vääriliseks võib saada ükskõik milline ettevõtmine, mis on kaasa aidanud kooli arengule aasta jooksul.

Ettepanekuid tunnustuse määramiseks võivad esitada kõik kooli õpilased ja töötajad. Tunnustuse „AASTA TEGU“ nominendid tuleb esitada hiljemalt 15. maiks kirjalikult direktori nimele.

AASTA TEGU 2006 – Rauno Jakobsonile kooli elektroonilise näo väljakujundamise ja arendamise eest
AASTA TEGU 2007 – Mati Rammulile ja Mariann Saalistele TKHK Kopli õppehoone juurdeehituse eest
AASTA TEGU 2008 – Tarmo Rannale Tartu lemmikloomade varjupaiga väljaehitamise eest
AASTA TEGU 2009 – Rauno Jakobsonile e- päeviku väljatöötamise ja rakendamise eest
AASTA TEGU 2010 – haldustalitusele õpilaskodu rekonstrueerimise eest
AASTA TEGU 2011 – ehitus- ja puiduosakonnale TKHK Põllu tänava õpilaskodu renoveerimine

Konkurss Aasta Tegu statuut

Käesolev statuut kehtestab igal õppeaastal Tartu Kutsehariduskeskuse poolt välja antava tunnustuse “Aasta Tegu” (edaspidi “tunnustus”) määramise korra.

Tunnustuse eesmärgiks on märgata Tartu Kutsehariduskeskuses toimunud edusamme, tunnustada efektiivset tööd ja anda nii kooli töötajatele kui õpilastele lisamotivatsiooni ellu viia TKHK arengukava olulisi eesmärke, mis on suunatud kooli arendustegevusele ja kvaliteedi tõstmisele.

Tunnustus “Aasta Tegu” esitatakse koolipoolse austusavaldusena üksikisikule (õpilane või kooli töötaja) või kollektiivile (õpilasesindus, ansambel, õpperühm, võistkond, toimkond jne), kelle töö, tegevus ja isiklik eeskuju on õppeaasta jooksul silma paistnud erilise tulemuslikkusega ja mõjutanud positiivselt kooli arengut.

Nominendile (nominentidele) esitatavad nõuded:

 • tegevuse/teenuse/ ürituse/ ettevõtmise/projekti üldine tuntus
 • tegevuse/teenuse/ürituse/ettevõtmise/projekti uudsus, originaalsus, kvaliteet ja professionaalsus
 • nominent/nominendid on mõjutanud oma ettevõtmisega Tartu KHK positiivset arengut
 • tegevus/teenus/üritus/ettevõtmine/projekt on edukalt käivitunud ja realiseeritud.

Nominente tunnustuse saamiseks võivad esitada kõik kooli õpilased ja töötajad nii üksikisikud kui inimeste grupid, osakonnad, üksused jm. Esitada võib korraga 1 nominendi.

Tunnustuse “Aasta Tegu” nominendid esitatakse direktori nimele kirjalikult hiljemalt 15. maiks. Ettepanekus peab kirjas olema mille eest ja kellele määrata nimetatud tunnustus, argumenteeritud hinnang ja kontaktandmed ettepaneku esitaja kohta.

Tunnustus “Aasta Tegu” saaja otsustatakse hääletamise teel kooli veebilehel. Kooli veebilehele seatakse ülesse maksimaalselt 6 nominenti. Juhul, kui nominentide arv ületab 6 piiri teeb esmase valiku, keda veebilehele hääletamiseks ülesse seada, komisjon, kuhu kuuluvad kooli juhtkonna esindaja, kvaliteedijuht, õpetaja, kutseõpetaja ja kaks õpilasesinduse esindajat.

6 paremat tunnustuseks esitatud kandidaati saavad Tartu Kutsehariduskeskuse tänukirja. Konkursi “Aasta Tegu” auhinnaks on mälestusese(med).

Tunnustus “Aasta tegu” antakse üle õppeaasta avaaktusel.

Tunnustuse saamisest teavitatakse kogu avalikkust interneti kodulehekülje vahendusel.

Avaldatud: 30.04.2012

 • Esmaspäevast algab uute õpilaste kevadvastuvõtt

  Loe edasi »

 • Tartlased tõid kokakunsti võistlustelt koju kaks hõbemedalit

  Loe edasi »

 • GOOD FRANCE toob kutsehariduskeskuse õpperestorani Prantsuse road

  Loe edasi »

 • Narva õpilased keelekümblevad Tartus

  Loe edasi »

 • Selgusid “Aasta Tegija 2018” võistluste võitjad

  Loe edasi »

fraktal