Aasta Tegu nominendid

Jõulumaa programm „Kuidas komm sussi sisse saab“
Turismieriala rekreatsioonikorralduse õppurite initsiatiivil loodud jõulumaa programm viidi läbi kahe nädala jooksul Antoniuse õuel ja sellest said osa umbes 300 last. Lisaks aitasid õpilased korraldada advendipühapäevi, kus meisterdati ja mängiti koos lastega. Edukalt läbi viidud projekt näitas eeskuju vabatahtlikus töös ning tõestas õpilaste suutlikkust ellu kutsuda suuri asju.

jõulumaa
Turismihariduse konverents „Loodusturism ja rekreatsioon“
Turismiosakonna poolt ette valmistatud ja läbi viidud kahepäevasel konverentsil räägiti Eesti võimalustest arendada loodusturismi ja aktiivset puhkust ning saadi ülevaade teiste riikide kogemustest. Rahvusvahelisel konverentsil kõlasid ettekanded Eestist, Saksamaalt, Soomest ja Tšehhist ning sellest võttis osa 278 inimest. Konverentsi korraldamisel lõi kaasa terve osakond, sest korralduslikud ülesanded olid seotud õppetööga (sündmuskorraldus, tõlkimine, giiditöö, konverentsiteenindus) ning koostööd tehti ka teiste osakondadega (multimeedia, toitlustamine, kingituste valmistamine).

loodustur_konv12

Projekt VOTEPREN
Projekti eesmärgiks oli kutseõpetajate erialase kompetentsi tõstmine IKT valdkonnas, et tuua kooli uusi tehnoloogia alaseid teadmisi ja pakkuda kõrgel tasemel õpet. Selleks korraldati õpetajate stažeerimine Eesti ja välismaa ettevõtetes ning kutsuti kooli külalisõpetajaid. Projekt on suurepärane näide loovusest, uuendusmeelsusest ja õppeprotsessi kaasajastamisest.

multi-screen-world_articles_lg

Juubeliraamat „10/90 aastat heade tegude kooli“
Juubeliraamatus on kajastatud kooli eelkäijate ajalugu ning viimase 10 aasta tähtsündmused ja tegevused. Raamatu koostamisse, kujundamisse ja toimetamisse oli kaasatud üle 20-ne kooli õpetaja ja töötaja. Juubeliraamatu väljaandmine täitis suure tühimiku kooli ajaloo talletamisel ning on kujunenud esinduslikuks kingituseks.

kroonikaraamat

Tordipäev
Tordipäev korraldati kooli juubeli puhul ning tegu oli esmakordse ja originaalse idee elluviimisega. Tordipäeva ettevalmistamise ja läbiviimisega olid seotud kõik osakonnad ja kokku valmistasid juubelitorte 100 õpilast. Iga osakond valis torti tegema oma esindajad, kes loovalt ja vaimukalt kaunistasid pagar-kondiitrite poolt ette valmistatud 100 tordipõhja. Juubelitorte said maitsta kõik ning selle kaudu jõudis juubelitunne kogu koolipereni.

tordipäev

Arengukava 2014+ ettevalmistamine
Tartu Kutsehariduskeskuse uue arengukava väljatöötamise protsessi on olnud kaasatud kooli õpetajad ja õpilased ning kooli tuleviku kavandamise kaudu on sihid silme ees nii töötajatel, õpilastel kui ka kooli partneritel. Loodud on eeldused järgnevateks edukateks aastateks.

arengukava

Ehitus- ja puiduosakonna õpilaste panus Tartu linna lasteaedade renoveerimisel ja mööbli valmistamisel
Käesoleval aastal lõid ehituse- ja puiduosakondade õppegrupid EV110, EV112, MT112 ja MT212 õpilased ja juhendajad kaasa Tartu lasteaedade Kivike, Rukkilill, Tähtvere, Ristikhein ja Sass renoveerimistöödel ja mööbli valmistamisel. Tegu oli olulise ning mõjusa koostööprojektiga, mis andis osakondadele hea praktikavõimaluse ning aitas kaasa linna lasteaedade paremaks saamisele.

ehitus

Õppijat toetavate süsteemide arendamine
Projekt „Õppijat toetavate süsteemide arendamine“ aitab ennetada õpiraskusi ja vähendada koolist väljalangevust. Muuhulgas on loodud võrgustik, mis aitab õpiraskusi märgata, probleemide ennetamisel ja lahendamisel saab kasutada karjäärinõustaja ja eripedagoogi teenuseid ning loodud on toetavad süsteemid eesti keele ja matemaatika õppimiseks. Projekti perioodil on koolist väljalangevus vähenenud 2,1% võrra.

tugikeskus

Töötajad saavad hääletada siin

Õpilased saavad hääletada siin

Avaldatud: 24.05.2013

 • Esmaspäevast algab uute õpilaste kevadvastuvõtt

  Loe edasi »

 • Tartlased tõid kokakunsti võistlustelt koju kaks hõbemedalit

  Loe edasi »

 • GOOD FRANCE toob kutsehariduskeskuse õpperestorani Prantsuse road

  Loe edasi »

 • Narva õpilased keelekümblevad Tartus

  Loe edasi »

 • Selgusid “Aasta Tegija 2018” võistluste võitjad

  Loe edasi »

fraktal