Alustati Tartu Kutsehariduskeskuse Kopli 1 õppehoone juurdeehituse rajamist

Teisipäeval, 4.aprillil otsustas Tartu Linnavalitsus oma korralisel istungil anda ehitusloa Tartu Kutsehariduskeskuse Kopli 1 asuva õppehoone kõrvale juurdeehituse rajamiseks. Ehituse riigihanke tulemused kinnitati Tartu Linnavolikogu poolt 9.veebruaril käesoleval aastal ning ehitustööd teostab riigihanke võitnud ettevõte Rand & Tuulberg AS.

Projekti näol on tegemist III etapiga terviklikust projektist „Tartu Kutsehariduskeskuse infrastruktuuri kaasajastamine ja ruumiprogrammi optimeerimine”. Projekti üldeesmärgiks on materiaalsete tingimuste loomine tööturu nõuetele vastava ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimelise kutsehariduse andmiseks. Esimeste etappide raames rajati Kopli 1 õppehoonesse õmbluserialade õppetöökojad, samuti renoveeriti õppehoone fuajee ning teostati juurdeehituse projekteerimistööd.

Käesoleva etapi käigus rajatakse olemasoleva õppehoone kõrvale ehituse ja puiduerialade õppetöökojad ning õppeklassid, samuti õppeklassid toitlustuse ning teeninduse erialade õpetamiseks ning õpetajate tööruumid. Lisaks on rajatavasse õppehoonesse projekteeritud 200-kohaline auditoorium, infokogu ning õpperestoran. Ehituse netopind 8134 m² ning ehituse kogumaksumus on ligikaudu 95 500 000 EEK. Juurdeehitus on plaanis valmis ehitada 2007.a maikuuks. Juurdeehituse valmimine võimaldab vabastada õppetööst lisaks Vanemuise 35 asuvale õppehoonele ka Vaksali 22 asuva amortiseerunud töökoja.

Projekti rahastajateks on Euroopa Regionaalarengu Fond, Haridus- ja Teadusministeerium ning Tartu linn. Projekti elluviijateks on Tartu Linnavalitsuse haridusosakond ning Tartu Kutsehariduskeskus.

Avaldatud: 05.04.2006

 • Esmaspäevast algab uute õpilaste kevadvastuvõtt

  Loe edasi »

 • Tartlased tõid kokakunsti võistlustelt koju kaks hõbemedalit

  Loe edasi »

 • GOOD FRANCE toob kutsehariduskeskuse õpperestorani Prantsuse road

  Loe edasi »

 • Narva õpilased keelekümblevad Tartus

  Loe edasi »

 • Selgusid “Aasta Tegija 2018” võistluste võitjad

  Loe edasi »

fraktal