EUROOPA LIIDU RAHAD UUENDAVAD ÕPILASKODU

Investeeringuprojekti kogumaksumuseks on 77,6 miljonit krooni, millest 65,8 miljonit krooni rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond ja 11,8 miljonit krooni katab kaasfinantseeringuna Haridus- ja Teadusministeerium.

Tartu KHK on üks 28-st kutseõppeasutusest, kes 2008. a. aprillikuus esitatud eeltaotluse põhjal lülitati struktuuritoetuste „Elukeskkonna arendamise rakenduskava” prioriteetse suuna „Hariduse infrastruktuuri arendamine” meetme „Kutseõppeasutuste õppekeskkonna kaasajastamine” investeeringute kavasse.

Meetme eesmärgiks on tagada kutseõppeasutuste infrastruktuuri ajakohastamine ning toetada tegevusi, mis kaasajastatud õppe- ja töökeskkonna abil tagavad kutseõppe kvaliteedi tõusu ning kaasaegsete olmetingimuste abil võimaldavad kutseõppe kättesaadavaks kõigile soovijatele.

Investeeringuprojekt mõjutab otseselt kutseõppe kättesaadavust ning aitab kaasa õppeotstarbelise infrastruktuuri kaasajastamisele.

Seoses õpilaskodus normaalsete elamistingimuste loomisega õpilastele avanevad õppimisvõimalused ka neile õppijatele, kes ühiselamu halbade elamistingimuste tõttu varem ei nõustunud või ei pääsenud ühiselamusse, samuti neile, kellel ei ole võimalust üürida õppimise ajaks elamispinda Tartus.

Investeeringuprojekti raames rekonstrueeritakse täielikult Tartu KHK Kopli tänava õpilaskodu ning samasse ehitatakse veel õppebaasid iluteeninduse, kodumajanduse ning majutus- ja toitlustuserialade õpilaste õppepraktika läbiviimiseks.

Tartu KHK Kopli tänava õpilaskodu rekonstrueerimistöödega alustati 2009. a. jaanuarikuu lõpul ja töödega loodetakse valmis saada 2010. aasta veebruarikuus. Tööde üldmaht moodustab 53,9 miljonit krooni.

Investeeringuprojekt viiakse ellu Tartu Linnavalitsuse haridusosakonna ja Tartu Kutsehariduskeskuse vahelise koostöö korras.

Avaldatud: 16.04.2009

 • Esmaspäevast algab uute õpilaste kevadvastuvõtt

  Loe edasi »

 • Tartlased tõid kokakunsti võistlustelt koju kaks hõbemedalit

  Loe edasi »

 • GOOD FRANCE toob kutsehariduskeskuse õpperestorani Prantsuse road

  Loe edasi »

 • Narva õpilased keelekümblevad Tartus

  Loe edasi »

 • Selgusid “Aasta Tegija 2018” võistluste võitjad

  Loe edasi »

fraktal