Euroopa Regionaalarengu Fond toetab Tartu Kutsehariduskeskuse infrastruktuuri kaasajastamist

Esmaspäeval, 6.detsembril algasid Tartu Kutsehariduskeskuse Kopli tn õppekorpuse osalised renoveerimistööd. Ehitaja leidmiseks väljakuulutatud riigihankekonkursi võitjaks osutus TMV Grupp OÜ, hanke tulemused kinnitati Tartu Linnavalitsuse istungil 4.novembril 2004.a.

Tartu Kutsehariduskeskuses alanud tööd moodustavad ühe osa Euroopa Regionaalarengu Fondi ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt toetatavast investeeringuprojektist. Projekti I etapi sisuks on Tartu Kutsehariduskeskuse Kopli 1 aadressil asuva õppehoone aula ümberehitamine piirkonnale vajalike õmbluse erialade vajadustest lähtuvalt ning rekreatsiooniruumide renoveerimine. Ehitustöödega loodetakse valmis saada 2005.a. augustiks. I etapi tööde maht on üle 7 miljoni krooni, millest Tartu linna osalus moodustab 1,1 miljonit krooni.

Tartu Kutsehariduskeskus on üks kümnest kutseõppeasutusest, kes 2003.a novembris esitatud eeltaotluse põhjal on lülitatud struktuurifondide meetme 4.3 Kutse- ja kõrghariduse ning seda toetava infrastruktuuri kaasajastamine investeeringute kavasse. Investeeringute kava kohaselt on Tartu kutsehariduskeskuse investeeringuprojekti kogumaksumus 50 miljonit krooni, millest 80% rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond (ERDF) ning 20% kaasfinantseeritakse Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt. Projekti käibemaksu tasub Tartu linn.

„Tartu Kutsehariduskeskus on linna jaoks oluline õppeasutus ning olnud rahastamisvõimaluste otsimisel ka ise aktiivne. Tartu linn otsustas projekti elluviimist toetada, kuna tegemist on väga olulise täiendava õppimisvõimaluse loomisega meie õpilastele“ leidis Tartu abilinnapea Georg Aher.

„Ilma investeeringuteta kutseõppekeskuste infrastruktuuri pole mõeldav ka kutseõppeasutustes pakutava koolituse kvaliteet ja kutsehariduse maine. Võimalus töötada kaasaegsetes ruumides tõstab ka õpetajate motivatsiooni “ lisas Tartu Kutsehariduskeskuse direktor Andrus Kompus.

Investeeringuprojekti abil loodetakse lahendada Tartu Kutsehariduskeskuse kui Eesti suurima regionaalse kutseõppekeskuse ruumiprobleeme, mille on põhjustanud varasem investeeringute vähesus hoonete renoveerimiseks, samuti tegevuste killustatust õppehoonete vahel üle linna.

Investeeringuprojekti erinevate etappide raames renoveeritakse osaliselt TKHK Kopli tänava õppekorpus ning rajatakse juurdeehitus, mis võimaldab vastavalt linna hariduse arengukavale vabastada õppetööst Tartu Kutsehariduskeskuse Kaunase pst 22, Vanemuise 35 ja Vaksali 22 asuvad õppehooned ning koondada kooli tegevused praeguse 5 asukoha asemel kahte asukohta Kopli ja Põllu tänaval.

Investeeringuprojekt viiakse ellu Tartu Linnavalitsuse haridusosakonna ja Tartu Kutsehariduskeskuse koostöös.

Täiendav info: Andrus Kompus, direktor
736 1860; 51 26 669

Koostaja: Mariann Saaliste, projektijuht
736 1868; 50 20 420

Avaldatud: 10.12.2004

 • Esmaspäevast algab uute õpilaste kevadvastuvõtt

  Loe edasi »

 • Tartlased tõid kokakunsti võistlustelt koju kaks hõbemedalit

  Loe edasi »

 • GOOD FRANCE toob kutsehariduskeskuse õpperestorani Prantsuse road

  Loe edasi »

 • Narva õpilased keelekümblevad Tartus

  Loe edasi »

 • Selgusid “Aasta Tegija 2018” võistluste võitjad

  Loe edasi »

fraktal