Gruusia visiit

Gruusia visiit toimus 16.04-23.04.2005 ja leidis aset Välisministeeriumi finantseeritava arengukoostööprojekti “Kutsehariduse alane koolitus Gruusia kutseharidusasutuste juhtidele ja spetsialistidele” raames. Osalesid: Haridusministeeriumi Kutseharidustalituse juhataja, 4 ametikooli esindajad Eestist (Tartu Kutsehariduskeskus, Kuressaare Ametikool, Tallinna Transpordikool ja Tallinna Ehituskool) ja SOS Lasteküla delegatsioon.

Eesti ekspertgrupi külaskäigu eesmärgiks oli kogemuste jagamine kutseharidussüsteemi ja kutseõppasutuste töö korraldamisel ja arendamisel. Kaugem eesmärk on Gruusia kutseharidussüsteemi ja kutseõppeasutuste kaasajastamine.
Visiidi põhisisuks oli Gruusia kutseõppeasutuste külastamine, õppetöö korraldusega tutvumine, õppebaaside vaatlemine, koolide majandusliku olukorraga tutvumine ja sõprussidemete sõlmimine.
Gruusia Haridusministeerium valis Eesti kutseõppeasutuste partnerkoolideks 3 kutsekooli Tbilisist ja ühe Kobuletist ja nendega on kavas sõlmida koostöölepingud.
Tartu Kutsehariduskeskuse partnerkooliks sai 1946 a. asutatud Tbilisi Mitmekallakuline Lütseum, kus hetkel õpib 160 õpilast.
Gruusias toimus kohtumine ka sealse Haridusministri asetäitjaga Bela Tsipuriaga, kelle üheks tööülesandeks on haridusreformi läbiviimine. Kohtumine jättis Eesti koolijuhtidele sügava mulje, kuna juba aastaga on suudetud haridussüsteemi parendamiseks läbi viia märkimisväärseid muudatusi.
Projekti teise etapina on planeeritud Gruusia kutseõppeasutuste juhtivtöötajate vastuvisiit Eestisse tutvumaks Eesti kutsekoolidega. Tõenäoliselt leiab visiit aset käesoleva aasta juunis.

Eesti on arengukoostööga süstemaatiliselt tegelenud alates 1998. aastast. Alates 1998. aastast on Eesti riigieelarves ette nähtud vahendid arengu- ja humanitaarabi projektide elluviimiseks. Eesti teeb arengukoostööd partnerluses sihtriigiga ning see põhineb mõlemapoolsel huvitatusel. Eesti on viimase kümnendi jooksul rahvusvaheliste doonorite toel kiiresti arenenud ning meie, nagu iga teise eduka riigi moraalne kohustus on võimaldada sama ka meist vähem arenenud riikidele.

Avaldatud: 28.04.2005

 • Esmaspäevast algab uute õpilaste kevadvastuvõtt

  Loe edasi »

 • Tartlased tõid kokakunsti võistlustelt koju kaks hõbemedalit

  Loe edasi »

 • GOOD FRANCE toob kutsehariduskeskuse õpperestorani Prantsuse road

  Loe edasi »

 • Narva õpilased keelekümblevad Tartus

  Loe edasi »

 • Selgusid “Aasta Tegija 2018” võistluste võitjad

  Loe edasi »

fraktal