Konkurss “AASTA TEGU”

Tartu KHK kuulutab välja konkursi “AASTA TEGU”. Tunnustuse eesmärgiks on märgata Tartu Kutsehariduskeskuses toimunud edusamme, tunnustada efektiivset tööd ja anda nii kooli töötajatele kui õpilastele lisamotivatsiooni ellu viia TKHK arengukava, mis on suunatud kooli arendustegevusele ja kvaliteedi tõstmisele.
Tunnustus esitatakse austusavaldusena üksikisikule või kollektiivile, kelle töö, tegevus ja isiklik eeskuju on õppeaasta jooksul silma paistnud erilise tulemuslikkusega ja mõjutanud positiivselt kooli arengut.

Nominendile/nominentidele esitatavad nõuded:
* tegevuse/teenuse/ürituse/projekti üldine tuntus
* tegevuse/teenuse/ürituse/projekti uudsus, originaalsus, kvaliteet ja professionaalsus
* nominent või nominendid on mõjutanud oma ettevõtmisega Tartu KHK positiivset arengut
* tegevus/teenus/üritus/projekt on edukalt käivitunud ja realiseeritud
Nominaate tunnustuse määramiseks võivad esitada kõik kooli õpilased ja töötajad, nii üksikisikud kui inimeste grupid, osakonnad, üksused jne . Esitada võib korraga üks nominaat.

Ettepanekud tunnustuse “AASTA TEGU” omistamise kohta tuleb esitada 15.maiks kirjalikult direktori nimele. Ettepanekus peab kirjas olema mille eest ja kellele määrata nimetatud tunnustus, argumenteeritud hinnang ja ettepaneku esitaja kontaktandmed.
Tunnustuse saaja otsustatakse hääletamise teel kooli veebilehel.
Ootame koolipere ettepanekuid.

Avaldatud: 21.04.2006

 • Esmaspäevast algab uute õpilaste kevadvastuvõtt

  Loe edasi »

 • Tartlased tõid kokakunsti võistlustelt koju kaks hõbemedalit

  Loe edasi »

 • GOOD FRANCE toob kutsehariduskeskuse õpperestorani Prantsuse road

  Loe edasi »

 • Narva õpilased keelekümblevad Tartus

  Loe edasi »

 • Selgusid “Aasta Tegija 2018” võistluste võitjad

  Loe edasi »

fraktal