Konkurss Tartu Kutsehariduskeskuse direktori ametikoha täitmiseks

Tartu Linnavalitsus korraldab avaliku konkursi Tartu Kutsehariduskeskuse direktori ametikoha täitmiseks.

Tartu Kutsehariduskeskus on Eesti suurim kutseõppeasutus, kus õpib üle 3500 õppija tasemeõppes ja töötab 352 töötajat, kellest 234 on pedagoogid.

Tartu Kutsehariduskeskus asub aadressitel Kopli 1 ja Põllu 11, kuid õppetegevus toimub veel Struve 8a asuvas õppesalongis ja Tartu Vanglas.

Tartu Kutsehariduskeskus pakub mitmeid erinevaid õppimisvõimalusi erinevatele sihtrühmadele. Tartu Kutsehariduskeskuses on võimalik läbida kutseõpet põhihariduse ja keskhariduse baasil, lisaks on võimalik  õppida põhihariduse nõudeta kutseõppes. Tartu Kutsehariduskeskus pakub mitmeid täiskasvanute täienduskoolituse kursusi ning teeb koostööd üldhariduskoolidega eelkutseõppe osas.

Tartu Kutsehariduskeskuse missioon on pakkuda parimaid võimalusi õppijatele isiksuse arenguks ja  edukaks toimetulekuks läbi elukestva õppe. Visioon on Hinnatud asjatundjad heade tegude koolist.

Täpsemat informatsiooni asutuse tegevuse kohta leiab Tartu Kutsehariduskeskuse kodulehelt  ja põhimäärusest .

Avalikul konkursil valituks osutunud isikuga sõlmitakse tähtajatu tööleping Tartu Kutsehariduskeskuse direktori ametikoha täitmiseks tööleasumise ajaga 07. jaanuaril 2013. a.

Konkursil kandideerimiseks peavad isikul olema täidetud haridusministri 26. augusti 2002. a määruse nr 65 “Pedagoogide kvalifikatsiooninõuded” §-s 10 sätestatud kutseõppeasutuse direktori kvalifikatsiooninõuded:

1) pedagoogiline kõrgharidus ja vähemalt kolmeaastane pedagoogilise töö staaž ning läbitud 240-tunnine juhtimiskoolitus või
2) muu kõrgharidus ja vähemalt viieaastane pedagoogilise töö staaž, omades vähemalt pedagoogi ametijärku, ja läbitud 240-tunnine juhtimiskoolitus või
3) kõrgharidus ja vähemalt kolmeaastane samaväärse organisatsiooni juhtimise kogemus.

Samuti peavad kandidaadil olema:
1) teadmised eelarvelise asutuse majandustegevuse põhimõtetest,
2) eesti keele oskus kõrgtasemel,
3) ühe võõrkeele oskus vähemalt suhtlustasandil;
4) juhtimisalased teadmised,
5) vastutustunne, korrektsus ja täpsus,
6) koostööoskus ja väga hea suhtlemisoskus,
7) arvuti kasutamisoskus ning
8) õpi- ja otsustusvõimelisus, analüüsimis- ja planeerimisvõime.

Konkursil osalemiseks tuleb esitada sooviavaldus, mis sisaldab kandideerija ametikohale asumise motivatsiooni kirjeldust, elulookirjeldus, milles on esitatud vähemalt Europass CV nõutavad andmed, ja kvalifikatsiooninõuete täitmist tõendavate dokumentide ametlikult kinnitatud ärakirjad. Konkursil osalemise tarbeks on võimalik lasta dokumentide ärakirju kinnitada ka Tartu Linnavalitsuse haridusosakonna sekretäril. Selleks tuleb originaaldokumentidega tulla Raekoja plats 12, Tartu (III korrus) E-R 9 – 12 ja 13 – 17.

Lisaks dokumentidele tuleb kandidaadil esitada essee (vähemalt 4500 tähemärki koos tühikutega), milles kirjeldab oma visiooni teemal „Viis olulisemat väljakutset Tartu Kutsehariduskeskuse kutseõppe korralduses”.

Dokumendid (sooviavaldus, elulookirjeldus ja muud dokumendid) ning essee tuleb esitada hiljemalt 09. novembril 2012. a Raekoja plats 12, 51004 Tartu, saates need posti teel või tuues kohale E-R 9 – 12 ja 13 – 17.

Täiendavat informatsiooni Tartu Kutsehariduskeskuse ja täidetava ametikoha kohta saab Tartu Linnavalitsuse haridusosakonna juhatajalt Riho Raavelt (tel 7361 440, Riho.Raave@raad.tartu.ee).

Avalik konkurss korraldatakse vastavalt Tartu Linnavalitsuse 28. detsembri 2010. a määrusele nr 29 “Munitsipaalpõhikooli ja -gümnaasiumi, koolieelse munitsipaallasteasutuse ja munitsipaalkutseõppeasutuse direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord” .

Avaldatud: 25.10.2012

 • Esmaspäevast algab uute õpilaste kevadvastuvõtt

  Loe edasi »

 • Tartlased tõid kokakunsti võistlustelt koju kaks hõbemedalit

  Loe edasi »

 • GOOD FRANCE toob kutsehariduskeskuse õpperestorani Prantsuse road

  Loe edasi »

 • Narva õpilased keelekümblevad Tartus

  Loe edasi »

 • Selgusid “Aasta Tegija 2018” võistluste võitjad

  Loe edasi »

fraktal