Koolitervishoiust

17.02.2004 algatud seadusemuudatuse eelnõu “Kutseõppeasutuste seaduse §31 muutmise seadus” kohaselt muudeti KÕS § 31 lõige 2 sõnastust järgmiselt:(“2) Kool tagab õpilase koolis viibimise ajal tema tervise kaitse. Õpilastele tervishoiuteenuse osutamist korraldab õppeasustuse pidaja sotsiaalministi määrusega kehtestatud korras.
Seadusemuudatus läbis 3.lugemise ning võeti vastu Riigikogus 07.04.2004, 12.04 allkirjastati muudatus Riigikogus.
Sotsiaalministeerium on algatanud ning kooskõlastusringil on sotsiaalministri 3.okt. 2002 määruse nr 121 §7 muutmise eelnõu, mille §7 lõige 1 p2 kohaselt “Haigekassa tasub koolitervishoiuteenuse eest põhihariduse baasil läbiviidava kutsekeskhariduse päevases vormis õppivatel õpilastel”.
Seega, tuginedes Sotsiaaministeeriumi kantsleri kirjale 16.01.2004, alustab haigekassa määruse kehtima hakkamise järgselt põhikooli baasil kutsekeskharidust omandavatele õpilastele koolitervishoiu finantseerimist ning on oma eelarvesse planeerinud ka 2003/2004.õ-a esimesel poolaastal kutseõppeasustustes õppijatele koolitervishoiu osutamisega tekkinud kulutuste katmiseks vajalikud rahalised vahendid.

Avaldatud: 15.04.2004

 • Esmaspäevast algab uute õpilaste kevadvastuvõtt

  Loe edasi »

 • Tartlased tõid kokakunsti võistlustelt koju kaks hõbemedalit

  Loe edasi »

 • GOOD FRANCE toob kutsehariduskeskuse õpperestorani Prantsuse road

  Loe edasi »

 • Narva õpilased keelekümblevad Tartus

  Loe edasi »

 • Selgusid “Aasta Tegija 2018” võistluste võitjad

  Loe edasi »

fraktal