Kutseeksamite järelkaja

Kelneri, koka ja hotelliteenindaja kutseeksamid

Kelneri kutseeksamil, mis toimus 6. juunil, osalesid kelneri eriala kõik 13 lõpetajat ja toitlustusteeninduse erialalt 10 lõpetajat. Kelneri I taseme kutsetunnistuse väärilisteks hinnati 10 toitlustusteenindajat ja 12 kelnerit.
Koos õpilastega sooritas kelneri kutseeksami edukalt ka praktikajuhendaja-restoraniteenindaja Martin Otti.

Koka kutseeksamitel 8. ja 9. juunil osalesid 3 koka ja 8 toitlustusteeninduse eriala lõpetajat, kes tõestasid komisjonile koka I taseme teadmiste ja oskuste olemasolu.
Toitlustusteeninduse erilala TTe09 rühma õpilased Annely Arbeiter, Rauno Ilves, Marko Mõisa, Ain Poolakese, Silver Saluorg olid eriti tublid ja sooritasid sel kevadel nii koka kui kelneri kutseeksami.

Mais toimunud koka III taseme ehk meisterkoka eksami sooritas toitlustuse kutseõpetaja Õnnela Muuga, olles Eestis neljas koka kõrgeima tasemeni jõudnu. Varem on meisterkoka kutsetunnistuse saanud 3 peakokka, Õnnela on esimene meisterkokast kutseõpetaja Eestis.

Tartu Kutsehariduskeskuses 13. juunil esmakordselt toimunud hotelliteenindaja I taseme kutseeksamil osalenud 9 hotelliteeninduse eriala HT09 lõpetajast tunnistati 7 kutsetunnistuse väärilisteks.

Õnnitlused edukatele lõpetajatele ja suured tänud neid juhendanud õpetajatele!

Sekretär I ja IKT kutseeksamite tulemused

Sekretär I kutseeksamil osales 24 õpilast, kes kõik sooritasid edukalt kutseeksami. Eksam koosnes kirjalikust testist, mis hõlmas erinevates õppeainetes õpitut, ja suulisest osast. Kõige edukamad oldi just asjaajamise küsimuste lahendamisel. Agnes Turjakas sai asjaajamise küsimustes 100% tulemuse. Suur tänu õpetaja Mirjam-Merike Sõmerile väga hea ettevalmistuse eest!

Infotehnoloogia kutseeksamitell oli sel aastal osalejaid vähe, sest sel kevadel ei lõpeta ühtegi põhikoolijärgset IKT eriala gruppi Tartu Kutsehariduskeskuses. Seda seetõttu, et Arvutid ja arvutivõrgud eriala õppekava on pikem kui 3 aastat.
Infotehnoloogia spetsialist I kutse saamiseks tuleb sooritada üks eksam IT juhtimise, IT arenduse või IT halduse eksamite hulgast, teine tase eeldab kõigi kolme eksami edukat sooritamist.

Infotehnoloogia spetsialisti II taseme kutse omistati Martin Ojastele VS09 grupist, infotehnoloogia spetsialist I kutse omistati 6 õpilasele, sealhulgas kolmele ATP08 õpilasele, kes lõpetavad kooli alles 2012. aasta talvel.

Õnnitlen edukaid eksamisooritajaid ja tänan nende õpetajaid õpilaste hea ettevalmistuse eest!

Autodiagnostikud edukad kutssesamil

10. juunil 2011 toimus Tartu KHK eksamikeskuses Autotehnik II kvalifikatsioonieksami praktiline voor. Autodiagnostik eriala (õppegrupp AUD10) kõik kümme lõpetajat tõestasid, et on nüüdsest väärilised partnerid ja kolleegid oma õpetajatele ja eksamineerijatele.

Hindamiskomisjoni hinnangul oli kutsetaotlejate tase üllatavalt hea. Autoeriala kutseeksamitel selliseid tulemusi igal eksamil ei kohta. Ka eksamikeskkonna ettevalmistus oli väga hea. Selle eest suured tänud meie autotehnikule Enn Orav, kes eksamikoha filigraanselt ette valmistas! Tänud meie süsteemihaldurile Marek Täkker, kes IT- süsteemi korrasoleku eest hea seisis!

Väga hea töötulemuse eest tänud kutseõpetajatele Toomas Sommer, Paul Kütimaa ja Tanel Plovits, kes pooleteiseaastase tegevusega diagnostikute õppegrupi järjekordse 100 %- lise eksamitulemuseni viisid!

Õnnitlused värsketele spetsialistidele!

Raamatupidaja assistent I kutseeksami tulemused

Raamatupidaja assistent I kutseeksamil osales 15 õpilast, kellest 10 õpilast sooritasid edukalt eksami. Neist nelja õpilase tulemused olid väga head (tulemus rohkem kui 80%). Väga tublid olid Karel Villak, Triin Tamm, Tuuli Tattar, Diana Saar.

Õnnitleme!

Suur tänu õpilaste eduka ettevalmistuse eest õpetaja Lehte Teernile!

Avaldatud: 15.06.2011

 • Esmaspäevast algab uute õpilaste kevadvastuvõtt

  Loe edasi »

 • Tartlased tõid kokakunsti võistlustelt koju kaks hõbemedalit

  Loe edasi »

 • GOOD FRANCE toob kutsehariduskeskuse õpperestorani Prantsuse road

  Loe edasi »

 • Narva õpilased keelekümblevad Tartus

  Loe edasi »

 • Selgusid “Aasta Tegija 2018” võistluste võitjad

  Loe edasi »

fraktal