Igal aastal saab kutsetunnistuse poolsada vangi

Allikas: Õpetajate leht online

Tartu vanglas kannavad karistust peamiselt narkokurjategijad. 2002. a äärelinna ehitatud kinnipidamisasutus on esimene vangla, kus hakati kasutama kambersüsteemi – 1–2 vangi toas (enne 7–8). Vangidel on võimalik omandada ka nii põhi-, kesk- kui ka kutseharidus. Valida saab kolme eriala vahel: keevitaja, puidupingitööline ja väikeettevõtlus. Viimast pääseb õppima tosinkond gümnaasiumiharidusega vangi, aastase õppekava läbimisel saadakse maksundus-, raamatupidamis- ja majandusteadmisi ning lõpuks koostatakse ka äriplaan.

Oma kogemustest räägib Tartu kutse­hariduskeskuse koolitusjuht ja Tartu vangla kutseõppe koordinaator Kätlin Virgo, kes õpetas mõni aasta tagasi ka ise vanglas ettevõtlusgrupile erialast inglise keelt. 

Kas uurisid oma õpilaste tausta enne nende ette minekut või eelistasid olla teadmatuses?

Tartu vangla

Tartu vangla

Kätlin Virgo: „Parem on õpetada nii, et õpilastest midagi ei tea. Nii mõnegi lugu on küll meediast läbi käinud, siis ma paratamatult tean. Aga nii on päris raske neutraalselt suhtuda… Vangidele noored õpetajad meeldivad, vahel on nad elevil ja käituvad nagu poisikesed. Kinnipeetavatesse ei tohi suhtuda üleolevalt, nad tunnevad ennast niigi alaväärsena ning neil on probleeme enesehinnanguga.

Ettevõtlusgrupi motivatsioon on tugev – kõik õppima ei pääse ja nad teavad, et laisaks muutudes võetakse nende asemele keegi teine. Mõnda kinnipeetavat motiveerib ka tõik, et ta pääseb kambrist välja ja saab teistega suhelda. Töö või kooliga hõivamata kinnipeetavate liikumis- ja suhtlemisvabadus on piiratud.”

Kui vanad sinu grupi õpilased olid? Kas oli keeruline leida metoodikat, mis kõikidele sobiks?

„18–60-aastased. Inglise keele oskuse tase oli väga erinev, aga grupp oli õnneks väike, 12–14 meest. Vanglaõpe vanglas on tavakooli omast vägagi erinev – ei saa kasutada internetti, raamatuid ja töövihikuid kohapeal kuigivõrd ei ole, peame materjali paljundama. Eeltööd on vaja palju teha, aga õpetada on mõnevõrra kergem kui tavakoolis, õpilased on täiskasvanud. Paljud saavad tunnistust kasutada kohtus plusspunktina.

Paljude vangide emakeel on vene keel, aga Tartu vanglas me ühtki ainet vene keeles ei õpeta. Küll aga saavad vangid käia riigikeelekursustel, enne kui tulevad kutset õppima. Enamik meie õpetajaid oskab ainet selgitada ka vene keeles. Õppekava kohandatakse grupile – ei ole mõtet rääkida eelarvest, kui õpilased ei tea midagi raamatupidamisest.”

Kuidas tavakooli õpetaja ennast tööks vanglas ette valmistab?

Vangla korraldab õpetajatele enne õppeaasta algust kohtumise, kus räägitakse põhitõdedest, turvalisusest ja tutvustatakse julgeolekunõudeid. REKK pakkus eelmisel aastal õpetajatele mõne koolituse, aga spetsiifilisi koolitusi on vähe. Tartu kutsehariduskeskuseski toimub koolitusi, millest saavad Tartu vanglas õpetavad õpetajad osa võtta.”

Kui kaua vanglas õpitakse?
„Õppekavade pikkus on minimaalselt üks aasta (keevitajatel lausa kaks), mistõttu on üsna tõenäoline, et saadakse varem välja ning õpingud jäävad pooleli. Kui kinnipeetava karistusaeg on väga lühike, näiteks 5–8 kuud, ei olegi talle midagi pakkuda. Pärast vabanemist võiksid vangid muidugi kutsekoolis edasi käia, aga vabaduses on vaja tegelda muude asjadega, näiteks paljudel on vaja pere toita.

2009. aastal asus kolme eriala peale kokku õppima 97 kinnipeetavat, kellest lõpetas 48. Vastu võeti 40 keevitajat ja 40 puidutöötlejat, ülejäänud 17 väikeettevõtluse erialale.”

Kuidas praegusest suurem hulk vange kutsetunnistuseni jõuaks?

„Vangide õpe võiks olla täiskasvanukoolituse, mitte üldkutseõppe all. Nii saaks teha lühemaid intensiivsemaid koolitusi. Tahaksime olemasolevate õppekavade baasil teha väikseid kursusi, aga kuidas seda korraldama ja rahastama hakatakse, ei tea. Lühemad kursused on kulukad, sest mooduleid koguneks aasta jooksul kokku rohkem. Kui üks õppekava teha neljaks jupiks, käiksid algajad 2–3 kuud, saaksid tunnistuse kätte, ning kui vahepeal pole välja saanud, võiksid minna edasijõudnute gruppi. Samal ajal võiks alustada jälle algajate grupiga. Ühte õppekava võetaks nii kolm korda aasta jooksul.

Paljud õpetajad käivad Tartu KHK-st vanglas õpetamas ja on seetõttu väga hõivatud. Ruumipuudus on samuti suur, sest jagame viite klassi täiskasvanute gümnaasiumiga, saame neid kasutada kolmel päeval nädalas. Tartu vanglasse plaanitakse Viru vangla näitel ehitada kaarhall, kus saab hakata ka suviti kursusi läbi viima. Praegu peavad need, kes satuvad vanglasse kevadel, ootama kooli pääsemiseks sügist.

Ettevõtte praktika toimub vanglas asuvas vanglatööstuses, kellega jagame ruume ja masinaid. Masinad aga hakkavad vaikselt amortiseeruma ja uute masinate jaoks puudub raha.”

Mis saab kinnipeetavatest vabaduses?

„Mõni vahetab nime, et alustada puhtalt lehelt. Vanglast saadakse kutse­hariduskeskuse, mitte vanglahariduse tunnistus, seal ei ole märget, kus on õpitud. Tunnistused kehtivad ka välismaal ja nii on üsna kerge minna mõnda riiki näiteks keevitajaks, ilma et tööandja teaks tausta.”

Allikas: Õpetajate leht online

Avaldatud: 25.02.2011

 • Esmaspäevast algab uute õpilaste kevadvastuvõtt

  Loe edasi »

 • Tartlased tõid kokakunsti võistlustelt koju kaks hõbemedalit

  Loe edasi »

 • GOOD FRANCE toob kutsehariduskeskuse õpperestorani Prantsuse road

  Loe edasi »

 • Narva õpilased keelekümblevad Tartus

  Loe edasi »

 • Selgusid “Aasta Tegija 2018” võistluste võitjad

  Loe edasi »

fraktal