LAK-ÕPPE SEMINAR kutse- ja keeleõpetajatele

Mis on LAK-õpe?
Erinevate maade kogemused on näidanud, et üheks tõhusamaks keele omandamise viisiks formaalõppes on lõimitud aine- ja keeleõpe – LAK-õpe (inglise keeles CLIL – Content and language integrated learning).

Lühidalt öelduna tähendab LAK-õpe aine (eriala) ja keele samaaegset õpetamist, mis toimub nn. „klassikalise” keeleõppega tihedalt läbipõimununa.

LAK-õpe võimaldab õpiaega tõhusamalt ära kasutada, ühendades kaks väga selget eesmärki ühe tegevuse raames.

Eestis on seni avalikkuse ette jõudnud pigem LAK-õppe edusammud ja probleemid üldhariduskoolides, eelkõige vene õppekeelega koolides rakendatud keelekümbluse näidetel. Kuid ka kutseõppes on edukaid näiteid eriala ja keele lõimitud õppest.

LAK-õppe olemusest räägib seminaril selle metoodika asjatundja ja levitaja DAVID MARCH Soomest Jyväskylä Ülikoolist. Tema esinemine tõlgitakse eesti keelde.
Üritus on osalejatele tasuta.

Avaldatud: 25.08.2009

 • Esmaspäevast algab uute õpilaste kevadvastuvõtt

  Loe edasi »

 • Tartlased tõid kokakunsti võistlustelt koju kaks hõbemedalit

  Loe edasi »

 • GOOD FRANCE toob kutsehariduskeskuse õpperestorani Prantsuse road

  Loe edasi »

 • Narva õpilased keelekümblevad Tartus

  Loe edasi »

 • Selgusid “Aasta Tegija 2018” võistluste võitjad

  Loe edasi »

fraktal