Õpetajakoolituse projekt alustab

Tartu Kutsehariduskeskuses on käivitunud projekti „Õppiva organisatsiooni arendamine Lõuna-Eesti kutseõppeasutustes” tegevused. Projekti ellukutsumise peamiseks põhjuseks on asjaolu, et tulenevalt muudatustest hariduses ja õpetajatöös on suur vajadus pedagoogide süstemaatilise täiendkoolituse järele, samas puudub Eestis hästitoimiv süsteem õpetajate, sealhulgas kutseõpetajate täiendkoolitusvajaduse prognoosimiseks ja rahuldamiseks.

Projekti põhieesmärgiks on tagada Lõuna-Eesti tööjõu ettevalmistamise jätkusuutlikkus piirkonna perspektiivsete kutseõppeasutuste personali koolitamise ning koostöö arendamise teel ettevõtetega. Piirkonna kutseõppeasutustest on projekti partneritena kaasatud Võrumaa Kutsehariduskeskus ning Valgamaa Kutseõppekeskus, projekti ekspertidena Jyväskylä Kutseõpetajate Koolituskeskus.

Projekti tegevused Tartu Kutsehariduskeskuses
1.Koolide personali IKT alane koolitus;
2.Õpetajate kutsealane täiendkoolitus, sealhulgas mentorite koolitus;
3.Juhtimisalane koolitus ja koolitussüsteemide arendamine;
4.Koostöövõrgustiku loomine ettevõtetega, tööandjate portaali loomine kooli infosüsteemi.

Projekti raames on õpetajatel võimalus osaleda järgmistel koolitustel:
? Õppematerjalide koostamine ja õpitarkvara kasutamine 24 h;
? Esitlus- ja bürootehnika kasutamine 8 h;
? E-õppe korraldamine 24 h;
? Õpetaja kaasaegses õppeprotsessis 32 h (erinevad moodulid);
? Erivajadustega õppijate õpetamine 16 h;
? Andragoogika 16 h.

Igal teemal toimub koolitus 2-4 grupile, seega on koolitusele ligipääs tagatud võimalikult paljudele. Täpsem info koolituste toimumise kohta ilmub jooksvalt kooli infosüsteemis. Osalejad saavad läbitud koolituse kohta tunnistuse.

Projekti tegevused leiavad aset ajavahemikul jaanuar 2006 ? märts 2008. Projekti tegevusi rahastavad Euroopa Sotsiaalfond ning Haridus- ja Teadusministeerium.

Avaldatud: 01.03.2006

 • Esmaspäevast algab uute õpilaste kevadvastuvõtt

  Loe edasi »

 • Tartlased tõid kokakunsti võistlustelt koju kaks hõbemedalit

  Loe edasi »

 • GOOD FRANCE toob kutsehariduskeskuse õpperestorani Prantsuse road

  Loe edasi »

 • Narva õpilased keelekümblevad Tartus

  Loe edasi »

 • Selgusid “Aasta Tegija 2018” võistluste võitjad

  Loe edasi »

fraktal