Tartu Kutsehariduskeskuse õpilaskodu avamine

Neljapäeval, 27.mail, kell 14 avatakse pidulikult Tartu Kutsehariduskeskuse (KHK) Kopli tänava rekonstrueeritud õpilaskodu.

Õpilaskodu rekonstrueerimisprojekti koostas AS RTG Projektbüroo ja 1984.aastal valminud ühiselamu rekonstrueerimistöid kaasaegseks majutusasutuseks alustas ehitusfirma Facio Ehituse AS 2009. aasta jaanuarikuus. Investeerimisprojekti kogumaksumus oli 77,6 miljonit krooni, millest 65,8 miljonit krooni rahastas Euroopa Regionaalarengu Fond ja 11,8 miljonit krooni kattis kaasfinantseeringuna Haridus- ja Teadusministeerium.

Renoveeritud õpilaskodus on 386 õpilaskohta ja õppehotellis 84 majutuskohta.

Õpilaskoduga ühe katuse all on veel õppebaasid iluteeninduse, kodumajanduse ning majutus- ja toitlustuserialade õpilaste õppepraktika läbiviimiseks. Majutus- ja hotelliteeninduse ning turismi erialade õpilaste jaoks on õppehotell esmaseks praktikabaasiks näiteks administraatori tööoskuste harjutamiseks. Toitlustuserialade õpilased saavad esmaseid praktilisi kogemusi õpperestoranis, müüjad õppekaupluses, juuksurid avaras õppesalongis, kodumajanduse eriala õppebaasis saab omandada pesupesemise- ja puhastustöö kogemusi, iluteeninduse õppebaasis õpitakse mitmesuguseid iluteenuseid osutama.

Õpilaskodus töötab ka hambaarst ja uutes ruumides tegutseb kooliarst.

Täiesti uudne tegevus on lastehoid, mis on mõeldud väikese lapsega õppurite abistamiseks nende õpingute ajal.

Tartu KHK on üheks 28-st Eesti ametikoolist, kes 2008. aasta aprillikuus esitatud eeltaotluse põhjal lülitati struktuuritoetuste „Elukeskkonna arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna „Hariduse infrastruktuuri arendamine“ meetme „Kutseõppeasutuste õppekeskkonna kaasajastamine“ investeeringute kavasse.

Meetme eesmärgiks on tagada kutseõppeasutuste infrastruktuuri ajakohastamine ning toetada tegevusi, mis kaasajastatud õppe- ja töökeskkonna abil aitavad kaasa kutseõppe kvaliteedi tõusule ning kaasaegsete olmetingimuste abil võimaldavad kutseõppel olla kättesaadav kõigile soovijatele.

Investeeringuprojekti rakendamine mõjutab otseselt kutseõppe kättesaadavust ning aitab kaasa õppeotstarbelise infrastruktuuri kaasajastamisele.

Täiendav info: Andrus Kompus, Tartu KHK direktor, tel. 736 1860, mobiil 512 6669;
Mati Rammul, Tartu KHK direktori asetäitja haldusalal,
tel. 736 1877, mobiil 517 7931.

Koostaja:

Kadri Orula, Tartu KHK projektijuht, tel. 736 1894, kadri.orula@khk.tartu.ee

Avaldatud: 24.05.2010

 • Esmaspäevast algab uute õpilaste kevadvastuvõtt

  Loe edasi »

 • Tartlased tõid kokakunsti võistlustelt koju kaks hõbemedalit

  Loe edasi »

 • GOOD FRANCE toob kutsehariduskeskuse õpperestorani Prantsuse road

  Loe edasi »

 • Narva õpilased keelekümblevad Tartus

  Loe edasi »

 • Selgusid “Aasta Tegija 2018” võistluste võitjad

  Loe edasi »

fraktal