Osakoormusega õppijatele (sekretäritöö, turismikorralduse ja hotelliteeninduse eriala)

Vastavalt õppekorralduseeskirjale osakoormusega õppes täidab õpilane iga õppeaasta lõpuks õppekava kohaselt täitmisele kuuluva õppe mahust kumulatiivselt vähemalt 70 protsenti. Siis viiakse ta õppeaasta lõpus üle järgmisele kursusele.

Ettevõttepraktika kaitsmine 2. kursusele pürgivatele osakoormusega õppe õppuritele toimub 25. augustil. Täpsem info praktika kaitsmise aja kohta klassijuhatajatelt.

Praktika kaitsmisele tulles palun kaasa võtta:
1) praktikaleping;
2) praktikaaruanne;
3) praktikapäevik.

1. kursuse õppevõlgnevusi on võimalik likvideerida 24.-26. august 2005. Palun kindlasti eelnevalt aineõpetajaga kokku leppida konsultatsiooni või järelevastamise kellaaeg.

Osakoormusega õppes 1. kursuse õpilased, kellel 29. augustiks 2005 ei ole positiivselt hinnatud vähemalt 70 protsenti 1. kursuse õppekavas olevatest ainetest, kustutatakse õpilaste nimekirjast.

Avaldatud: 13.08.2005

 • Esmaspäevast algab uute õpilaste kevadvastuvõtt

  Loe edasi »

 • Tartlased tõid kokakunsti võistlustelt koju kaks hõbemedalit

  Loe edasi »

 • GOOD FRANCE toob kutsehariduskeskuse õpperestorani Prantsuse road

  Loe edasi »

 • Narva õpilased keelekümblevad Tartus

  Loe edasi »

 • Selgusid “Aasta Tegija 2018” võistluste võitjad

  Loe edasi »

fraktal