Projekt “IKT hariduse kvaliteedi tagamine Tartu Ülikoolis ja Tartu Kutsehariduskeskuses”

Tartu Kutsehariduskeskus on Tartu Ülikooli partner ESF meede 1.1. projektis “IKT hariduse kvaliteedi tagamine Tartu Ülikoolis ja Tartu Kutsehariduskeskuses”.
Lisaks haridusasutustele on projekti kaasatud järgmised ettevõtted: Regio AS, Webmedia AS, Aprote AS, Vihmapuu OÜ, Tartu Teaduspark SA, Playtech Estonia OÜ, Mobi Solutions OÜ.

Projekti eesmärgid on:
1)kvaliteetne ja tööjõuturu vajadustele vastav IT-alane õpe haridusasutustes
2)noorte suurenenud huvi ja teadlikkus IT-alase hariduse ja karjääri vastu ning motiveeritus saada kõrgetasemeliseks spetsialistiks infotehnoloogia valdkonnas.
3)IT-valdkonnas on ettevõtete ja haridusasutuste vahel käivitunud pidev ja jätkusuutlik koostöö.

Projekti raames on kavandatud Tartu Kutsehariduskeskuses järgmised tegevused:
*koostöö IT eriala ettevõtetega Tartu regioonis;
-praktikakohtade kaartistamine koostöös Tartu Ülikooliga,
-ettevõttepoolsete praktikajuhendajate koolitus,
-karjäärifoorumi käivitamine koostöös Tartu Ülikooliga,
-praktikute kaasamine spetsiifiliste õppeinete õpetamisse;
*uue arvutiklassi loomine Kopli 1 õppekorpusesse;
*IT eriala õppurite erialase huviringi käivitamine;
*välistippspetsialistide poolt läbiviidavate intensiivkursuste korraldamine koostöös Tartu Ülikooliga;
*õppekirjanduse täiendamine ning uute õppematerjalide väljatöötamine;
*töö õppekavadega;
*IT eriala kutseõpetajate ja IT spetsialistide täiendkoolitus ja osalemine väliskonverentsidel, erialamessidel;
*teavitustegevused.

Projekti tegevused on kavandatud 01.05.2006-30.06.2008.

Signe Vedler
IKT osakonna juhataja
Projekti Tartu Kutsehariduskeskuse poolne koordinaator

Avaldatud: 29.06.2006

 • Esmaspäevast algab uute õpilaste kevadvastuvõtt

  Loe edasi »

 • Tartlased tõid kokakunsti võistlustelt koju kaks hõbemedalit

  Loe edasi »

 • GOOD FRANCE toob kutsehariduskeskuse õpperestorani Prantsuse road

  Loe edasi »

 • Narva õpilased keelekümblevad Tartus

  Loe edasi »

 • Selgusid “Aasta Tegija 2018” võistluste võitjad

  Loe edasi »

fraktal