Rahvusvaheliste suhete koordinaatori koolitusprojekt

Leonardo da Vinci projekt rahvusvaheliste suhete koordinaatori ametikirjelduse, töövahendite ning koolitusmooduli väljatöötamiseks on ellu kutsutud Soome partneri National Centre for Professional Development in Education algatusel. Projekt sai alguse oktoobris 2006 ja kestab oktoobrini 2008.
Projekti eesmärgid on:
? identifitseerida kutsekoolide rahvusvaheliste suhete koordinaatorite interkulturaalne kompetents (oskused-teadmised tööks rahvusvahelistes suhetes ja rahvusvaheliste projektide juhtimiseks);
? töötada välja kriteeriumid ja töövahendid, et oma taset hinnata;
? luua ja testida internetipõhine koolitusmoodul iseõppimiseks.

Vajadus projekti ellukutsumise järele on välja öeldud kutsekoolides rahvusvaheliste suhete koordinaatoritena ja projektijuhtidena töötavate inimeste poolt, kes sagedasti täidavad seda ülesannet muude kohustuste kõrvalt, pole saanud selleks väljaõpet ja tunnevad, et organisatsioon ja selle süsteemid ei toeta nende tööd piisavalt.

Projekti sihtgruppideks on praegu töötavad IOA-d ja tööd alustavad või ametisse astuda soovivad IOA-d 6 partnerriigis: Soomes, Eestis, Lätis, Ungaris, Hollandis, Kreekas. Kõik projekti tegevused ja tulemused sünnivad nimetatud partnermaade koostööna. Eesti partner projektis on Tartu Kutsehariduskeskus ja projektijuht Jane Jakobson.

2007 aprillikuu kohtumisel sai täidetud kaks olulist projekti eesmärki. Nimelt sai valmis rahvusvaheliste suhete koordinaatori ametikirjeldus ja töövahendite osa. Tulemusena tõdeti, et vajadused on riigiti väga erinevad ning seega koolitusmoodul rahvusvaheliste suhete koordinaatori jaoks peab olema pigem universaalne kui spetsiifiline.

2007 septembrikuu kohtumisel vaadati üle valminud IOA koolitusmoodulite sisud, mis riputatakse üles koos ülesannetega iseseisvateks töödeks veebipõhisesse õppekeskkonda www.ioagent.net/training. Aasta lõpus toimub igas riigis eelseminar ning jaanuarist käivitub koolituse pilootgrupp, kes testib iseõppeprogrammi.

Projekti lõppedes hakkab koolitusi läbi viima lepinguline täiskasvanute koolituse keskus, kes kureerib koolitust ja väljastab ka tunnistuse.

Edasist informatsiooni ja lisalugemist võib leida veebiaadressil www.ioagent.net
Või e-posti teel jane.jakobson@khk.tartu.ee

Avaldatud: 08.10.2007

 • Esmaspäevast algab uute õpilaste kevadvastuvõtt

  Loe edasi »

 • Tartlased tõid kokakunsti võistlustelt koju kaks hõbemedalit

  Loe edasi »

 • GOOD FRANCE toob kutsehariduskeskuse õpperestorani Prantsuse road

  Loe edasi »

 • Narva õpilased keelekümblevad Tartus

  Loe edasi »

 • Selgusid “Aasta Tegija 2018” võistluste võitjad

  Loe edasi »

fraktal