Tartu KHK osales Leonardo õpirändeprojektis “Rahvusvaheliselt tunnustatud keevitusõppe baas”

2009. aasta aprillis läbi viidud lähetusprojekt „Rahvusvaheliselt tunnustatud keevitusõppe baas” oli suunatud kaheksa Eesti erinevates regioonides keevituseriala õpet pakkuvatest kutseharidusõppeasutustest koostööprojektide raames moodustunud partnervõrgustikule, kelle keevituseriala õpetaja/ valdkonna spetsialisti lähetuse eesmärgiks oli osaledes vastuvõtva partneri Schweisstechnische Lehr- und Versuchsanstalt MV Õppe- ja Eksperimentaalkeskuse tegevuses tutvuda Saksamaal rahvusvaheliselt tunnustatud keevitusõpetuse materiaal-tehnilise baasiga. Nii saatvad koolid, osalejad, vastuvõttev partner kui kontraktor hindavad projekti õnnestunuks ja eesmärgikohaseks. Lähetuses osalemist tunnustati nii kontraktori ja vastuvõtva partneri koostöös vormistatud Europassi Õpirände Tunnistused kui ka saatvates koolide ja kolleegide poolt, näiteks ühe osaleja nimetamisega lähetuse tulemuste tutvustamisel ja juurutamisel „Aasta koolitajaks“.

Tulemustest

Osalejad on esile tõstnud järgmist: Konkreetne ettekujutus rahvusvaheliselt tunnustatud keevitusõppe baasist, õppetöö korraldusest, kaasaegsetest õppeklassidest, seadmetest, teooriaõppe läbiviimisest, praktikapoole planeerimisest, õppeprotsesside läbiviimisest; Praktiline keevitamine seadmega „Keevitustreener“, tutvumine selle rakendusvõimalustega õppetöös; Lähetusest tulenev erialase arengu toetus; Omandatud teadmiste ja kogemuste rakendamine kooli uue õppetöökoja ülesehitusel, keevitusõppe ja -laborite kaasajastamisel ning arendamisel, õppehoone rekonstrueerimisel; Head ideed, mida rakendada ja juurutada oma töös, jagada kolleegidega, võimalus pakkuda paremat ja kaasaaegsemat erialast väljaõpet; silmaringi avardumist ja teistsuguses kultuuriruumis läbiviidava õpetustöö eripärasid ja positiivseid kogemusi; koosviibimise ja kontaktide ning edasise koostöö olulisus teiste koolide kolleegidega.

Saatvate koolide jaoks on oluline: Õpetaja rahvusvahelised oskused ja kogemused tõstavad keevitusõppe kvaliteeti, muudavad koolitustöö sisuliselt atraktiivsemaks, mis tõstab õppijate huvi, arvu ja arendab koostöökontakte. Ülevaadet Saksamaa kutsekoolide erialasest tasemest on võimalik kasutada oma õppetöö korraldamisel; koolidel on võimalus kasutada lähetuse tulemusi oma keevituseriala koolituse materiaal-tehnilise baasi kaasajastamisel ja arendamisel; Lähetuse kogemusega õpetajad ja juurutatavad meetmed partnervõrgustiku keevitusõppe materiaal-tehnilise baasi arendamisel tõstavad kutsekoolituse kvaliteeti ja taset ning toetavad lähenemist rahvusvahelisele akrediteeringule.

Projekti tulemusel otsustasid partnerid ja osalejad jätkata partnervõrgustiku koostööd keevitusõppe kvaliteedi tõstmiseks rahvusvahelisele tasemele.

Projekti taotleja ja kontraktor oli SALO Baltic International OÜ; saatvad kutsehariduskeskused/ -koolid: Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool, Tartu Kutsehariduskeskus, Rakvere Ametikool, Ida-Viru Kutsehariduskeskus, Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool, Võrumaa Kutsehariduskeskus, Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Valgamaa Kutseõppekeskus; vastuvõttev partner: Schweisstechnische Lehr- und Versuchsanstalt Mecklenburg-Vorpommern GmbH

Avaldatud: 12.10.2009

 • Esmaspäevast algab uute õpilaste kevadvastuvõtt

  Loe edasi »

 • Tartlased tõid kokakunsti võistlustelt koju kaks hõbemedalit

  Loe edasi »

 • GOOD FRANCE toob kutsehariduskeskuse õpperestorani Prantsuse road

  Loe edasi »

 • Narva õpilased keelekümblevad Tartus

  Loe edasi »

 • Selgusid “Aasta Tegija 2018” võistluste võitjad

  Loe edasi »

fraktal