Tartu Kutsehariduskeskus võtab vastu uusi õpipoisse

Töökohapõhine õpe ehk õpipoisikoolitus on kutsehariduses senise tavapärase kutsekeskhariduse taseme õppe kõrval uus õppevorm. Töökohapõhise õppe ehk õpipoisikoolituse all mõistetakse õppevormi, mille puhul õppija õpib töökohal töötades praktilise töö käigus ning täiendab teadmisi ja oskusi teoreetiliste ja praktiliste õpingutega kutseõppeasutuses. Õpipoisikoolitus on mõeldud nii noortele kui täiskasvanutele.

Matti Timmermann, AS Tarkon personalijuht: „Ettevõtete jaoks on olulisim see, et õpipoisikoolituse õppevorm annab ettevõttele võimaluse ise osaleda tööjõu väljaõppel – nii õpipoiste valikul, õppekava koostamisel kui praktilise õppe korraldamisel.”

Õpipoisikoolitus erineb tavaõppest selle poolest, et õpetatakse ainult erialaaineid ja toimub ettevõttepraktika. Õppeaeg on 40-60 õppenädalat (1-1,5 aastat). Kolmandik õppest toimub koolis teooriaõppe või õppepraktikana ning ülejäänud ajal toimub praktiline väljaõpe ettevõttes.
Õpipoiste õppegrupid on tulenevalt õppevormi eripärast väikesed, grupis on vaid 8 õpilast. Koolis õppimise ajal saavad õpipoisid õppetoetust, ettevõttepraktika ajal tehtud töö eest töötasu. Koolituse edukalt läbinutel on võimalus asuda tööle projektis osalenud ettevõtetesse.

Projekti „Töökohapõhise õppe rakendamine kutseõppeasutustes” põhitegevused algasid jaanuaris 2006 ning projekti elluviimist rahastavad Euroopa Sotsiaalfond ning Haridus- ja teadusministeerium. Projekti tegevusi koordineerib Elukestva Õppe Sihtasutus Innove. Tartu Kutsehariduskeskus on üks 16 projektis osalevast kutseõppeasutusest Eestis. Kokku on kavas koolitada 116 gruppi õpipoisse 38 erineval erialal.
Tartu Kutsehariduskeskuses koolitatakse aastatel 2006-2007 64 õpipoissi 7 erialal. Igal erialal on koolil 1-4 koostööpartnerit-ettevõtet, kellega koos planeeritakse koolitus ja korraldatakse õpipoiste vastuvõtt. Tartu Kutsehariduskeskusel on koos 6 kutseõppeasutusega eelnev õpipoisikoolituse kogemus ka lõppenud Phare 2002 projektist „Õpipoisi koolituskavade ja võrgustike arendamine Lõuna-Eestis, Ida-Virumaal ja saarte regioonis”.

Avaldatud: 17.01.2006

 • Esmaspäevast algab uute õpilaste kevadvastuvõtt

  Loe edasi »

 • Tartlased tõid kokakunsti võistlustelt koju kaks hõbemedalit

  Loe edasi »

 • GOOD FRANCE toob kutsehariduskeskuse õpperestorani Prantsuse road

  Loe edasi »

 • Narva õpilased keelekümblevad Tartus

  Loe edasi »

 • Selgusid “Aasta Tegija 2018” võistluste võitjad

  Loe edasi »

fraktal