Tartu Kutserhariduskeskuse õppekeskkonda kaasajastatakse sturktuuritoetusest

Vabariigi Valitsus otsustas 19.juunil 2008 toetada Tartu Kutsehariduskeskuse õppekeskkonna kaasajastamist perioodil 2007-2015 kokku 150 miljoni krooniga.

Vabariigi Valitsus kinnitas 19.juunil „Elukeskkonna arendamise rakenduskava” prioriteetse suuna „Hariduse infrastruktuuri arendamine” meetme „Kutseõppeasutuste õppekeskkonna kaasajastamine” investeeringute kava aastateks 2007-2015, mille raames otsustati toetada 30 kutseõppeasutuse kaasajastamist ühtekokku 3,627 miljardi krooniga.

Tartu Kutsehariduskeskusele eraldatud 150 miljoni krooni eest kaasajastatakse kaks kooli arengu seisukohalt olulist objekti. 2009.aastal renoveeritakse ning sisustatakse Kopli 1 asuv õpilaskodu, mis annab võimaluse pakkuda väljaspool Tartut õppima asunutele kaasaegseid elamistingimusi. Samal aastal alustatakse ettevalmistustöid ka kooli Põllu 11 asuva hoonetekompleksi täiendamiseks kaasaegse ning täielikult sisustatud autoremondi õppetöökojaga.

Perioodil 2004-2006 eraldati Tartu Kutsehariduskeskuse õppekeskkonna kaasajastamiseks struktuuritoetustena ühtekokku 127 miljonit krooni. Saadud struktuuritoetuste abil renoveeriti osaliselt Kopli 1 asuv õppehoone ning rajati juurdeehitus ehituse ja puiduerialade ning toitlustuserialade õpetamiseks, samuti kaasaegne infokogu, konverentsisaal ning õpperestoran. Struktuuritoetuste abil on kool kaasajastanud olulise osa õppekeskkonnast, siiski on Tartu Kutsehariduskeskuse kui Eesti suurima kutseõppeasutuse investeeringuvajadused seni võimalustest suuremad.

Alates esmaspäevast, 30.juunist ootab Tartu Kutsehariduskeskus taas avaldusi uutelt õpilaskandidaatidelt, kellele kool pakub järjest paremaid õppetingimusi.

Lisainfo

Mati Rammul
Tartu Kutsehariduskeskuse haldustalituse juhataja

Avaldatud: 30.06.2008

 • Esmaspäevast algab uute õpilaste kevadvastuvõtt

  Loe edasi »

 • Tartlased tõid kokakunsti võistlustelt koju kaks hõbemedalit

  Loe edasi »

 • GOOD FRANCE toob kutsehariduskeskuse õpperestorani Prantsuse road

  Loe edasi »

 • Narva õpilased keelekümblevad Tartus

  Loe edasi »

 • Selgusid “Aasta Tegija 2018” võistluste võitjad

  Loe edasi »

fraktal