Tartu KHK tunnustatud õpetajad

Kaido Toobal – Tartu linna AASTA ÕPETAJA tiitliga pärjatu.

Kaido Toobal on 2003.aastast alates Tartu Kutsehariduskeskuses ehitusvaldkonna õpilastes õpimotivatsiooni ja õpikeskkonda oskuslikult kujundanud. Õppijatelt saadud tagasiside näitab, et Kaido on õpilaste poolt hinnatud õpetaja, aga samuti hinnatud lektor täiskasvanute koolituses ja kutsealases eelkoolituses.

Aktiivselt osaleb Kaido rahvusvahelises koostöös. Ta on stažeerinud Saksa ja Soome kutsekoolides. Hinnatud ekspert on Kaido rahvusvahelisel tasandil. Ta on olnud EuroSkillsi ja WorldSkillsi võistlustel hindamiskomisjoni liige ja plaatija erialal ekspert.

Tema juhendamisel ettevalmistunud eesti noored plaatijad saavutasid nendel mainekatel kutsevõistlustel meistriklassi taseme tulemused. Kahe viimase aasta vabariiklikelt müürseppade kutsevõistlustelt on „Jõulukellud“ toodud Tartusse.

Haridus-ja teadusministeeriumi ministri tänukirja laureaadid:

1. Tiia Leego – matemaatikaõpetaja.

Tiia Leego alustas kutseharidussüsteemis (Tartu Tööstuskoolis) füüsika õpetajana töötamist 1980.aastal.

Alates 2002.aastast on Tiia Tartu Kutsehariduskeskuse atesteeritud vanemõpetaja. Koos kolleegidega koostas ta kutsekoolide matemaatika õpiku ja töövihiku. Neid kasutatakse praegu Eesti kõikides kutsekoolides matemaatika õppevahenditena.

Tiia oli üks esimesi, kes hakkas aktiivselt kasutama oma ainetundides SMART tahvlit. Õpilaste poolt on Tiia lugupeetud kui hea oma aine tundja ja mõistev õpetaja.
Ainesektsoonis osaleb Tiia aktiivselt ja oma pikaajalistele õpetajakogemustele tuginedes pakub välja häid probleemilahendusi.

2. Lilia Leiman – huvijuht.

Lilia tööalaseid tegemisi on alati koolis ja ka väljaspool kooli märgata olnud – avaaktused, lõpuaktused, Avatud Uksed, kutsevõistlused, messidest osavõtud ja paljud teised üritused. Kõigi nende loetelu tuleks väga pikk. Lilia poole võib alati abipalvega pöörduda ja kunagi ei ütle ta ära aitamast.

Lilia vedada on ka kooli õpilasesinduse tegevus. Õpilastega on tal usalduslik vahekord ja alati leidub tal häid ideid, kuidas õpilaselu huvitavamaks muuta. Kõige selle kõrvalt leiab Lilia aega ka kooli segakooris laulda.
Lilia on oma tööle väga pühendunud ja oma tegevusega aitab ta kujundada ka kooli mainet.

3. Liivi Raudsepp – direktori asetäitja õppealal.

Pärast ülikooli lõpetamist 1992.aastal Tartu Teeninduskooli saksa keelt õpetama tulnud õpetajast on aastatega kasvanud Tartu Kutsehariduskeskuse direktori asetäitja õppealal.

Liivi on kooli põhitegevuse, milleks on õppimine ja õpetamine – võtmeisik.
Liivi on väga hooliv oma kaaslaste suhtes, ka probleemide korral suudab ta jääda ikka õiglaseks. Ta suudab luua turvatunnet nii töökaaslastes kui õpilastes. Liivi kuulub mitmetete kutseharidust edendavate töörühmade koosseisu. Ta tegutseb aktiivselt EKEÜ-s ja on kutseõpetaja kutsestandardi väljatöötamise töörühma liige.

Oma tööelu on Liivi ainult ja täielikult pühendanud kutsehariduse edendamisele.

4. Enn Valgma – elektrivaldkonna kutseõpetaja.

Enn on töötanud kutseharidussüsteemis 1994.aastast alates. Kuuludes elektrotehnika ja energeetika ainenõukogusse osaleb ta elektriala riiklike õppekavade väljatöötamisel ja rakendamisel. Tema eestvedamisel on koolis aastate jooksul arendatud elektriala õppebaasi. Esimesena sai meie õppebaas kutseeksami sooritamise keskuse õigused.

Elektriala õppurid on kutseeksamitel ikka häid tulemusi saavutanud, möödunud aastal võitsid meie õppurid vabariiklikel kutsevõistlustel kaks esimest kohta. Eriala arendamise huvides on Enn loonud head koostöösuhted elektrifirmadega.
Kolleegid hindavad Ennu asjalikkust ja konkreetsust.

Õnnitleme tunnustuse pälvinud õpetajaid.

Avaldatud: 05.10.2010

 • Esmaspäevast algab uute õpilaste kevadvastuvõtt

  Loe edasi »

 • Tartlased tõid kokakunsti võistlustelt koju kaks hõbemedalit

  Loe edasi »

 • GOOD FRANCE toob kutsehariduskeskuse õpperestorani Prantsuse road

  Loe edasi »

 • Narva õpilased keelekümblevad Tartus

  Loe edasi »

 • Selgusid “Aasta Tegija 2018” võistluste võitjad

  Loe edasi »

fraktal