Uued tehnoloogiad jõudsid kooli

ESF logo

Kas oskate vastata järgmistele küsimustele: Mis on juuste lamineerimine? Mida kujutab endast üritus Windows 8 Nordic Launch? Kuidas toimub Lektra süsteemis riiete konstrueerimine? Mis on mugavustoit? Milleks kasutatakse seadet Acti9 Vigi iC60? Milline on Mitutoyo nihiku andmeformaat? Milles seisneb liha laagerdamise märgmeetod?

Ilmselt vajate abimaterjali, et kõigile eelpool toodud küsimustele vastus leida. Kuid neile küsimustele vastamisel saate küsida nõu Tartu Kutsehariduskeskuse 12 kutseõpetajalt, kes projekti „Tartu Kutsehariduskeskuse kutseõpetajate erialase tehnoloogilise kompetentsuse tõstmine läbi stažeerimise ja külalislektori kaasamise” (VOTEPREN) raames ettevõtetes ja partnerkoolides stažeerimas käisid.

Eelpool nimetatud projekt toimus 15.03.2011-14.03.2013 ja rahastati meetmest “Õppijakeskse ja uuendusmeelse kutsehariduse arendamine ning elukestva õppe võimaluste laiendamine“.

Projekti idee sündis erinevate osakonnajuhatajate ja kutseõpetajate koostöös, kõik stažeerijad osalesid projektis vabatahtlikult. Tehnoloogiate valikul peeti silmas erialavaldkonna arengutrende, kooli praktikabaaside võimalusi ja kooli ning linna arengukavas kirjeldatud arengusuundi. Eesmärgiks seadsime läbi uute tehnoloogiate õppe ning koolis kasutuselevõtu tõsta oma lõpetajate konkurentsivõimet tööturul.

2013. aasta on Tartu Kutsehariduskeskuses tehnoloogia teema-aasta. VOTEPREN projektis õppisid stažeerijad nii Eestis, Taanis, Saksamaal, Soomes või Venemaal tundma uusi erialatehnoloogiaid, said võimaluse piiluda oma valdkonna eesrindlike ettevõtete köögipoolele, saada osa nende töökorraldusest, tööjõuturul toimuvast ning viia end kurssi tööandjate ootustega tulevastele töötajatele. Iga stažeerija oli stažeerimas 61 kalendripäeva.

Meie õpetajad olid omamoodi head saadikud ettevõtetes, sest head koostöösuhted kooli ja ettevõtte vahel jäid püsima ning kõik stažeerivate ettevõtete esindajad on nõus olnud ka edaspidi tegema mitmekülgset koostööd kooliga. Juba on toimunud toiduainete tehnoloogia õpetajate külaskäik Fazer Eestisse, Schneider Electric Estonia on aidanud koolil sisustada vastvalminud elektri eriala õppelaboreid, Symbio Finlandias saadud kogemusi on kasutanud õpetaja nutilabori projekti raames Mobiringi läbiviimisel, Ilves Extra pakub praktikakohti meie õpilastele, kooli õppetöökojas on tootmisse võetud 4 projekti raames valminud tootearendust jne. Enamik ettevõttes õppinud kutseõpetajaid on õpitud tehnoloogia õpetamisel kasutusele võtnud või plaanivad seda lähiajal teha. Seega võime öelda, et vähemalt 12 uut tehnoloogiat on tehnoloogia-aasta lõpuks koolis juures.

Enne stažeerimist toimusid osalejatele koolitused, kus õpiti tegema meeskonnatööd, saadi põhjalikud teadmised ettevõtlusest ja ettevõtliku mõttelaadi arendamisest, tootearendusest. Projekti lõpuks valmis e-õppematerjal, mille alusel nii stažeerijad kui ka teised huvilised saavad ülevaate, mida õpitud tehnoloogiate kasutuselevõtul tuleks kvaliteedijuhtimise seisukohalt silmas pidada. Projekti raames valminud õpiobjektid on leitavad projekti kodulehelt http://projektvotepren.weebly.com/ .

Lisaks kutseõpetajate stažeerimisele õnnestus projekti raames tuua kooli kolm külalisõpetajat. Kuna veebispetsialisti töö eeldab mobiilirakenduste loomise oskust, oli meie esimene külalisõpetaja Gert Post just sellest valdkonnast. Tema eestvedamisel analüüsiti olemasolevaid rakendusi, nende loomise võimalusi ning kavandati rühmatööna mitmed uued mobiilirakendused. Ka said mobiilirakenduste maailmast ülevaate meie õpetajad. Positiivsena võib märkida, et õpilased said osa õpetaja rikkalikust kogemustepagasist, milles olid nii Soome Nokia, meie Playtechi kui tema eraettevõttes kogutud teadmised ja oskused. Gert Post on ka mitmete meie veebispetsialistide lõputööde juhendaja.

Andmebaaside tehnoloogiatest on maailma Top10 hulgas ORACLE tehnoloogia. Selle tehnoloogia tõi meie kooli külalisõpeaja Väino Liimann, kes on üks eesti sertifitseeritud õpetajatest. Kursuse lõppedes said õpilased ametliku ORACLE sertifikaadi, mis tõstab nende väärtust praktikale või tööle kandideerimisel.

Meie kolmanda külalisõpetaja Ragnar Õuna sõnul iseloomustab tänast internetikasutajat see, et sooritakse Internetis konkreetseid tegevusi konkreetse vahendiga. Uued tehnilised vahendid täiendavad traditsioonilist õppimist, kuid ei ole nende asendajateks. Põhjalikuma ülevaate, kus, millal ja miks erinevaid vahendeid kasutada, leiab huviline siit.

Nutitelefone ja tahvelarvuteid kasutatakse mugavustsoonis. Selleks, et astuda sammuke lähemale õppijale ja tuua mugavustsooni ka osa oma õppeprotsessist, otsustas kool projekti raames õpetajatele läbi viia koolituse „Nutitelefonide ja tahvelarvutite kasutamine õppetöös“.

Just neid nö konkse, mille otsa õppureid nutitelefonide ja tahvelarvutite abil püüda, proovitigi kooli-tusel leida. Alustasime ikka päris algusest ehk kõigepealt õppisime ise neid seadmeid kasutama ja personaalselt seadistama. 40 tunnine koolituskursus lõppes paaristööna läbiviidud minitundidega.

Minitundideks ettevalmistamine osutus osalejatele üheks huvitavamaks koolituse osaks. Nii kaasati esialgu nutitundi oma pereliikmed, seejärel prooviti klassiruumis õpilaste peal tund läbi ning lõpuks viimases koolitustunnis olid õpilasteks kursuse teised õppijad. Vaatamata esinevatele tehnilistele probleemidele on õppurite tagasiside nutivahendite kasutamisele positiivne.

Kellel nii pikaks koolituseks mahti polnud, said võimaluse osaleda 3-tunnisel valdkonnapõhisel lühi-seminaril, kus tutvustati erialavaldkonnaga seotud mobiilirakendusi. Ka oli võimalus huvilistel saada õpetajalt individuaalset lisakonsultatsiooni kahe kuu jooksul. Kõik selle koolituse raames toimunud loengud on järelkuulatavad siit.

Koolil on hangitud 10 nutitelefoni ja 6 tahvelarvutit, sügiseks peaks valmima nutilabor.

Seega sai projektiga loodud eeldused meie tehnoloogia-aasta õnnestumisele ning tuues tundi sisse uusi haridustehnoloogilisi lahendusi loodame tõsta õppijate õpimotivatsiooni saada hinnatud asja-tundjateks.

Loodetavasti motiveerib meie osalejate positiivne kogemus ka teisi õpetajaid oma tehnoloogia-alaseid teadmisi ja oskusi täiendama ning kasutusele võtma, sest kui on tahe, on ka võimalus!

Artikli autor: Signe Vedler

QR kood VOTEPREN projekti kokkuvõttele projektikonverentsil
VOTEPREN projekti kokkuvõtte
QR kood Arvutigraafika ja inglise keele lõimitud tund
Arvutigraafika ja inglise keele lõimitud tund
QR kood nutiseadmete koolituse tagasisidele
Nutiseadmete koolituse tagasisidele
QR kood stažeerijate tagasisidele projekti lõpukonverentsil

Stažeerijate tagasisidele projekti lõpukonverentsi

Avaldatud: 12.04.2013

 • Esmaspäevast algab uute õpilaste kevadvastuvõtt

  Loe edasi »

 • Tartlased tõid kokakunsti võistlustelt koju kaks hõbemedalit

  Loe edasi »

 • GOOD FRANCE toob kutsehariduskeskuse õpperestorani Prantsuse road

  Loe edasi »

 • Narva õpilased keelekümblevad Tartus

  Loe edasi »

 • Selgusid “Aasta Tegija 2018” võistluste võitjad

  Loe edasi »

fraktal