Välismaale töökogemusi omandama

Nelja nädala kestel omandatakse uusi tööoskusi Oulu ametikooli praktikabaasides ja sealsetel ehitusobjektidel. Esimese nädala jooksul on koostööpartnerite praktikakorraldusega tutvumas ka kutseõpetaja Kaido Toobal.
Lisaks oma erialaste teadmiste ja oskuste täiendamisele tutvutakse Oulu linnaga, õpitakse tundma põhjanaabrite kultuuri ning kogetakse omal nahal nende töö- ja eluviisi.

Tartu KHK õpilaste õpiränne Oulusse saab teoks tänu Leonardo da Vinci praktikaprojektile „Kutsemeisterlikkuse arendamine rahvusvahelise kogemuse kaudu“.

Nimetatud projekti raames saavad 2009/2010 õppeaastal välispraktikal Soomes uusi kogemusi omandada veel neli pagar-kondiitri eriala, kuus üldehituse/ehitusviimistluse eriala, neli juuksuri, kaks rõivaõmblemise ning kaks kodumajanduse eriala õpilast.

Välispraktikale Itaaliasse ootab minekut kuus turismi-, reisi- ja rekreatsioonikorralduse õpilast. Kümnel IKT erialade õpilasel on võimalik oma oskusi täiendada Saksamaal.

Lisaks lähevad projekti „Konkurentsivõime praktika kaudu Euroopas“ raames välispraktikale Soome ja Saksamaale neli koka eriala õpilast.

Ühtekokku läheb alanud õppeaastal välispraktikale 42 Tartu KHK õpilast.

Praktikandi õpiränne kestab reeglina viis nädalat. Projektide toetusest kaetakse praktikantide reisi, kindlustuse ja elamisega seotud kulud ning nende keeleline-kultuuriline ettevalmistus.

Kõik praktikaprojektides osalenud õpilased saavad Europassi Õpirändetunnistuse (Europass Mobility). Dokument kirjeldab õpilase oskusi, mis ta on omandanud praktika käigus mõnes teises Euroopa riigis.

Avaldatud: 23.09.2009

 • Esmaspäevast algab uute õpilaste kevadvastuvõtt

  Loe edasi »

 • Tartlased tõid kokakunsti võistlustelt koju kaks hõbemedalit

  Loe edasi »

 • GOOD FRANCE toob kutsehariduskeskuse õpperestorani Prantsuse road

  Loe edasi »

 • Narva õpilased keelekümblevad Tartus

  Loe edasi »

 • Selgusid “Aasta Tegija 2018” võistluste võitjad

  Loe edasi »

fraktal