Õppimisvõimalused

Tartu Kutsehariduskeskuses on võimalik õppida järgmistel kutseõppeliikidel:
Kutsekeskharidusõpe
 • Õpingute alustamise eeltingimus on omandatud põhiharidus.
 • Õppeaeg vähemalt 3 aastat.
 • Õppekava sisaldab vähemalt 40 õppenädala ulatuses üldharidusaineid.
 • Lõpetamisel lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta
Kutseõpe keskhariduse baasil
 • Õpingute alustamise eeltingimus on omandatud keskharidus.
 • Õppeaeg on 0,5 – 2,5 aastat.
 • Lõpetamisel lõputunnistus keskhariduse baasil kutseõppe läbimise kohta
Kutseõpe põhihariduse baasil
 • Õpingute alustamise eeltingimus on omandatud põhiharidus.
 • Õppeaeg on 1 – 2,5 aastat.
 • Lõpetamisel lõputunnistus põhihariduse baasil kutseõppe läbimise kohta
Põhihariduse nõudeta kutseõpe
 • Õpingute alustamisele ei seata haridustasemega seotud piiranguid, kuid kus õppija on vähemalt 17-aastane.
 • Õpitakse kutse omandamiseks vajalikke aineid.
 • Õppeaeg on kuni 2,5 aastat.
 • Lõpetamisel lõputunnistus kutseõppe läbimise kohta
Kutseõpe gümnaasiumis
 • Toimub koostöös üldhariduskooliga
Tartu Kutsehariduskeskuses on võimalik õppida järgmistes õppevormides:
Koolipõhine õpe
 • Praktika ettevõttes või asutuses ei ületa poolt õppekava kutseõppe osa kogumahust.
 • Õppetöö toimub viis päeva nädalas auditoorse töö, praktilise töö, praktika ja iseseisva töö vormis
Töökohapõhine õpe (õpipoisiõpe)
 • Praktika ettevõttes või asutuses moodustab vähemalt kaks kolmandikku õppekava kutseõppe osa kogumahust
Täiskoormusega õpe
 • Õppija täidab iga õppeaasta lõpuks õppekava kohaselt täitmisele kuuluva õppe mahust vähemalt 85%
Osakoormusega õpe
 • Võimalik ainult kutseõppes keskhariduse baasil õppijatele.
 • Õppija täidab iga õppeaasta lõpuks õppekava kohaselt täitmisele kuuluva õppe mahust summaarselt vähemalt 60%
Sessioonõpe
 • Sessioonõpe on hea võimalus just neile, kes igapäevaselt õppetööl ei saa osaleda.
 • Suur osa on iseseisval tööl ja õppetöö toimub sessioonidena, kas paar päeva nädalas või kord kuus.
Veel on võimalus!
Tasuline õpe
 • Kutseõppes keskhariduse baasil on võimalik õppida ka tasulisel õppekohal
 • Tasulisel õppekohal õppimine toimub vastavalt “Tasulisel õppekohal õppeteenuse osutamise korrale”.
 • Esmaspäevast algab uute õpilaste kevadvastuvõtt

  Loe edasi »

 • Tartlased tõid kokakunsti võistlustelt koju kaks hõbemedalit

  Loe edasi »

 • GOOD FRANCE toob kutsehariduskeskuse õpperestorani Prantsuse road

  Loe edasi »

 • Narva õpilased keelekümblevad Tartus

  Loe edasi »

 • Selgusid “Aasta Tegija 2018” võistluste võitjad

  Loe edasi »

fraktal