Ärikorralduse spetsialist (ka töökohapõhine õpe)

Spets, kes tunneb majandust,
ärimaailmas leiab rakendust.

Õpe:

 • keskhariduse baasil 2 aastat;
 • statsionaarne õppevorm;
 • esmaõpe, 5. tase;
 • õppetöö toimub päevases õppes ja töökohapõhiselt (ühel tööpäeval nädalas, neljapäeviti).

Vastuvõtu tingimused:

 • vestlus;
 • test , mis sisaldab üldise silmaringi ning loogika ja matemaatilise mõtlemise ülesandeid (sooritavad päevasesse õppesse astujad).
 • töökohapõhisesse õppesse astujal on nõutav töökoht ning ettevõttepoolne kinnituskiri.
  NB! ettevõtete/organisatsioonide ring ei ole kitsalt piiratud. Oluline on, et töö võimaldab erialase praktika sooritamist. Töökoha sobivust peab õppija esmalt ise hindama.

Praktika:

 • I kursusel 10 õppenädalat.
 • II kursusel 10 õppenädalat.

Tulemus:

Õppe raames saadakse teadmised ja oskused:

 • karjääri planeerimisest ja ettevõtlusest;
 • ettevõtte juhtimise toetamisest;
 • majandusarvestusest;
 • turundustegevuse ja müügitöö korraldamisest.

Valikõpingute maht on kokku 36 ainepunkti, sh
27 ainepunkti ostutoimingute ettevalmistamise ja läbiviimise valdkonnas (päevasele õppijale) ja
27 ainepunkti klienditeeninduse korraldamise valdkonnas (töökohapõhisele õppijale);
9 ainepunkti ulatuses valikaineid:

 • erialane vene keel ärikorraldusega seotud tegevuses ja suhtluses;
 • projektijuhtimine;
 • uurimistöö alused;
 • Euroopa Liit;
 • ärietikett.

Kutseõpe loetakse lõpetatuks pärast õpiväljundite saavutamist.

Õpingute läbimisel omandatavad kvalifikatsioonid:
Ärikorralduse spetsialist spetsialiseerumisega turundus- ja müügispetsialist tase 5.

Õpingute käigus saadakse ettevalmistus valitud spetsialiseerumise  valdkonnas kutseeksami sooritamiseks.

Võimalused tööturul:

Eriala lõpetajal on ettevalmistus töötamiseks turunduse spetsialisti või turunduse assistendina ja valitud spetsialiseerumise valdkonna spetsialistina.

Edasiõppimise võimalused:

Rakenduskõrghariduse tasemel:

 • Esmaspäevast algab uute õpilaste kevadvastuvõtt

  Loe edasi »

 • Tartlased tõid kokakunsti võistlustelt koju kaks hõbemedalit

  Loe edasi »

 • GOOD FRANCE toob kutsehariduskeskuse õpperestorani Prantsuse road

  Loe edasi »

 • Narva õpilased keelekümblevad Tartus

  Loe edasi »

 • Selgusid “Aasta Tegija 2018” võistluste võitjad

  Loe edasi »

fraktal